قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۸ آبان ۱۳۹۵


قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن

قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن

Dede's trash barrel. Java 2012. Mandatory photo credit: Noyle/A-Frame Links: @zaknoyle @aframephoto http://www.aframephoto.com

قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) ـ مصوب1380 ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (66)246، (66)247، (67)256، (67)257، (67)258، (68)266، (28)1070 الف)

تاریخ تصویب          مرجع تصویب              تاریخ تایید شورای نگهبان            شماره روزنامه رسمی   تاریخ انتشار

10/6/1395            مجلس شورای اسلامی                24/6/1395               20860      28/7/1395

به نقل از دنیای حقوق : قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 (مارپل 78/1973) ـ مصوب و الحاقات آن که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس با طی کردن فرایند اظهار نظر شورای محترم نگهبان توسط رییس محترم جمهور از طریق روزنامه رسمی منتشر گردید.

شماره51905/131                                                                   17/7/1395

ماده ‌واحده ـ اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973(مارپل78/1973) مصوب 26/10/1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، موضوع قطعنامه‌های شماره(66)246، (66)247، (67)256، (67)257، (67)258 و (68)266 کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی و آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی موضوع قطعنامه(28)1070 الف کارگروه یادشده به‌شرح پیوست تصویب می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه ام ای پی سی (66) 246 مصوب 4 آوریل 2014 (15/1/1393) اصلاحات ضمیمه تشریفات(پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352) (اصلاحات ضمایم 1، 2، 3، 4 و 5 مارپل جهت الزامی نمودن آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی)

کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی

با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها، به آن محول شده است،

با توجه به ماده(16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به‌عنوان کنوانسیون 1973 از آن یاد می‌شود) و ماده (6) تشریفات(پروتکل) 1978 برابر با 1357 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (که از این پس به‌عنوان تشریفات (پروتکل) 1978 از آن یاد می ‎شود) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات(پروتکل) 1978 را مشخص می‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات(پروتکل) 1978 (مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌کنند،

با یادآوری این که مجمع در بیست و هشتمین اجلاس عادی خود، آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) را طی قطعنامه (28) 1070 . الف تصویب نمود،

پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمایم (1)، (2)، (3)، (4) و (5) مارپل جهت الزامی نمودن آیین‌نامه اسناد،

1ـ اصلاحات ضمایم (1)، (2)، (3)، (4) و (5) مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند(2) ماده (16) کنوانسیون 1973 تصویب می‌نماید؛

2ـ مقرر می ‎دارد پیرو مقرره (44) ضمیمه (1)، مقرره (19) ضمیمه (2)، مقرره (10) ضمیمه (3)، مقرره (15) ضمیمه (4) و مقرره (11) ضمیمه (5)، هر جا که واژه «خواهد» در آیین‌نامه اسناد سازمان (ضمیمه قطعنامه (28)1070.الف) استفاده شده، لازم است به جز در بندهای (29)، (30)، (31) و (32) به معنای «باید» درنظر گرفته شود.

3ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می‌نماید که این اصلاحات در تاریخ 1 جولای 2015 (10/4/1394) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه‌درصد(50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛

4ـ از طرفها می‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند(2) فوق، در تاریخ 1 ژانویه 2016 (11/10/1394) لازم‌الاجراء خواهد شد؛

5 ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛

6 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید.

ضمیمه

اصلاحات ضمایم (1)، (2)، (3)، (4) و (5) مارپل

اصلاحات ضمیمه (1) مارپل

1ـ بند زیر در انتهای مقرره(1) افزوده می‌شود:

44ـ ممیزی به معنای فرآیندی سازمان‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن به‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌شود.

45ـ طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان تهیه شده است٭.

46ـ آیین‌نامه اجرائی به معنای آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه(28)1070.الف تصویب شده است.

47ـ استاندارد ممیزی به معنای آیین‌نامه اجرائی است.

2ـ فصل (10) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

«فصل 10 ـ تأیید انطباق با مفاد این کنوانسیون

مقرره44 ـ اجراء

طرفها باید از مفاد آیین‌نامه اجرائی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‎های خود که در این ضمیمه درج شده است، استفاده نمایند.

مقرره 45 ـ تأیید انطباق

1ـ به‌منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد.

2ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را برعهده خواهد داشت.

3ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

4ـ ممیزی تمامی طرفها باید:

1ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ تنظیم شود؛ و

2ـ به‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ اجراء شود.

 اصلاحات ضمیمه 2 مارپل

3ـ بندهای زیر در انتهای مقرره (1) افزوده می‌شود:

18ـ ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن به‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌شود.

19ـ طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان تهیه شده است٭.

20ـ آیین‌نامه اجرائی به معنای آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است.

21ـ استاندارد ممیزی به معنای آیین‌نامه اجرائی است.

4ـ فصل (9) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

فصل9ـ تأیید انطباق با مفاد این کنوانسیون

مقرره19ـ اجراء

طرفها باید از مفاد آیین‌نامه اجرائی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت‌های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند.

مقرره 20 ـ تأیید انطباق

1ـ به‌منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد.

2ـ براساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را برعهده خواهد داشت.

3ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

4ـ ممیزی تمامی طرفها باید:

1ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان٭ تنظیم شود؛ و

2ـ به‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ اجراء شود.

اصلاحات ضمیمه 3 مارپل

5 ـ عنوان جدید زیر، پیش از مقرره (1) افزوده می‌شود:

«فصل1ـ کلیات»

6 ـ مقرره (1) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

مقرره1ـ تعاریف

از نظر این ضمیمه:

1ـ مواد مضر به معنای موادی است که در آیین‌نامه بین‌المللی کالاهای خطرناک دریایی (آیین‌نامه آی‌ام‌دی‌جی) به‌عنوان آلاینده دریا مشخص شده‌اند، یا با معیارهای مندرج در پیوست این ضمیمه انطباق دارند.

2ـ به‌صورت بسته‌بندی به معنای انواع بسته‌بندی تعریف‌شده در آیین‌نامه آی‌ام‌دی‌جی برای کالاهای خطرناک است.

3ـ ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن به‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌شود.

4ـ طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان تهیه شده است.

5 ـ آیین‌نامه اجرائی به معنای آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است.

6 ـ استاندارد ممیزی به معنای آیین‌نامه اجرائی است.

7ـ از این رو شماره مقرره‌های بعدی تغییر می‌یابد.

8 ـ در مقرره (2) با عنوان «اجراء»، جزءهای (1) و (2) حذف می‌شوند.

9ـ فصل (2) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

فصل2ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه

مقرره10ـ اجراء

طرفها باید از مفاد آیین‌نامه اجرائی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‎های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند.

مقرره11ـ تأیید انطباق

1ـ به‌منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد.

2ـ براساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را برعهده خواهد داشت.

3ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

4ـ ممیزی تمامی طرفها باید:

1ـ براساس برنامه زمانی کلی ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان٭ تنظیم شود؛ و

2ـ به‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ اجراء شود.

اصلاحات ضمیمه 4 مارپل

10 ـ بندهای زیر در انتهای مقرره (1) افزوده می‌شود:

 12ـ ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن به‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌شود.

 13ـ طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان بین ‎المللی دریانوردی است که توسط این سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط این سازمان تهیه شده است٭.

 14ـ آیین‌نامه اجراء به معنای آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین ‎المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است.

 15ـ استاندارد ممیزی به معنای آیین‌نامه اجرائی است.

 11ـ فصل (6) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

 فصل6 ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه

 مقرره15ـ اجراء

 طرفها باید از مفاد آیین‌نامه اجرائی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت‌های خود که در این ضمیمه درج شده،‌ استفاده نمایند.

 مقرره16ـ تأیید انطباق

 1ـ به‌منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد.

 2ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را برعهده خواهد داشت.

 3ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

4ـ ممیزی تمامی طرفها باید:

1ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان٭ تنظیم شود؛ و

2ـ به‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ اجراء شود.

اصلاحات ضمیمه 5 مارپل

12ـ عنوان جدید زیر پیش از مقرره (1) افزوده می‌شود:

«فصل1ـ کلیات»

13ـ بندهای زیر در انتهای مقرره (1) افزوده می‌شود:

«15ـ ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن به‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌شود.

16ـ طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان است که توسط این سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان تهیه شده است٭.

17ـ آیین‌نامه اجرائی به معنای آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه آی‌آی‌آی) است که توسط این سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است.

18ـ استاندارد ممیزی به معنای آیین‌نامه اجرائی است.

٭ به «چهارچوب و فرآیند طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان» مصوب سازمان طی قطعنامه (28)1067،الف مراجعه نمایید.

14ـ فصل (2) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

فصل2ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه

مقرره11ـ اجراء

طرفها باید از مفاد آیین‌نامه اجرائی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت‌های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند.

مقرره12ـ تأیید انطباق

1ـ به‌منظور تأیید انطباق با این‌ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد.

2ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را برعهده خواهد داشت.

3ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

4ـ ممیزی تمامی طرفها باید:

1ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده سازمان٭ تنظیم شود؛ و

2ـ به‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ اجراء شود.

قطعنامه ام ای پی سی (66) 247

مصوب 4 آوریل 2014 (15/1/1393)

اصلاحات ضمیمه تشریفات(پروتکل) 1997 (1376) جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)،

به گونه اصلاح‌شده به موجب تشریفات(پروتکل) 1978 (1357) مرتبط با آن

(جهت الزامی نمودن آیین‌نامه اجرائی اسناد بین‌المللی

سازمان بین‌المللی دریانوردی)

کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی

با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی (کارگروه) که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها، به آن محول شده است،

با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به‌عنوان کنوانسیون 1973 از آن یاد می‌شود)، ماده (6) تشریفات(پروتکل) 1978 برابر با 1357 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (که از این پس به‌عنوان تشریفات(پروتکل) 1978 از آن یاد می‌شود) و ماده (4) تشریفات(پروتکل) 1997 برای اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها مصوب 1973 آن طور که توسط تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به آن (که از این پس به‌عنوان تشریفات(پروتکل) 1997 از آن یاد می‌شود) اصلاح شده است، که با هم فرآیند اصلاح تشریفات(پروتکل) 1997 را مشخص می‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات (پروتکل‌های) 1978 و 1997 اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌کنند،

همچنین با توجه به اینکه به موجب تشریفات(پروتکل) 1997، ضمیمه(6) با عنوان «مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها» (که از این پس به‌عنوان «ضمیمه 6» از آن یاد می‌شود) به کنوانسیون 1973 افزوده شد،

با یادآوری اینکه مجمع در بیست و هشتمین اجلاس خود، آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) را طی قطعنامه (28) 1070.الف تصویب نمود،

پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (6) مارپل جهت الزامی نمودن آیین‌نامه اسناد،

1ـ اصلاحات ضمیمه (6) مارپل که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973 تصویب می‌نماید؛

2ـ مقرر می‌دارد پیرو مقرره (24) ضمیمه (6)، هر جا که واژه «خواهد» در آیین‌نامه اسناد (ضمیمه قطعنامه (28)1070.الف)‌ استفاده شده، لازم است به جز در بندهای 29، 30، 31 و 32 به معنای «باید» درنظر گرفته شود؛

3ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می‌نماید که این اصلاحات در تاریخ 1 جولای 2015 (10/4/1394) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌شوند،

٭ به «چهارچوب و فرآیند طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان» مصوب سازمان طی قطعنامه (28)1067. الف مراجعه نمایید.

مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌سوم از طرفها، یا طرفهایی که مجموع ناوگان تجاری آنها، حداقل پنجاه درصد(50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی را تشکیل می‎دهد، اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛

4ـ از طرفها می‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف(2) جزء(چ) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند (2) فوق، در تاریخ 1 ژانویه 2016 (11/10/1394) لازم‌الاجراء خواهد شد؛

5 ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای کنوانسیون 1973، آن طور که با تشریفات(پروتکل‌های) 1978 و 1997 اصلاح شده است، ارسال نماید؛

6 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون 1973، آن طور که با تشریفات(پروتکل‌های) 1978 و 1997 اصلاح شده است، نیستند ارسال نماید.

ضمیمه

اصلاحات ضمیمه (6) مارپل

1ـ بند زیر در انتهای مقرره (2) افزوده می‌شود:

از نظر این ضمیمه:

44ـ ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌طرفانه آن به‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌شود.

45ـ طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده این سازمان تهیه شده است٭.

46ـ آیین‌نامه اجرائی به معنای آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است.

47ـ استاندارد ممیزی به معنای آیین‌نامه اجرائی است.

2ـ فصل (5) جدیدی به‌صورت زیر افزوده می‌شود:

فصل 5 ـ تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه

مقرره24ـ اجراء

طرفها باید از مفاد آیین‌نامه اجرائی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت‌های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند.

مقرره25ـ تأیید انطباق

1ـ به‌منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌صورت دوره‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد.

2ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را برعهده خواهد داشت.

3ـ بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ها را برعهده خواهد داشت.

4ـ ممیزی تمامی طرفها باید:

1ـ بر اساس برنامه زمانی کلی ارائه‌شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ تنظیم شود؛ و

2ـ به‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌شده توسط سازمان٭ اجراء شود.

قطعنامه ام ای پی سی (67) 256

مصوب 17 اکتبر 2014 (25/7/1393)

اصلاح ضمیمه تشریفات(پروتکل) 1978 (1357)

مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا

ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)

اصلاحیه ضمیمه 1 مارپل

(اصلاحیه مقرره 43)

کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی

با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی(کارگروه) که به موجب

٭ به «چهارچوب و فرآیند طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان» مصوب سازمان طی قطعنامه (28)1067.الف مراجعه نمایید.

کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها، به آن محول شده است،

با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (کنوانسیون 1973) و ماده (6) تشریفات(پروتکل) 1978 برابر با 1357 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (تشریفات(پروتکل) 1978) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات(پروتکل) 1978 را مشخص می‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات(پروتکل) 1978(مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌کنند،

پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (1) مارپل، در خصوص حمل نفت سنگین به‌عنوان عامل توازن در کشتی‌های فعال در منطقه قطب جنوب،

1ـ اصلاحات ضمیمه (1) مارپل که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973 تصویب می‌نماید؛

2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می‌نماید که این اصلاحات در تاریخ 1 سپتامبر 2015 (10/6/1394) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه‌درصد(50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛

3ـ از طرفها می‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش مطابق با بند (2) فوق، درتاریخ 1 مارس 2016 (11/12/1394) لازم‌الاجراء خواهد شد؛

4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛

5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید.

ضمیمه

اصلاحیه ضمیمه 1 مارپل

(اصلاحیه مقرره 43)

ضمیمه 1

مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت

فصل 9 ـ الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب

مقرره 43ـ الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب

در صدر بند (1)، عبارت زیر بین عبارات «حمل به‌صورت بار فله» و «یا حمل» افزوده می‌شود:

«، برای استفاده به‌عنوان عامل توازن،»

قطعنامه ام ای پی سی (67) 257

مصوب 17 اکتبر 2014 (25/7/1393)

اصلاح ضمیمه تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)

اصلاحیه ضمیمه 3 مارپل

(اصلاح پیوست در مورد معیارهای شناسایی مواد مضر بسته‌بندی شده)

کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی

با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی(کارگروه) که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها، به آن محول شده است،

با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (کنوانسیون 1973) و ماده (6) پروتکل 1978 برابر با 1357 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (پروتکل 1978) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات(پروتکل) 1978 را مشخص می ‎کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات(پروتکل) 1978 (مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می ‎کنند، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه 3 مارپل، که طی هجدهمین اجلاس کارگروه فرعی کالاهای خطرناک، بارهای جامد و بارگنج ‎ها «کانتینرها» (دی‌اس‌سی) تدوین شده است،

1ـ اصلاحات ضمیمه 3 مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده(16) کنوانسیون 1973 تصویب می‌نماید؛

 2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می‌نماید که این اصلاحات در تاریخ 1 سپتامبر 2015 (10/6/1394) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه درصد(50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛

3ـ از طرفها می‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند(2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند(2) فوق، درتاریخ 1 مارس 2016 (11/12/1394) لازم‌الاجراء خواهد شد؛

4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛

5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید.

ضمیمه

اصلاحیه ضمیمه 3 مارپل

(اصلاح پیوست در مورد معیارهای شناسایی مواد مضر بسته‌بندی شده)

ضمیمه 3 مارپل

مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از مواد مضر حمل شده از طریق دریا به‌صورت بسته‌بندی شده

پیوست

معیارهای شناسایی مواد مضر بسته‌بندی شده

متن زیر جایگزین قسمت صدر پیوست می‌شود:

« از نظر این ضمیمه، مواد حائز یکی از معیارهای زیر، به غیر از مواد رادیواکتیو٭، مواد مضر قلمداد می‌شوند. ٭٭»

قطعنامه ام ای پی سی (67) 258

مصوب 17 اکتبر 2014 (25/7/1393)

اصلاحات ضمیمه تشریفات(پروتکل) 1997 (1376) جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)،

اصلاح ‌شده به موجب تشریفات(پروتکل) 1978 (1357) مرتبط با آن

اصلاحات ضمیمه 6 مارپل

(اصلاحات مقرره‌های 2 و 13، و مکمل گواهینامه آی‌اِی‌پی‌پی)

کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی

با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی مربوط به وظایف کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی، که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها، به آن محول شده است،

با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (کنوانسیون 1973)، ماده (6) تشریفات(پروتکل) 1978 برابر با 1357 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (تشریفات(پروتکل) 1978) و ماده (4) تشریفات(پروتکل) 1997 برابر با 1376 برای اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، اصلاح‌شده توسط تشریفات(پروتکل) 1978 مربوط به آن (تشریفات(پروتکل) 1997) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات(پروتکل) 1997 را مشخص می‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات

٭ به طبقه 7، مطابق تعریف در فصل 2.7 «آیین‌نامه آی‌ام‌دی‌جی» مراجعه نمایید.

