مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۹ آبان ۱۳۹۵


مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی

876546392

مرجع تصویب: شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ تصویب: 24/3/1395 به نقل از روزنامه رسمی شماره 20865 مورخ 1395/8/4

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی مصوب نهصدوسی و سومین (933) جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 24/3/1395

بررسی شده در جلسات 928، 929، 930 و 933

در اجرای مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تصویب برنامه‌های زیرنظام‌های اصلی سند تحول در شورای‌عالی آموزش و پرورش، برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به شرح زیر تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود:

چشم انداز:

فضا‌ها و مراکز آموزشی و تربیتی در افق 1404، زمینه ساز تحقق اهداف و برنامه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تأمین‌کننده نیازهای فردی و جمعی دانش‌آموزان، متناسب با ساحت‌های شش‌گانه تربیت و الزامات برنامه درسی ملی، استانداردهای بین‌المللی، با هویت و ویژگی‌های معماری اسلامی ـ ایرانی، دارای ظرفیت بالا در تعاملات فرهنگی و اجتماعی محله، امکان دسترسی آسان به محیطی مقاوم، ایمن، با نشاط، دوست داشتنی، دوستدار محیط زیست، بهره‌مند از انرژی‌های پاک (تجدیدپذیر) و مجهز به تجهیزات و فناوری‌های نوین بومی برای یادگیری می‌باشند.

اهداف:

1 ـ ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی، شرایط اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارها و ضوابط زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقاوم و ایمن در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی با توجه به نیازها، رعایت شرایط سنی، جسمی و جنسیتی دانش‌آموزان، با تکیه بر فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی و متناسب با اقتضائات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و برنامه درسی ملی

2 ـ ساماندهی فضای کالبدی موجود برای استفاده بهینه از امکانات و منابع

3 ـ جذب مشارکت حداکثری سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و کمک­های مردمی و هدایت آن در جهت طراحی، ساخت، مقاوم‌سازی و تجهیز و نگهداری فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

4 ـ بازسازی، مقاوم‌سازی فضاهای فرسوده و ایمن‌سازی مدارس و ایجاد پایگاه‌های ایمن در شرایط بحران

5 ـ تأمین فضا، تجهیزات و فناوری استاندارد کلیه مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس اولویت‌ها، ضوابط و معیارهای فنی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با نگاه کاربردی به فناوری روز با تکیه بر توانمندی‌های بومی و منطقه‌ای در طراحی و ساخت فضاها

6 ـ حفظ و نگهداری مطلوب فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی به عنوان سرمایه­ های ملی با مشارکت عوامل اجرایی ادارات کل، مناطق، نواحی، مدرسه، دانش­آموزان، اولیاء و معتمدین محل

7 ـ افزایش سرانه فضای فیزیکی دانش‌آموز در فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس برنامه درسی ملی و منطبق با استانداردهای جهانی در راستای پاسخگویی به ساحت‌های مختلف آموزشی، تربیتی و ورزشی و دستیابی به ابعاد مناسب (سایز و تنوع فضایی) و با تأکید بر توسعه مجتمع‌های آموزشی و تربیتی با توجه به اقتضائات اقتصاد آموزش و پرورش

8 ـ افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی اقتصادی با بهره‌گیری مناسب از فناوری‌های نوین ساخت‌ و ساز در فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی

مدرسه در تراز سند تحول بنیادین:

مدرسه به عنوان محیط اصلی تربیت و یادگیری، تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه، کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیتی، محل کسب تجربه‌های تربیتی و زیستی می‌باشد. برخی از ویژگی‌های مهم مدرسه از منظر فضا، تجهیزات و فناوری عبارت است:

تسهیل‌کننده فرآیند یادگیری و تربیت دانش‌آموزان و موثر در بروز خلاقیت، مهارت‌آموزی، تعامل سازنده و رشد شخصیت آنان

سازگار و منطبق با معماری و فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و دارای هویت شاخص تربیتی