٭٭ این معیارها برمبنای موارد تعیین شده توسط «نظام هماهنگ جهانی طبقه‌بندی و نامگذاری مواد شیمیایی (جی‌اچ‌اس)» (اصلاح‌شده) سازمان ملل متحد ارائه شده‌اند. برای تعاریف اختصارات یا اصطلاحات مندرج در این پیوست به بندهای مرتبط «آیین‌نامه آی‌ام‌دی‌جی» مراجعه نمایید.

کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات(پروتکل‌های) 1978 و 1997 اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌کنند،

همچنین با توجه به اینکه از طریق تشریفات(پروتکل) 1997، ضمیمه(6) با عنوان «مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها» به کنوانسیون 1973 افزوده شد،

به‌علاوه با توجه به این که ضمیمه (6) بازنگری شده که به‌وسیله قطعنامه (58)176.ام ‎ای ‎پی ‎سی، تصویب شده در تاریخ 1 جولای 2010(10/4/1389) لازم‌الاجراء شده است،

پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (6) بازنگری شده مارپل، در خصوص موتورهایی که صرفاً با سوختهای گازی کار می‌کنند،

1ـ اصلاحات ضمیمه (6) مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند(2) ماده (16) کنوانسیون 1973 تصویب می‌نماید؛

2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می‌نماید که این اصلاحات در تاریخ 1 سپتامبر 2015 (10/6/1394) پذیرفته ‌شده قلمداد می‌شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه‌درصد(50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛

3ـ از طرفها می‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند(2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند(2) فوق، در تاریخ 1 مارس 2016 (11/12/1394) لازم‌الاجراء خواهد شد؛

4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای کنوانسیون 1973، به شکل اصلاح‌شده توسط تشریفات(پروتکل‌های) 1978 و 1997، ارسال نماید؛ و

5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون 1973، به شکل اصلاح‌شده توسط تشریفات (پروتکل‌های) 1978 و 1997 نیستند، ارسال نماید.

ضمیمه

اصلاحات ضمیمه 6 مارپل

(اصلاحات مقرره‌های 2 و 13، و پیوست 1)

ضمیمه 6 مارپل

مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها

فصل 1ـ کلیات

مقرره 2ـ تعاریف

1ـ تعریف زیر جایگزین تعریف «نفت سوخت» در بند (9) می‌شود:

«نفت سوخت به معنای هر نوع سوخت، از جمله سوختهای گازی، تقطیری یا پالایشی‌است که برای مقاصد احتراق جهت رانش یا فعالیت کشتی‌ها در نظرگرفته و به آنها تحویل داده می‌شود.»

2ـ تعریف زیر جایگزین تعریف «موتور دیزل دریایی» در بند (14) می‌شود:

«موتور دیزل دریایی به معنای هر نوع موتور درون‌سوز دوزمانه، مشمول مقرره (13) این ضمیمه و شامل سامانه‌های تقویت‌کننده/ترکیبی در صورت وجود است که از سوخت‌های مایع یا دوگانه استفاده می‌کند. به علاوه، موتورهای گازسوز نصب‌ شده برروی کشتی‌های ساخته‌شده در تاریخ 1 مارس 2016 (11/12/1394) یا پس از آن، یا موتورهای اضافی یا موتورهای جایگزین غیرمشابه گازسوز نصب‌شده در تاریخ فوق یا پس از آن نیز به‌عنوان موتور دیزل دریایی قلمداد می‌شوند.»

فصل3ـ الزامات کنترل انتشار مواد از کشتی‌ها

مقرره13ـ اکسیدهای نیتروژن (ناکس)

3ـ بند زیر جایگزین بند (7.3) می‌شود:

«(7.3) برای موتورهای دیزل دریایی دارای توان خروجی بیش از پنج‌هزار کیلووات و حجم محفظه احتراق حداقل نود لیتر به ازای هر سیلندر، که برروی کشتیهای ساخته‌شده در تاریخ 1 ژانویه 1990 (11/10/1368) یا پس از آن، اما پیش از تاریخ 1 ژانویه 2000 (11/10/1378) نصب شده‌اند، گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا برای یک موتور دیزل دریایی مشمول بند (7.1) این مقرره باید یکی از موارد زیر را شامل شود:

1ـ شیوه‌ای تأیید‌شده به موجب بند(7.1.1) این مقرره به‌کار گرفته شده‌ است؛

2ـ گواهینامه موتور به موجب بند (7.1.2) این مقرره صادر شده است؛

3ـ شیوه‌ای تأییدشده هنوز به‌صورت تجاری و تعریف‌شده در بند (7.2) این مقرره موجود نیست؛ یا

4ـ شیوه‌ای تأییدشده برای آن موتور قابل‌اجراء نیست.»

پیوست 1

فرم گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا (آی‌اِی‌پی‌پی)(مقرره 8)

مکمل گواهینامه بین‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا (گواهینامه آی‌اِی‌پی‌پی)

4ـ پاورقی زیر جایگزین پاورقی بند (1.4) می‌شود:

« ٭ تنها برای کشتی‌های ساخته شده در تاریخ 1 ژانویه 2016 (11/10/1394) یا پس از آن تاریخ، تکمیل شود که به‌صورت خاص برای مقاصد تفریحی طراحی شده و منحصراً برای این اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرند و براساس مقرره (13.5.2.1) یا (13.5.2.3)، حد انتشار اکسیدهای نیتروژن مندرج در مقرره (13.5.1.1) در مورد آنها اعمال نمی‌شود.»

5 ـ بند زیر جایگزین بند (2.2.1) می‌شود:

«(2.2.1) موتورهای دیزل دریایی زیر، نصب‌شده برروی این کشتی با الزامات مقرره (13) به شکلی که ذکر شده،‌ منطبق هستند:

٭ به «دستورالعمل فرآیند شیوه‌های تأیید‌شده، 2014(1393)» (قطعنامه(66)243 ام‌ای‌پی‌سی) مراجعه نمایید.»

6 ـ متن زیر جایگزین بند (2.5) می‌شود:

«(2.5)سوزاندن در کشتی (مقرره 16)

کشتی دارای یک زباله‌سوز است:

1ـ نصب‌شده در تاریخ 1 ژانویه 2000 (11/10/1378) یا پس از آن، که با موارد زیر منطبق است:

1ـ قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (40) 76، اصلاح شده٭

2ـ قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (66) 244

2ـ نصب شده پیش از تاریخ اول ژانویه 2000 (11/10/1378)، که با موارد زیر منطبق است:

1ـ قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (33)59، اصلاح شده٭٭

2ـ قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (40) 76، اصلاح شده٭

قطعنامه . ام ای پی سی (68) 266

مصوب 15 می 2015 (25/2/1394)

اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا

ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)،

به گونه اصلاح‌شده به موجب تشریفات(پروتکل) 1978 (1357) مرتبط با آن

اصلاحات مقرره 12 ضمیمه 1 مارپل

کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی

با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی که به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها، به آن محول شده است،

با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)، به گونه اصلاح‌شده به موجب تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مرتبط با آن (مارپل) که فرآیند اصلاح را مشخص می‌کند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات مرتبط را به نهاد مربوط سازمان واگذار می­کند،

پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه 1 مارپل، در خصوص الزامات محوطه‌ ماشین‌آلات برای تمامی کشتی‌ها در نشست شصت و هشتم خود،

1ـ اصلاحات مقرره (12) ضمیمه 1 مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973(1352) تصویب می‌نماید؛

2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده(16) مارپل تعیین می‌نماید که این اصلاحات در تاریخ 1 جولای 2016 (10/4/1395) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌سوم از طرفها یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه‌درصد(50%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛

3ـ از طرفها می‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده (16) مارپل، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (2) فوق، درتاریخ 1 ژانویه 2017 (12/10/1395) لازم‌الاجراء خواهد شد؛

4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) مارپل، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛

5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید.

ضمیمه

اصلاحات ضمیمه 1 مارپل

فصل3ـ الزامات محوطه‌ ماشین‌آلات برای تمامی کشتی‌ها

بخش الف: ساختمان

مقرره12ـ مخازن پسماند نفت (اسلاج)

بندهای زیر جایگزین بندهای (1) تا (4) مقرره (12) می‌شود:

«1ـ به جز در مواردی که به گونه‌ای دیگر تصریح شده باشد، این مقرره هر کشتی‌ دارای ظرفیت ناخالص 400 تن یا بیشـتر را شامل می‌شود، با این حال بند (3.5) این

٭ اصلاح شده توسط قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (45)93

٭٭ اصلاح شده توسط قطعنامه ام‌ای‌پی‌سی (45)92»

مقرره باید تا حد ممکن و موجه برای کشتی‌های تحویل داده شده در تاریخ 31 دسامبر 1979 (10/10/1358) یا پیش از آن، به‌گونه تعریف‌شده در مقرره (1.28.1) اجراء شود.

2ـ پسماندهای نفت (اسلاج) را می‌توان به‌صورت مستقیم از طریق اتصالات استاندارد تخلیه موضوع مقرره (13) از مخزن(های) پسماند نفت(اسلاج) به تسهیلات دریافت یا به سایر وسایل تأییدشده دفع پسماندهای نفت(اسلاج) مانند زباله‌سوز، دیگ بخار کمکی مناسب برای سوزاندن پسماندهای نفت (اسلاج)، یا وسایل قابل‌قبول دیگر که در بند (3.2) فرم‌های (الف) یا (ب) مکمل گواهینامه آی‌اُ‌پی‌پی زیرنویسی خواهد شد، تخلیه نمود.

 3ـ مخزن(های) پسماند نفت (اسلاج) باید در کشتی وجود داشته باشد و:

(1) باید با درنظرگرفتن نوع ماشین‌آلات و طول سفر، از ظرفیت کافی برای دریافت پسماندهای نفت (اسلاج) برخوردار باشد که دفع آن به‌گونه‌ای دیگر طبق الزامات این پیوست ممکن نیست؛

(2) باید تلمبه‌ای(پمپی) مخصوص داشته باشد که قادر به مکش پسماند نفت (اسلاج) از مخزن(ها) به‌منظور دفع پسماند نفت (اسلاج) به روشهای مندرج در مقرره (2. 12) است؛

(3) نباید هیچ‌گونه خروجی تخلیه به سامانه (سیستم) خن، مخزن(های) نگهداری آب خن آلوده، مخازن فوقانی (تنک تاپ) یا تفکیک کننده­های آب و نفت داشته باشد، به جز در مواردی که:

1ـ این مخزن(ها) مجهز به سامانه تخلیه دارای دریچه‌های دستی با قابلیت بسته شدن خودکار و تمهیداتی برای پایش بصری بعدی آب ته‌نشین شده باشند که به مخزن نگهداری آب خن آلوده یا حوضچه خن مرتبط می‌شود، یا تمهیداتی جایگزین، مشروط بر این که ارتباط مستقیم به سامانه لوله‌کشی تخلیه خن به‌وجود نیاید؛ و

2ـ لوله‌های تخلیه مخزن اسلاج و لوله‌های آب خن می‌توانند به لوله‌ای مشترک و از مجرای آن به اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) متصل شوند. ارتباط هر دو سامانه به لوله مشترک، منتهی به اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) نباید به ورود پسماند نفت (اسلاج) به سامانه خن منجر شود؛

(4) نباید لوله‌ای با امکان ارتباط مستقیم به خارج از کشتی، به غیر از اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) داشته باشد؛ و

(5) با هدف تسهیل پاکسازی و تخلیه پسماندها به تسهیلات دریافت طراحی و ساخته شده باشد.

4ـ ترتیباتی باید اتخاذ شود که کشتی‌های ساخته شده پیش از تاریخ 1 ژانویه 2017 (12/10/1395) بتوانند حداکثر تا زمان انجام اولین تمدید بازرسی انجام شده در تاریخ 1 ژانویه 2017 (12/10/1395) یا پس از آن با بند (3.3) این مقرره منطبق شوند.

قطعنامه (28) 1070 الف

مصوب 4 دسامبر 2013 (13/9/1392)

(دستورجلسه شماره 10)

آیین نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین نامه اسناد)

 مجمع،

با یادآوری بند (د) ماده (15) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی راجع‌ به وظایف مجمع در ارتباط با مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها،

به‌علاوه با یادآوری اینکه مجمع از طریق قطعنامه (26)1018.الف چهارچوب زمانی و برنامه فعالیت‌ها را جهت بررسی و معرفی یک طرح نهادینه‌ ممیزی کشور عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی تأیید نمود،

همچنین با یادآوری اینکه در قطعنامه (27)1054.الف، مجمع، آیین‌نامه اجرائی اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی 2011 (1390) را تصویب نمود که در واقع راهنمای اجراء و اعمال اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی است و اساس طرح داوطلبانه ممیزی کشورهای عضو سازمان به ویژه تعیین موارد قابل ممیزی را تشکیل می‎دهد،

با آگاهی از درخواست اجلاس هفتم کمیسیون سازمان ملل متحد در خصوص توسعه پایدار (سی ‎اس ‎دی7) مبنی بر تدوین اقداماتی جهت حصول اطمینان از اینکه کشورهای صاحب پرچم، کنوانسیون‌های سازمان و کنوانسیون‌های مربوط دیگری که عضو آن شده‌اند، به‌صورت کامل و دقیق اجراء می‌نمایند به نحوی که کشتی‌های کلیه کشورهای صاحب پرچم، با قواعد و استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارند،

با تصدیق اینکه طرفهای کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، به‌عنوان بخشی از فرآیند تصویب، پذیرفته‌اند که از عهده کلیه مسؤولیت‌های خود به‌طور کامل برآیند و به تعهدات خود به موجب کنوانسیون‌ها و دیگر اسنادی که عضو آن هستند، عمل نمایند،

با تأکید مجدد بر اینکه مهمترین مسؤولیت کشورها این است که نظام مناسب و مؤثری جهت اعمال کنترل بر کشتی‌های تحت پرچم خود داشته باشند و اطمینان حاصل نمایند که آن کشتی‌ها با قواعد و مقررات بین‌المللی مرتبط با ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی مطابقت دارند،

همچنین با تأکید مجدد بر اینکه کشورها در موقعیت خود به‌عنوان کشور صاحب بندر و کشور ساحلی، تعهدات و مسؤولیت‌های دیگری به موجب حقوق بین‌الملل حاکم، در رابطه با ایمنی دریانوردی،‌ امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دارند،

باتوجه به اینکه، کشورها ممکن است منافع خاصی را از طریق عضویت در اسناد با هدف ترغیب ایمنی و امنیت دریانوردی و جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها حاصل نمایند، اما این منافع تنها درصورتی کاملاً تحقق می‌یابد که تمام طرفها به تعهدات خود، طبق الزامات اسناد مربوط ‌عمل نمایند،

همچنین باتوجه به اینکه اثربخشی نهائی هر سندی، از جمله، بستگی به این موضوع دارد که تمام کشورها:

(الف) طرف کلیه اسناد مربوط به ایمنی و امنیت دریانوردی و پیشگیری و کنترل آلودگی شوند؛

(ب) این اسناد را به‌صورت کامل و مؤثر اجراء و اعمال نمایند؛

(پ) حسب لزوم، به سازمان گزارش نمایند؛

با تمایل به کمک بیشتر به دولتهای عضو جهت بهبود توانایی و عملکرد کلی‌ آنها به‌منظور قادر ساختن آنها برای انطباق با اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی که عضو آنها هستند،

 با آگاهی از مشکلاتی که برخی کشورهای عضو ممکن است در مسیر انطباق تمام با مفاد اسناد مختلف‌ سازمان بین‌المللی دریانوردی که عضو آنها هستند، داشته ‌باشند،

با علم به لزوم از بین بردن چنین مشکلاتی تا حد ممکن، با یادآوری این که سازمان، برنامه همکاری فنی یکپارچه را بدین منظور و با این هدف ایجاد نموده است،

به‌علاوه باتوجه به اینکه، کارگروه ایمنی دریانوردی و کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی الزاماتی را برای تصویب دولتهای متعاهد کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974(1353)، تشریفات(پروتکل)1988 (1367) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین 1966(1345)، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها 1973 (1352) اصلاح شده توسط تشریفات(پروتکل) 1978 (1357) مربوط به آن، تشریفات(پروتکل) 1997 (1376) جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها 1973 (1352) اصلاح شده به موجب تشریفات(پروتکل) 1978(1357) مربوط به آن و کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی ‌دریانوردان 1978 (1357)، تهیه نموده است که این الزامات استفاده از آیین‌نامه موضوع بند (1) اصلی را الزامی می‌نماید،

به علاوه با یادآوری بررسی مجمع در مورد الزامات موردنیاز جهت تصویب توسط دولتهای متعاهد کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین 1966 (1345)، کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتی‌ها 1969 (1348) و کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جهت جلوگیری از تصادم در دریا 1972 (1351) که استفاده از آیین‌نامه موضوع بند (1) اصلی را نیز الزامی می‌سازد،

پس از بررسی توصیه‌های اجلاس شصت و چهارم کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و اجلاس نود و یکم کارگروه ایمنی دریانوردی،

1ـ آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه اسناد) که به پیوست این قطعنامه می‌باشد را تصویب می‌نماید؛

2ـ از کارگروه ایمنی دریانوردی و کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی درخواست می‌‌کند تا این آیین‎نامه را تحت بازبینی نگاه دارند و با هماهنگی شورا، اصلاحات مربوط را به مجمع پیشنهاد نمایند؛ و

3ـ قطعنامه (27) 1054. الف را با عنوان «آیین‌نامه اجرائی اسناد الزام‌آور سازمان بین‌المللی دریانوردی 2011 (1390)» ملغی می‌سازد.