زمینه‌ساز برای کسب شایستگی‌های لازم در ساحت‌های شش‌گانه تربیتی

دوست‌داشتنی، زیبا، نشاط‌آور، تحرک‌آفرین و با‌ طراوت، متناسب با ویژگی‌های جسمی، جنسیتی، سنی و روحی دانش‌آموزان و معلمان

کانون تربیتی، آموزشی و فرهنگی محله و دارای امکانات و شرایط مناسب برای ارتباط موثر با جامعه محلی

برخوردار از نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، فضای سبز، فضای ورزشی و حیاط مناسب

متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و معیارهای زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی

دارای امکانات، تجهیزات و لوازم استاندارد برای تسهیل فرآیند یادگیری و رفع نیازهای علمی، پژوهشی و تربیتی مخاطبان

مستحکم و مقاوم در برابر حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی، با استفاده حداکثری از مصالح ملی و منطقه‌ای و محلی امن در ایام اضطرار برای کمک رسانی به جامعه

برخوردار از تأسیسات مناسب با تأکید بر استفاده از انرژی‌های طبیعی و پاک

سیاست­های اجرایی:

1 ـ استانداردسازی فرآیند مکان‌یابی، طراحی، ساخت، مقاوم‌سازی، متناسب‌سازی و تجهیز فضاهای آموزشی و تربیتی و ورزشی متناسب با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منطبق بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

2 توجه به الگوهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین و اقتضائات محیط‌های آموزشی و تربیتی و جمعیتی در مکان‌یابی مدارس و مراکز

3 ـ توجـه به اقتضائات برنامه درسـی ملی و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله (3 ـ 3 ـ 3 ـ 3) به صورت فضاهای مستقل از هم با اولویت ساخت مجتمع‌های آموزشی و تربیتی

4 ـ هویت‌بخشی به فضاهای آموزشی و تربیتی و احیا معماری اسلامی ـ ایرانی با رعایت الگوهای بومی هر منطقه، محرم سازی، همسازی با شرایط اقلیمی

5 ـ تسهیل دسترسی عمومی به فضاها و استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی به عنوان کانون تربیتی محله

6 ـ توجه به ایجاد مجموعه مکان‌های آموزشی و تربیتی متناسب با استلزامات ساحت‌های شش‌گانه تربیتی و مجهز به امکانات و تجهیزات موردنیاز

7 ـ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی و غیردولتی و تنوع‌بخشی و توسعه روش‌های مشارکت خیرین و نهادهای دولتی و غیردولتی

8 ـ ایمن‌سازی مدارس و دستیابی به مؤلفه‌های مدرسه ایمن 1

9 ـ استانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت سبز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی‌های خورشیدی، باد و ترکیبی در فضاهای آموزشی و تربیتی

10 ـ توانمندسازی مجموعه عوامل اجرائی مرتبط با ساخت و ساز اعم از پیمانکاران و ذی نفعان، مهندسان و کارشناسان

11 ـمتناسب‌سازی فضاها با شرایط دانش‌آموزان با نیازهای ویژه مشغول به تحصیل در مدارس خاص و مدارس فراگیر

12 ـ بازسازی، توسعه، بهسازی، مقاوم‌سازی و ساماندهی فضاهای موجود متناسب با مفاد سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

13 ـ در رعایت ضوابط و الزامات ارگونومیک و ابعاد و اندازه‌های دانش‌آموزان ایرانی در تجهیز مدارس موجود و نوساز به فناوری‌های نوین، مبلمان و تجهیزات، متناسب با شرایط جسمی، روحی و جنسیتی دانش‌آموزان

14 ـ انتخاب زمین با وسعت مناسب برای تأمین فضای سبز و فضای ورزشی علاوه بر ساختمان و فضای کالبدی

15 ـ رعایت ابعاد و اندازه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی 2 به شرح ذیل 3:

با توجه به اقتضائات آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با جلب مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، زمین مناسب و بزرگ برای ساخت مدارس جدید، با اولویت احداث مجتمع‌های آموزشی و تربیتی، به ویژه در شهرها، تأمین شود و از ساخت مدارس در زمین‌های کوچک 4 خودداری شود.