پیوست

آیین‌نامه اجرائی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین‌نامه سازمان)

فهرست مندرجات

بخش1ـ موارد مشترک

هدف

راهبرد

کلیات

دامنه شمول

اقدامات اولیه

تبادل اطلاعات

سوابق

بهبود

بخش2ـ کشورهای صاحب پرچم

اجراء

تفویض اختیار

اعمال

بازرسان کشور صاحب پرچم

بررسی توسط کشور صاحب پرچم

ارزیابی و بازنگری

بخش3ـ کشورهای ساحلی

اجراء

اعمال

ارزیابی و بازنگری

بخش4ـ کشورهای صاحب بندر

اجراء

اعمال

ارزیابی و بازنگری

بخش1ـ موارد مشترک

هدف

1ـ هدف از این آیین ‎نامه، ارتقاء جهانی ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌زیست دریایی و کمک به کشورها در جهت اجرای اسناد سازمان است.

2ـ کشورهای مختلف این آیین ‎نامه را از منظر خود می‌بینند و تنها برای اجرای اسنادی متعهد خواهند بود که عضو یا دولتهای متعاهد آنها هستند. به‌واسطه وضعیت جغرافیایی و شرایط، برخی کشورها ممکن است نقش مهمتری به‌عنوان کشور صاحب پرچم در مقایسه با کشور صاحب بندر یا کشور ساحلی داشته باشند، در حالی که دیگر کشورها ممکن است نقش بیشتری به‌عنوان کشور ساحلی یا کشور صاحب بندر نسبت به کشور صاحب پرچم داشته باشند.

راهبرد

3ـ به‌منظور برآورده ساختن اهداف این آیین‌نامه، به هرکشور توصیه می‌شود:

3.1 یک راهبرد (استراتژی) کلی تدوین نماید تا اطمینان حاصل نماید که تعهدات و مسؤولیت‌های بین‌المللی آن به‌عنوان کشور صاحب پرچم، صاحب بندر و ساحلی ایفاء می‎شوند؛

3.2 شیوه‌ای جهت پایش و ارزیابی راهبرد (استراتژی) ایجاد نماید تا از اجراء و اعمال مؤثر اسناد لازم‌الاجرای بین‌المللی مربوط اطمینان حاصل نماید؛ و

3.3 راهبرد را به طور مداوم و به‌منظور ایجاد،‌ حفظ و بهبود عملکرد و ظرفیت کلی سازمانی به‌عنوان کشور صاحب پرچم، صاحب بندر و ساحلی مورد بازنگری قرار دهد.

کلیات

4ـ طبق مفاد عمومی حقوق معاهدات و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی، کشورها مسؤول انتشار قوانین و مقررات و انجام تمام دیگر اقدامات لازم جهت اجرای کامل و مؤثر این اسناد هستند تا از ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی اطمینان حاصل نمایند.

5 ـ در اجرای اقدامات مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی، کشورها باید به نحوی عمل کنند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، خسارت یا خطرات را از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر انتقال ندهند یا نوعی از آلودگی را به نوع دیگر مبدل نسازند.

دامنه شمول

6 ـ این آیین‌نامه قصد دارد تا آن دسته از عواملی را که یک دولت متعاهد یا عضو برای اجرای مؤثر و کامل مفاد اسناد بین‌المللی حاکم که دولت متعاهد یا عضو آن است، نیاز دارد خصوصاً در زمینه‌های زیر مورد توجه قرار دهد:

(1) ایمنی جان اشخاص در دریا؛

(2) جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها؛

(3) استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان؛

(4) خطوط بارگیری؛

(5) اندازه گیری ظرفیت کشتیها؛ و

(6) مقررات جلوگیری از تصادم در دریا.

7ـ موارد زیر نیز باید در تهیه و تدوین سیاست‌ها، قوانین، قواعد و مقررات مرتبط و رویه‌های اداری به‌منظور اجراء و اعمال تعهدات و مسؤولیت‌های کشورها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند:

(1) صلاحیت؛

(2) سازماندهی و اختیارات؛

(3) قوانین، قواعد و مقررات؛

(4) انتشار اسناد، قواعد و مقررات الزام‌آور بین‌المللی حاکم؛

(5) ترتیبات اعمال؛

(6) شیوه‌های کنترل، بازرسی، بازدید، ممیزی، تصدیق، تأیید و صدور گواهینامه‌ها؛

(7) انتخاب، به رسمیت‌شناسی، تفویض اختیارات قانونی،‌ دادن مجوز و نحوه نظارت بر سازمان‌های شناخته شده، در صورت اقتضاء، و بازرسان منتخب؛

(8) رسیدگی‎های مورد نیازی که باید به سازمان گزارش شود؛ و

 (9) گزارش‌دهی به سازمان و دیگر دستگاههای اجرائی.

اقدامات اولیه

8 ـ هنگامی که سند جدید یا اصلاح شده سازمان برای کشوری لازم‌الاجراء می‌گردد، دولت آن کشور باید در موقعیتی باشد که مفاد آن را از طریق قانونگذاری ملی مناسب اعمال و اجراء نماید و زیرساخت‌های لازم اجرائی را فراهم نماید. این بدان معنی است که دولت آن کشور باید:

(1) توانایی انتشار قوانینی که اجازه اعمال صلاحیت و نظارت مؤثر در رابطه با موضوعات اداری، فنی، اجتماعی کشتی‌های تحت پرچم آن را می‌دهد داشته باشد، به ویژه مبنای حقوقی را جهت الزامات کلی ثبت کشتیها،‌ بازرسی کشتیها، قوانین ایمنی و جلوگیری از آلودگی قابل اعمال در چنین کشتیهایی تدارک ببیند و مقررات مربوط را وضع نماید؛

(2) مبنای حقوقی را جهت اعمال قوانین و مقررات ملی خود از جمله انجام رسیدگی‌های مربوط و آیین‌‌دادرسی کیفری داشته باشد؛ و

(3) نیروی انسانی کافی با تخصص دریایی را جهت کمک به انتشار قوانین ملی لازم و نیز انجام کلیه مسؤولیت‌های کشور از جمله گزارش‌دهی که براساس کنوانسیون‌های مربوط خواسته شده است، داشته باشد.

تبادل اطلاعات

 9ـ هر کشور باید راهبرد خود موضوع بند (3)، از جمله اطلاعات مربوط به قوانین ملی خود را به کلیه ذی‌نفعان اطلاع دهد.

سوابق

10ـ سوابق در صورت اقتضاء باید ایجاد و حفظ و نگهداری گردند تا دلیلی بر انطباق با الزامات و عملکرد مؤثر کشور باشند. سوابق باید خوانا، قابل شناسایی فوری و قابل بازیابی باشند. یک روش مستند اجرائی باید به‌منظور تعیین کنترل‌های مورد لزوم جهت شناسایی، نگهداری، حفاظت، بازیابی، زمان نگهداری و ترتیب سوابق ایجاد شود.

بهبود

11ـ کشورها باید به‌طور مستمر کفایت تمهیدات اتخاذ شده جهت اجرای کنوانسیون‌ها و تشریفاتی(پروتکل‌هایی) که به آن ‎ها ملحق شده‌اند را بهبود بخشند. این بهبود باید در صورت اقتضاء، از طریق به کارگیری و اجرای دقیق و مؤثر قوانین ملی و کنترل میزان تطابق با آنها صورت گیرد.

12ـ کشور باید فرهنگی را ایجاد نماید که فرصتهایی را فراهم نماید تا عملکرد در رابطه با فعالیت‌های مربوط به ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌زیست بهبود یابد که از جمله می ‎تواند شامل موارد زیر باشد:

(1) برنامه‌های آموزشی مستمر مربوط به ایمنی و جلوگیری از آلودگی؛

(2) تمرین­های ملی و منطقه‌ای درخصوص ایمنی و جلوگیری از آلودگی که طیف وسیعی از سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با امور دریایی، شرکتهای کشتیرانی و دریانوردان را در بر بگیرد؛ و

(3) استفاده از سازوکارهای تشویقی و انگیزشی برای شرکتهای کشتیرانی و دریانوردان در جهت بهبود ایمنی و جلوگیری از آلودگی.

13ـ به‌علاوه، کشور باید اقداماتی جهت شناسایی و حذف علت هرگونه عدم تطابق به‌عمل آورد تا از وقوع مجدد آن جلوگیری کند، از جمله:

(1) بازبینی و تحلیل موارد عدم انطباق؛

(2) اجرای اقدام اصلاحی مورد لزوم؛ و

(3) بازنگری اقدام اصلاحی صورت گرفته.