مدرسه در هر دوره تحصیلی حداقل باید دو کلاس در هر پایه تحصیلی (در مجموع به تعداد حداقل 6 کلاس) داشته باشد.

مجتمع آموزشی و تربیتی با ترکیب دوره‌های تحصیلی (دوره پیش‌دبستانی، دو دوره ابتدایی‌، دو دوره متوسطه) تشکیل می‌شود.

با تمهید مقدمات لازم برای تبدیل مدارس موجود به مدارس متوسط (540 ـ 180 دانش‌آموز) و بزرگ (بیش از 540 دانش‌آموز) اقدام شود.5

استاندارد‌های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی

جدول شماره1ـ متوسط سرانه فضاهای آموزشی و تربیتی6

1 ـ مدرسه ایمن: safe school

2 ـ اندازه مدرسه : School Size

3 ـ رعایت ابعاد و اندازه‌های مذکور، در طراحی و ساخت تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی الزامی است.

4 ـ اندازه و ابعاد زمین بر اساس استانداردهای مصوب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

5 ـ در طراحی، ساخت و تجهیز مدارس روستایی، عشایری و مناطق کم جمعیت، متناسب با امکانات و شرایط، تمام یا برخی از موارد فوق اجرا خواهد شد.

6 ـ در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس بالاتر از شش کلاسه در دوره ابتدایی و همچنین بالاتر از سه کلاسه در دوره اول متوسطه ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه های فضاهای مدارس شهری ملاک عمل خواهد بود.

7 ـ در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس برای دوره دوم متوسطه، ضوابط، برنامه فیزیکی و سرانه‌های فضاهای مدارس شهری ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است حداقل تعداد کلاس در دوره دوم متوسطه، شش کلاس می‌باشد.

فضای آموزشی عبارت است از (کلاس + کارگاه‌ها + آزمایشگاه + اتاق سمعی بصری + اتاق رایانه)

   فضای پرورشی عبارت است از (اتاق پرورشی + نمازخانه + کتابخانه + سالن اجتماعات + اتاق بهداشت + اتاق مشاور+ اتاق تشکل‌های دانش‌آموزی (اتاق بسیج))

   فضاهای اداری عبارت است از (اتاق مدیر + اتاق معاون آموزشی + اتاق معاون فناوری + اتاق معاون اجرایی (بایگانی) + اتاق استراحت معلمان + ملاقات والدین + اتاق چاپ و تکثیر)

   فضاهای خدماتی و پشتیبانی عبارت است از (سرویس بهداشتی معلمان + آبدارخانه + انبار وسایل شستشو (تی شور) + انبار وسائل وتجهیزات مستعمل + انبار وسائل اداری + اتاق تأسیسات + اتاق برق)

   فضاهای سرپوشیده موجود در محوطه عبارت است از (سرویس بهداشتی دانش ‌ آموزان + آبخوری دانش ‌ آموزان + سر درب ورودی + پایگاه تغذیه (بوفه) + سرایداری)

   فضای ارتباطی باتوجه به شهری یا روستایی بودن و همچنین اقلیم منطقه بین 25 تا 35 درصد فضای خالص محاسبه می‌شود.

   فضای زیرساخت با توجه به شهری یا روستایی بودن مدرسه بین 14 تا 16 درصد جمع فضاهای خالص و ارتباطی محاسبه می‌شود.

   فضای باز محوطه عبارت است از (محوطه صف جمع و تفریح + زمین بازی و ورزش + فضای سبز + پارکینگ)

جدول شماره2ـ سرانه و مساحت کلاس درس مدارس

جدول شماره3ـ سرانه و ظرفیت فضاهای آموزشی و تربیتی

   در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دو تیپ کلی هنرستان یکی با حداکثر سه رشته و دیگری با حداکثر پنج رشته درنظر گرفته شده است. که مناسب‌ترین شرایط برای استفاده بهینه از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی پنج رشته‌ای می‌باشد.

   هنرستان‌ها را می‌توان از نظر فضاهای بسته غیرمشترک (آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سبک و سنگین) به 7 نوع1 به شرح زیر طبقه‌بندی نمود:

نوع 1: رشته‌هایی همچون «نقشه‌برداری» و «حسابداری» که نیازی به آزمایشگاه و کارگاه تخصصی ندارند.

نوع 2: برخی رشته‌های زمینه صنعت همچون «الکترونیک»، «الکتروتکنیک»، «مخابرات ‌دریایی»، «ناوبری»، «صنایع شیمیایی» که فقط واجد آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سبک هستند.

نوع 3: برخی رشته‌های زمینه صنعت همچون «ساختمان»، «تأسیسات»، «صنایع فلزی»، «مکانیک خودرو»، که فقط واجد آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سنگین هستند.

1ـ در این تقسیم‌بندی رشته‌های «معدن» و «سیمان» که به دلیل آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی بهتر است همجوار معادن و کارخانجات مربوطه تأسیس گردند و نیز «چاپ دستی» در نظر گرفته نشده‌اند.

نوع 4: برخی رشته‌های زمینه صنعت همچون «مکانیک موتورهای دریایی»، «سرامیک»، «نساجی»، «متالورژی»، «چاپ»، «ساخت و تولید»، «چوب و کاغذ»، «نقشه‌کشی عمومی»، که واجد آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سبک و سنگین هستند.

نوع 5: کلیه رشته‌های زمینه خدمات غیراز «تربیت‌بدنی» که فقط واجد آزمایشگاه و کارگاه سبک هستند.

نوع 6: رشته «تربیت بدنی» از زمینه خدمات که فقط واجد سالن ورزش سرپوشیده (سنگین) است.

نوع 7: کلیه رشته‌های زمینه کشاورزی که واجد آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های سبک و سنگین و زمین زراعی و باغی هستند.

تدوین استاندارد‌های فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی:

1ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط، معیارها و استانداردهای طراحی کلیه فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی از جمله مدارس پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه، مجتمع‌های آموزشی و تربیتی، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش، مدارس با نیازهای ویژه (استثنایی)، مدارس با نیازهای خاص (استعداد‌های درخشان، نمونه دولتی و مدارس ورزش)، مدارس شبانه‌روزی، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، موزه و نمایشگاه علم و فناوری، دارالقرآن، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، کانون‌های فرهنگی، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن‌های ورزشی، فضاهای ورزشی روباز، استخر و ورزشگاه‌های دانش‌آموزی را متناسب با جداول فوق و رعایت اصول و ضوابط ذیربط ظرف مدت دو سال تهیه و به تصویب کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی شورای عالی آموزش و پرورش و سایر مراجع ذی‌صلاح برساند.

2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت نیاز، ضوابط خاص مدارس غیردولتی و سایر مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را متناسب با ضوابط مصوب مدارس دولتی، حداکثر ظرف مدت یک سال تدوین و به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش برساند.

3ـ در مناطق روستایی دارای چندین مدرسه زیر 6 کلاس فاقد سالن ورزشی سرپوشیده، یک سالن ورزشی سرپوشیده به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با اولویت مدارس دخترانه، با حداقل ابعاد سالن تیپ پنج و حداکثر تیپ سه، احداث شود.

4ـ در مناطق شهری، با توجه به تعداد، نوع و جمعیت کل مدارس و کلاس‌های درس، یک سالن ورزشی سرپوشیده، با حداقل ابعاد سالن تیپ دو و حداکثر تیپ یک، به صورت مستقل و یا در یکی از مدارس، با امکان استفاده برای کلیه مدارس منطقه/ ناحیه و همچنین ساکنان محله، در نظر گرفته شود.