14ـ کشور باید اقدامات لازم را برای برطرف نمودن علل عدم انطباق‌های بالقوه مشخص نماید، تا از وقوع آنها جلوگیری نماید.

بخش 2ـ کشورهای صاحب پرچم

اجراء

15ـ کشورهای صاحب پرچم به‌منظور ایفای مؤثر مسؤولیت‌ها و تعهدات خود باید:

(1) خط‌مشی‌هایی را از طریق ارائه قوانین ملی و دستورالعمل‌هایی اجراء کنند که به اجراء و اعمال الزامات تمام کنوانسیون‌ها و تشریفات(پروتکل‌های) مربوط به ایمنی و جلوگیری از آلودگی که عضو آن هستند کمک می‌نماید؛ و

(2) مسؤولیت به‌روزرسانی و بازنگری هرگونه خط مشی‌های مربوط مصوب را، حسب لزوم، به دستگاههای اجرائی خود واگذار نمایند.

16ـ کشور صاحب پرچم باید منابع و فرآیند‌هایی که اداره برنامه‌های ایمنی و حفظ محیط‌زیست را ممکن سازد و حداقل شامل موارد زیر باشد ایجاد نماید:

1ـ دستورهای اداری جهت اجرای قواعد و مقررات بین‌المللی حاکم، همچنین تهیه و اشاعه هرگونه مقررات تفسیری ملی که ممکن است موردنیاز باشد، از جمله گواهینامه‌های صادره توسط مؤسسات رده‌بندی که از طرف کشور صاحب پرچم طبق مفاد مقرره (1/ 1ـ 11) سولاس مجاز شناخته شده‌اند و گواهینامه موردنیاز کشور صاحب پرچم جهت نشان دادن مطابقت با الزامات سازه‌ای، مکانیکی، الکتریکی و یا سایر الزامات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشور صاحب پرچم عضو آن است یا مطابقت با الزامات مقررات ملی کشور صاحب پرچم؛

2ـ مطابقت با الزامات اسناد بین‌المللی قابل اعمال، با استفاده از ممیزی و برنامه بازرسی، مستقل از هر مرجع اداری صادرکننده گواهینامه مورد لزوم، و هرگونه سند مرتبط و یا هرگونه شخصیت حقوقی که کشور صاحب پرچم به آن اجازه صدور اسناد مربوط و گواهینامه‌های مورد لزوم را داده است؛

3ـ مطابقت با الزامات مرتبط با استانداردهای بین‌المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، که از جمله، شامل موارد زیر است:

(1) آموزش، ارزیابی صلاحیت و صدور گواهینامه‌های دریانوردان؛

(2) گواهینامه‌ها و ظهرنویسی‌هایی که به‌طور صحیح شایستگی دریانوردان را با استفاده از واژگان مناسب و نیز اصطلاحاتی که عیناً در هر سند حداقل خدمه ایمن صادره برای کشتی ذکر شده، منعکس می‌نماید؛

(3) رسیدگی‌های بی‌طرفانه در مورد هرگونه نقص گزارش شده اعم از هرگونه فعل یا ترک فعل که ممکن است تهدید مستقیمی برای ایمنی جان افراد یا اموال در دریا یا محیط‌زیست ایجاد نماید و توسط دارندگان گواهینامه‌های صادره یا ظهرنویسی شده توسط آن کشور می‌باشد، صورت می‌گیرد.

(4) ترتیبات باز پس‌گیری،‌ تعلیق یا ابطال گواهینامه‌ها یا ظهرنویسی‌های صادره توسط کشور، هر زمان که ایجاب نماید و هنگامی که به‌منظور جلوگیری از هرگونه تقلب لازم باشد؛ و

(5) ترتیبات اداری، از جمله موارد متضمن آموزش، ارزیابی و فعالیت‌های صدور گواهینامه که به موجب مفاد اصلی قانون کشور دیگری انجام می‌شود، به نحوی هستند که کشور صاحب پرچم، مسؤولیت حصول اطمینان از صلاحیت فرماندهان، افسران و دیگر دریانوردانی که روی کشتی‌های تحت پرچم آن کشور خدمت می‌کنند را می‌پذیرد.

4ـ رسیدگی به سوانح دریایی و رفع به‌موقع و مناسب نقایص شناسایی شده کشتی‌ها؛ و

5 ـ تدوین، مستندسازی و ارائه رهنمودهای مربوط به آن دسته از الزامات که طبق اسناد بین‌المللی مربوط، باید «رضایت مرجع دریایی» را همراه داشته باشد.

 17ـ کشور صاحب پرچم باید اطمینان حاصل نماید کشتی‌هایی که محق به برافراشتن پرچم آن هستند، با مدنظر قراردادن اقدامات موجود و مربوط از قبیل اصول حداقل خدمه ایمن مصوب سازمان، دارای نیروی کافی و کارآمد هستند.

تفویض اختیار

18ـ کشور صاحب پرچمی که یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده را به نیابت از خود به‌منظور انجام بازرسی‌ها، بازدیدها، ممیزی‌ها، صدور گواهینامه‌ها و اسناد، علامت‌گذاری شناورها و سایر اقدامات قانونی لازم به موجب کنوانسیون ‎های سازمان یا به موجب مقررات ملی خود مجاز می‎نماید، باید این تفویض اختیار(ها) را تنها در مورد شناورهای تحت پرچم خود طبق الزامات حاکم اسناد بین‌المللی لازم‌الاجراء انجام دهد تا:

(1) معلوم نمایند که آن سازمان به رسمیت شناخته شده، منابع کافی را از جهت توانایی‎های فنی، مدیریتی و تحقیقاتی برای انجام وظایف محوله طبق استانداردهای موردنیاز سازمان ‎های به رسمیت شناخته شده که به نیابت از مرجع دریایی مندرج در اسناد مربوط سازمان فعالیت می‌کنند، داراست.1

[1] ـ پیوست 1 قطعنامه (18)739.الف، دستورالعمل تفویض اختیار به سازمان‌هایی که به نیابت از مرجع دریایی عمل می‌کنند.

(2) به‌عنوان مبنا، یک موافقتنامه کتبی رسمی بین مرجع دریایی و سازمان شناخته شده وجود دارد که به‌صورت حداقلی شامل مؤلفه‌های مندرج در اسناد مربوط سازمان1 یا ترتیبات حقوقی معادل است و می‌تواند بر مبنای موافقتنامه نمونه، جهت تفویض اختیار به سازمان‌های به رسمیت شناخته شده که به نیابت از مرجع دریایی2 فعالیت می‌کنند، باشد.

(3) به‌طور مشروح دستورهای خاصی را درخصوص اقداماتی که باید دنبال شوند در مواردی که تشخیص داده می‌شود کشتی برای رفتن به دریا بدون ایجاد خطر برای خود کشتی با دیگر افراد داخل کشتی مناسب نمی‌باشد، یا خطر تهدید بی‌دلیل برای محیط‌زیست ایجاد می‌نماید، صادر نماید.

(4) کلیه اسناد مربوط به قوانین ملی و تفاسیر مربوط را که مفاد کنوانسیون‌ها را قابل اجراء می‌نماید و صرفاً برای استفاده کشتی‌هایی که محق برافراشتن پرچم آن کشور هستند، مشخص می‌سازد که آیا هرگونه استاندارد دیگر مرجع دریایی، در هر زمینه فراتر از الزامات کنوانسیون‌ها می ‎باشد یا نمی‎باشد را در اختیار سازمان ‎های به رسمیت شناخته‌شده قرار می دهد؛ و

(5) ملزم می‌نماید که سازمان به رسمیت شناخته شده سوابقی را حفظ و نگهداری کند که اطلاعاتی در اختیار مرجع دریایی قرار می‌دهد که به تفسیر الزامات مندرج در اسناد بین‌المللی حاکم کمک می‌نماید.

19ـ هیچ کشور صاحب پرچمی نباید به سازمان‌های به رسمیت شناخته‌شده خود اجازه دهد هرگونه الزامات مربوط به قواعد رده‌بندی، الزامات، تشریفات یا اجراء یا دیگر فرآیندهای صدور گواهینامه‌های قانونی فراتر از الزامات کنوانسیون‌ها و اسناد الزام‌آور سازمان، را در مورد کشتی‎هایی به غیر از کشتی‌هایی که مجاز به برافراشتن پرچم آن کشور هستند، اعمال نمایند.

20ـ کشور صاحب پرچم باید یک برنامه نظارتی با داشتن منابع کافی جهت کنترل و ارتباط با سازمان(های) به رسمیت شناخته شده خود را ایجاد یا در آن شرکت نماید تا اطمینان حاصل کند که تعهدات بین‌المللی آن از طریق زیر کاملاً ایفا می ‎شود:

(1) اعمال اختیار خود جهت انجام بازرسی‌های تکمیلی جهت حصول اطمینان از اینکه کشتی‌هایی که محق به برافراشتن پرچم آن کشور هستند به‌طور مؤثر با الزامات اسناد بین‌المللی حاکم مطابقت دارند؛

(2) انجام بازرسی‌های تکمیلی چنانچه ضروری به نظر برسد، به‌منظور حصول اطمینان از این که کشتی‌های تحت پرچم آن کشور با الزامات ملی که مکمل الزامات بین‌المللی الزام‌آور هستند مطابقت دارند؛ و

(3) تأمین کارکنانی که دارای دانش خوب در مورد قواعد و مقررات کشور صاحب پرچم و سازمان ‎های به رسمیت شناخته‌شده هستند و برای اعمال کنترل مؤثر بر سازمان ‎های به رسمیت شناخته‌شده در دسترس قرار دارند.

21ـ کشور صاحب پرچمی که بازرسانی را به‌منظور انجام بازرسی‌ها، ممیزی‌ها و بازدیدها به نیابت از خود تعیین می‌نماید، باید در صورت اقتضاء چنین تعیین‌هایی را طبق راهنمای مندرج در بند (18) به‌خصوص جزءهای (3) و (4) تنظیم نماید.

اعمال

22ـ کشور صاحب پرچم باید کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد تا از رعایت قواعد و استانداردهای بین‌المللی توسط کشتیهایی که پرچم آنها را برافراشته‌اند و نهادها و افراد تحت حاکمیت خود و مطابقت آنها با تعهدات بین‌المللی اطمینان حاصل نماید. این اقدامات، از جمله شامل موارد زیر است:

(1) ممانعت از حرکت کشتیهایی که محق به برافراشتن پرچم آن کشور هستند، تا زمانی که چنین کشتیهایی بتوانند منطبق با الزامات قواعد و استانداردهای بین‌المللی در دریا فعالیت نمایند؛

(2) بازدید ادواری از کشتیهای تحت پرچم خود به‌منظور تصدیق شرایط واقعی کشتی و تطابق خدمه با گواهینامه‌هایی که با خود دارند؛

(3) در طی بازدید ادواری موضوع جزء (2)، بازرس باید اطمینان حاصل کند که دریانوردانی که در کشتیها کار می‌کنند با موارد زیر آشنایی دارند:

3.1 با وظایف خاص خود؛ و

3.2 ترتیبات روی کشتی، تأسیسات، تجهیزات و روشهای اجرائی آن

1ـ پیوست 2 قطعنامه (18) 379. الف، دستورالعمل تفویض اختیار به سازمان‌هایی که به نیابت از مرجع دریایی عمل می‌کنند.

2ـ ام اس سی/بخشنامه 710- ام ای پی سی/بخشنامه 307.

(4) حصول اطمینان از این که خدمه کشتی به‌طور کلی در شرایط اضطراری و در انجام وظایف حیاتی جهت حفظ ایمنی و جلوگیری یا کاهش آلودگی به نحو مؤثری می‌توانند فعالیت‌های خود را هماهنگ سازند؛

(5) وضع مجازات‌هایی با شدت مناسب در قوانین و مقررات ملی جهت ممانعت از نقض قواعد و استانداردهای بین‌المللی توسط کشتی‌های تحت پرچم خود

(6) اقامه دعوی بعد از انجام رسیدگی‎ها علیه کشتی ‎های محق به برافراشتن پرچم خود، که قواعد و استانداردهای بین‌المللی را نقض نموده‌اند، بدون در نظرگرفتن این که نقض مزبور در کجا صورت گرفته است.

(7) وضع مجازات‌هایی با شدت مناسب در قوانین و مقررات ملی خود جهت ممانعت از نقض قواعد و استانداردهای بین ‎المللی توسط افرادی که به موجب اختیارات آن برای آنها گواهینامه صادر شده یا گواهینامه آنها ظهرنویسی شده است؛ و

(8) اقامه دعوی علیه افرادی که دارای گواهینامه یا گواهینامه ظهرنویسی‌شده هستند و قواعد و استانداردهای بین‌المللی را نقض نموده‌اند، پس از انجام رسیدگی، ‌بدون در نظر گرفتن محل وقوع نقض

23ـ کشور صاحب پرچم باید برنامه کنترل و پایش را تهیه و اجراء کند تا در صورت اقتضاء:

(1) رسیدگی‎های سریع و کامل نسبت به سوانح دریایی و در صورت اقتضاء گزارشی را به سازمان پیش‌بینی کند؛

(2) جمع‌آوری اطلاعات آماری را به نحوی که انجام تجزیه و تحلیل‌ها میسر شده و موارد مشکل‌دار مشخص شود، پیش‌بینی کند؛ و

(3) واکنش به‌موقع به نواقص و سوانح آلودگی مورد ادعا، که توسط کشورهای صاحب بندر یا ساحلی گزارش می ‎شود، را پیش‌بینی کند.

24ـ به علاوه، کشور صاحب پرچم باید:

(1) از رعایت اسناد بین‌المللی حاکم از طریق قوانین ملی اطمینان حاصل کند؛

(2) تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط جهت اجراء و اعمال قوانین ملی موضوع جزء (1) بند (15)، از جمله نیروی انسانی که کار رسیدگی‎ها و بازرسی را انجام می دهند، تأمین نماید؛

(3) تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط از کشور صاحب پرچم جهت رسیدگی به سوانح در مواردی که کشتیهای تحت پرچم آن توسط کشورهای صاحب بندر توقیف می‌شوند را تأمین نماید؛

(4) تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط از کشور صاحب پرچم جهت رسیدگی به سوانح در مواردی که اعتبار گواهینامه یا پشت‌نویسی یا صلاحیت افرادی که دارای گواهینامه‌ها یا گواهینامه‌های پشت‌نویسی شده صادره به موجب اختیار آنها هستند و توسط کشورهای صاحب بندر مورد سؤال قرار می‌گیرند، داشته باشد؛

(5) از آموزش و کنترل فعالیت‌های بازرسان کشور صاحب پرچم و رسیدگی کنندگان اطمینان حاصل نماید.

25ـ وقتی به کشور صاحب پرچمی اطلاع داده می‌شود که کشتی تحت پرچم آن توسط کشور صاحب بندری توقیف شده است، کشور صاحب پرچم باید نظارت نماید که اقدامات اصلاحی مربوط جهت تطابق فوری کشتی مورد نظر با اسناد بین‌المللی حاکم انجام شود.

26ـ کشور صاحب پرچم، یا سازمان به رسمیت شناخته شده‌ای که به نیابت از آن عمل می‌کند، تنها پس از این که مشخص نماید که کشتی با کلیه الزامات حاکم مطابقت دارد، باید گواهینامه‌های بین‌المللی را برای کشتی صادر یا ظهرنویسی نماید.

27ـ کشور صاحب پرچم تنها پس از این که مشخص نماید فرد تمام الزامات حاکم را برآورده می‎کند، باید گواهینامه بین‌المللی شایستگی را برای وی صادر یا آن را ظهرنویسی نماید.

بازرسان کشور صاحب پرچم

28ـ کشور صاحب پرچم باید مسؤولیت‌ها، اختیارات و روابط داخلی کلیه نیروهای انسانی را که کار اداره، اجراء و تصدیق امور مربوط و تأثیرگذار بر ایمنی و جلوگیری از آلودگی را انجام می‌دهند، تعریف و مستند نماید.

29ـ نیروی انسانی مسؤول، یا انجام‌دهنده کار بازرسی، بازدید و ممیزی کشتیها و شرکتهای کشتیرانی، مشمول اسناد بین‌المللی الزام‌آور مربوط باید حداقل موارد زیر را داشته باشند:

(1) مدارک شایستگی متضمن از یک مؤسسه دریایی یا کشتیرانی و تجربه دریایی به‌عنوان افسر ذی‌صلاح کشتی که دارای گواهینامه شایستگی معتبر در سطح مدیریتی می‌باشد و دانش فنی خود را نسبت به کشتیها و فعالیت آنها از زمانی که گواهینامه شایستگی دریافت کرده است حفظ نموده است؛ یا

(2) مدرک یا مدرک معادل از یک مؤسسه ثالث در زمینه ‎های علوم یا مهندسی مربوط که کشور صاحب پرچم آن را به رسمیت شناخته باشد؛ یا

(3) اعتبارنامه یا جواز به‌عنوان بازرس از طریق برنامه‌های رسمی آموزشی که منجر به کسب دانش و توانایی استاندارد مورد لزوم در جزء (1) بند(29)، جزء (2) بند (29) و بند (32) می‌شود را داشته باشد.

30ـ نیروی انسانی واجد شرایط به موجب جزء (1) بند (29)، باید حداقل (3) سال به‌عنوان افسر عرشه یا موتورخانه در دریا خدمت کرده باشد.

31ـ نیروی انسانی واجد شرایط به موجب جزء (2) بند (29)، باید در سمت مربوط حداقل (3) سال کار کرده باشد.