مکان‌یابی:

1 ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است در مکان‌یابی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی، ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی با توجه به تحولات جمعیتی و پراکنش فضاهای موجود و با رعایت ضوابط و اصول همجواری، ویژگی‌های محیطی، شعاع دسترسی، اقلیم و ظرفیت و با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش و سایر نهادها، زمین مناسب را انتخاب نماید.

2ـ در تخریب و بازسازی مدارس موجود و نیز احداث مدارس جدید توسط خیرین و نیکوکاران، رعایت استاندارد سرانه زمین و فضا الزامی است و حتی‌المقدور باید از ساخت مدارس در زمین‌های کوچک جلوگیری شود.

3ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت یکسال طرح ساماندهی مدارس موجود را به منظور کاهش تعداد مدارس با رویکرد ایجاد مدارس متوسط و بزرگ و افزایش بهره‌وری، تهیه و به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش برساند.

تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی:

1ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) موظف است با همکاری سازمان‌ها و واحد‌های ذیربط و سازمان ملی استاندارد ایران، ضوابط و استانداردهای تجهیزات، مواد و فناوری‌های آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی بر اقتضائات برنامه درسی ملی را حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این مصوبه تدوین و مبنای عمل قرار دهد و سالانه آن را به‌روز‌آوری نماید.

2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد مرکز تخصصی کنترل کیفیت، برای تهیه، استقرار و پایش تجهیزات، مواد و فناوری آموزشی بر اساس استانداردها اقدام نموده و از ظرفیت بخش غیردولتی حداکثر استفاده را به عمل آورد.

3ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تحقق اهداف ساحت‌های تربیتی، امکانات، تجهیزات و فناوری‌های مناسب در تمام ساحت‌ها را برای مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز و موجود، با رعایت اصل عدالت در تأمین و توزیع، تهیه و تحویل ادارات آموزش و پرورش دهد.

4ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تأمین و حفظ سلامت دانش‌آموزان، الزامات بهداشتی و استانداردهای ارگونومیکی مربوط به طراحی فضا، تجهیزات آموزشی و چیدمان آ‌ن‌ها را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و صادر می­ شود، رعایت کند و نظارت­های لازم را بر حسن اجرای این مصوبه به عمل آورد.

5 ـ در تأمین تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی ضمن رعایت اصل اقتصادی بودن، اولویت با تولیدات و محصولات داخلی و بومی خواهد بود.

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا):

1ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است همزمان با تحویل فضاهای آموزشی و تربیتی نسبت به تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس استانداردهای مصوب اقدام نماید.

2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ارتقا و توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدارس موجود، بر اساس استانداردهای مصوب، طی برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

3ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) موظف است با همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه و تدوین استانداردهای نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و محتوای الکترونیکی مورد‌نیاز مدارس، مبتنی بر برنامه درس ملی، با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و دولتی اقدام نماید.

4ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به امنیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های ایمنی و کنترل از راه دور مدارس براساس تکنولوژی‌های روز اقدام نماید.

مدیریت نگهداری و تعمیر :

1ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است پس از ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس، آنها را به عنوان املاک دولتی، طی انجام مراحل قانونی و رسمی با نظارت اداره کل آموزش و پرورش استان، تحویل رئیس آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه ذی‌ربط دهد.

2ـ ادارات آموزش و پرورش مناطق/ نواحی موظفند در زمان انتصاب مدیران مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی، ساختمان و تجهیزات موجود را به عنوان املاک و اموال دولتی طی انجام مراحل قانونی و رسمی از مدیر قبلی تحویل گرفته و به مدیر جدید تحویل دهند.

3ـ مسئولیت نگهداری فضاها و تجهیزات آموزشی، تربیتی و ورزشی با وزارت آموزش و پرورش (بهره‌بردار) می‌باشد که برای انجام این مأموریت، باید ساز و کارهای لازم (از جمله ساختار اداری، نیروی انسانی، منابع مالی) را با هماهنگی مراجع ذیربط تدارک نماید.