32ـ به‌علاوه، چنین نیروهای انسانی باید دانش عملی و نظری نسبت به کشتی‌ها، نوع فعالیت آنها و مفاد اسناد ملی و بین‌المللی مربوط که جهت انجام وظایف آنها به‌عنوان بازرسان کشور صاحب پرچم لازم است، از طریق برنامه‌های آموزشی مستند طی کرده باشند.

33ـ سایر نیروهای انسانی که در انجام چنین کارهایی کمک می‌کنند باید تحصیلات، آموزش و مدیریت متناسب با وظایفی که مجاز به انجام آن هستند را داشته باشند.

34ـ توصیه می‌گردد تجربه مرتبط قبلی در زمینه‌های تخصصی به‌عنوان امتیاز درنظر گرفته شود. در صورتی که تجربه قبلی وجود نداشته باشد، مرجع دریایی باید آموزش مناسب را پیش‌بینی نماید.

35ـ کشور صاحب پرچم باید نظام مستندی را برای تعیین صلاحیت نیروی انسانی و به‌روزرسانی مستمر دانش آنها که مناسب با وظایفی است که مجاز به انجام آنها هستند، اجراء نماید.

36ـ بسته به وظایفی که انجام می ‎شود، صلاحیتها شامل موارد زیر خواهد بود:

(1) آگاهی از قواعد و مقررات بین‌المللی حاکم در کشتیها، شرکتهای کشتیرانی، خدمه، کالا و نوع فعالیت کشتیها؛

(2) آگاهی از روشهایی که قرار است در بازرسی، صدورگواهینامه، کنترل، و وظایف مربوط به رسیدگی و نظارت اعمال شوند؛

(3) درک اهداف و آرمانهای اسناد ملی و بین‌المللی مرتبط با ایمنی و حفظ محیط‌زیست دریایی و دیگر برنامه‌های مربوط

(4) درک فرآیندهای روی عرشه و خشکی، همچنین خارجی و داخلی؛

(5) داشتن شایستگی‌های حرفه‌ای لازم جهت انجام وظایف محوله به‌صورت کارآمد و اثربخش؛

(6) هوشیاری کامل نسبت به ایمنی در کلیه شرایط، همچنین ایمنی فردی؛ و

(7) آموزش یا تجربه در مورد وظایف مختلفی که باید انجام شود، ترجیحاً درخصوص فعالیت‌هایی که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

37ـ کشور صاحب پرچم باید برای بازرسان اسناد شناسایی صادر نماید تا هنگام انجام وظیفه آن را با خود داشته باشند.

بررسی توسط کشور صاحب پرچم

38ـ بررسی ایمنی دریایی باید توسط بازرسان بی‌طرف و واقع بین که در امور مربوط به سوانح کفایت و دانش لازم را دارند، انجام شود. با رعایت هرگونه توافق که کدام کشور یا کشورها، کشور بررسی‌کننده ایمنی دریا خواهند بود، کشور صاحب پرچم باید بازرسان با کفایت را برای این منظور بدون در نظر گرفتن محل وقوع تصادم یا حادثه تأمین نماید.

39ـ توصیه می‌شود کشور صاحب پرچم اطمینان حاصل نماید که بازرسان منفرد، معلومات کاری و تجربه عملی در خصوص مواردی که مربوط به وظایف معمول آنها می‌شود، را داشته باشند. به علاوه، به‌منظور کمک به بازرسان منفرد جهت انجام وظایفی خارج از وظایف معمول خود، توصیه می‌شود کشور صاحب پرچم اطمینان حاصل کند که به متخصصین در امور زیر حسب لزوم دسترسی آسان دارد:

(1) مقررات ناوبری و تصادم در دریا؛

 (2) مقررات کشور صاحب پرچم درخصوص گواهینامه‌های شایستگی؛

(3) دلایل وقوع آلودگی دریایی؛

(4) روشهای مصاحبه؛

(5) جمع‌آوری شواهد؛ و

(6) ارزیابی تأثیرات عامل انسانی

40ـ توصیه می‌گردد که هرگونه سانحه‌ای که منجر به صدمه فردی شود و نیاز به غیبت از کار به مدت سه روز یا بیشتر را داشته باشد و هرگونه فوت ناشی از سوانح شغلی و تصادم کشتیهای تحت پرچم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج این رسیدگی‌ها در اختیار عموم گذاشته شود.

41ـ سوانح کشتیها باید مورد رسیدگی قرار گیرد و طبق اسناد بین‌المللی مربوط با در نظر گرفتن آیین‌نامه رسیدگی به سوانح آن‌طور که ممکن است اصلاح شود و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط سازمان گزارش شود.1 گزارش چنین رسیدگی باید به همراه مشاهدات کشور صاحب پرچم طبق دستورالعمل ‎های فوق به سازمان ارسال گردد.

ارزیابی و بازنگری

42ـ کشور صاحب پرچم در رابطه با اجرای فرآیندهای اداری، روشهای اجرائی و منابع لازم جهت ایفای تعهدات خود آن طورکه به موجب اسناد بین‌‌المللی که عضو آن می‌باشد ملزم شمرده شده است، باید عملکرد خود را به‌صورت ادواری ارزیابی نماید.

43ـ اقدامات ارزیابی عملکرد کشور صاحب پرچم می تواند از جمله شامل، بررسی میزان توقیف‌های کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، نتایج بازرسی کشور تحت پرچم، آمار سوانح، فرآیندهای تبادل اطلاعات و داده‌ها، آمار تلفات سالانه (به استثنای موارد در حکم تلف کلی) و دیگر شاخص‌های عملکردی را در صورت اقتضاء در برگیرد تا مشخص شود که آیا نیروهای کاری، منابع و رویه‌های اداری جهت برآورده ساختن تعهدات کشور صاحب پرچم مناسب هستند.

44ـ موارد پیشنهادی برای بازنگری منظم می‌تواند، از جمله، شامل موارد زیر باشد:

(1) خسارات ناوگان و میزان سوانح جهت تعیین روند طی دوره‌های زمانی منتخب؛

(2) تعداد موارد تصدیق شده کشتیهای توقیفی با توجه به سایز ناوگان؛

(3) تعداد موارد تأییدشده عدم شایستگی یا تخلف توسط افرادی که دارای گواهینامه‌های صادره یا ظهرنویسی شده توسط مرجع کشور صاحب پرچم هستند؛

(4) نحوه واکنش نسبت‌به گزارش‌ها یا اقدامات نواقص کشور صاحب بندر،

(5) رسیدگی به سوانح بسیار جدی و جدی و درسهای آموختنی ناشی از آنها؛

(6) منابع فنی و دیگر منابع اختصاص یافته؛

(7) نتایج بازدیدها، بازرسی‌ها و کنترل کشتیهای ناوگان آن کشور؛

(8) رسیدگی به سوانح شغلی؛

(9) تعداد سوانح و موارد نقض صورت گرفته مشمول مقررات بین‌المللی حاکم در زمینه جلوگیری از آلودگی دریا؛ و

(10) تعداد موارد تعلیق یا بازپس‌گیری گواهینامه‌ها، ظهرنویسی‌ها، تأییدیه‌ها و یا موارد مشابه.

بخش3ـ کشورهای ساحلی2

اجراء

45ـ کشورهای ساحلی به موجب اسناد بین‌المللی مختلف دارای حقوق و تعهدات خاصی هستند. به هنگام اعمال حقوق خود به‌موجب این اسناد بین‌المللی، کشورهای ساحلی تعهدات بیشتری را متقّبل می‌شوند.

46ـ به‌منظور انجام مؤثر وظایف خود، کشورهای ساحلی باید:

(1) خط‌مشی‌هایی را از طریق قوانین و دستورالعمل‌های ملی صادره اجراء کنند که به اجراء و اعمال الزامات کلیه کنوانسیون‌ها و تشریفات(پروتکل‌های) ایمنی و جلوگیری از آلودگی که عضو آن هستند کمک خواهد نمود؛ و

(2) مسؤولیت‌هایی را جهت به‌روزرسانی و بازنگری خط‌مشی‌های مصوب مربوط حسب لزوم، محول نماید.

47ـ کشور ساحلی باید اطمینان حاصل کند که قوانین، راهنماها و رویه‌ها جهت اجرای هماهنگ و تصدیق حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های مندرج در اسناد بین‌‌المللی مرتبط که آن کشور عضو آن است، ایجاد شده‌اند.

48ـ حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌ها از جمله می‎تواند شامل موارد زیر باشد:

(1) خدمات ارتباطات رادیویی؛

(2) خدمات هواشناسی و هشدارها؛

[1] ـ به آیین‌نامه الزامی استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی بازرسی ایمن در صورت تصادم دریا یا سانحه دریایی( آیین‌نامه رسیدگی به سوانح و حوادث دریایی) مصوب سازمان توسط قطعنامه (84) 255. ام اس سی و دستورالعمل کمک به بازرسان