4ـ مسئولیت تعمیرات جزئی1 مدارس و فضاهای آموزشی و تربیتی و تجهیزات برعهده ادارات آموزش و پرورش می‌باشد که برای انجام آن با برون‌سپاری، از پیمانکاران مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور استفاده خواهند کرد.

5 ـ مسئولیت تعمیرات اساسی2 مدارس و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌باشد.

تبصره: در صورت نیاز و ضرورت، باید انجام تغییرات اساسی در فضای فیزیکی مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی توسط ادارات آموزش و پرورش با موافقت و هماهنگی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان‌ها صورت پذیرد.

6 ـ مسئولیت تعمیر و رفع نواقص ناشی از عدم رعایت شرایط عمومی پیمان، در مدارس و مراکز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز به مدت یک سال بر عهده پیمانکار است که نظارت آن برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور می‌باشد. بدیهی است تأمین هزینه تعمیر آسیب‌هایی که توسط کاربران در این مدت وارد می‌شود برعهده آموزش و پرورش می‌باشد.

7 ـ منابع لازم برای نگهداری و تعمیر، از سرجمع هزینه‌ای و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، ملی و مشارکتی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود.

8 ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است فهرست بازبینی (فرم چک لیست) نگهداری و تعمیر فضاهای آموزشی و تربیتی را ظرف مدت 3 ماه تدوین کند و آن را جهت کنترل فضاها، تجهیزات و تاسیسات توسط مدیران مدارس و مراکز، در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار دهد.

9ـ وزارت آموزش و پرورش (معاونت حقوقی و امور مجلس) موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ مجوزهای قانونی نگهداری و تعمیر برای فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی که در اختیار دارد اما سند آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش نمی‌باشد، انجام دهد.

برنامه زیرنظام:

از مجموع 131 راهکار سندتحول بنیادین آموزش و پرورش، تعداد 9 راهکار به صورت مستقیم با زیر‌نظام تأمین فـضا، تجهیزات و فناوری مرتبط است که عبارتند از: راهکارهای

1و2ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است نوع نگهداری و تعمیرات جزئی و اساسی فضاهای آموزشی و تربیتی را مشخص و تدوین نموده و آن را به ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها ابلاغ نماید.

(1ـ 6)‌، (3 ـ 6)، (6 ـ 6)‌، (2 ـ 9)‌، (1 ـ 14)‌، (2 ـ 14)‌، (3 ـ 14)، (1 ـ 17) و (2 ـ 21) که برای تحقق این راهکارها، 33 برنامه پیش‌بینی شده است که در طول برنامه ششم و هفتم توسعه کشور باید عملیاتی شوند.

برنامه‌های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری

   استلزامات:

1ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامه‌های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، استلزامات حقوقی، قانونی و مالی آن را با مشارکت سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط فراهم نماید.

2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی شامل اقدامات و فعالیت‌های سرآمد زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری برای اجرا در طول برنامه ششم را تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه به تصویب کمیسیون ذی‌ربط در شورای‌عالی آموزش و پرورش برساند.

3 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ظرفیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع سیاست‌گذاری و تخصیص‌دهنده منابع، زمینه ایفای مسئولیت عوامل مؤثر برون‌سازمانی برای تحقق اهداف و برنامه‌های زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری را فراهم آورد.

4ـ نظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه، توسط وزارت آموزش وپرورش و واحدهای ذی‌ربط آن، انجام می‌شود و نظارت و ارزشیابی راهبردی برعهده شورای ‌عالی آموزش وپرورش می‌باشد.

5 ـ با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین و فرآیند اصلاح و به‌روزآوری سند تحول، در صورت انجام تغییر در سند تحول و متناظر با آن، تغییرات لازم در برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری اعمال می‌شود و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

موضوع: برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در نهصد و سی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 24/3/1395 به‌تصویب رسید.

مهدی نوید ادهم

علی اصغر فانی

دبیر شورا

رئیس جلسه

برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری مورد تأیید است.

رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ حسن روحانی

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20865مورخ 1395/8/4


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۶۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *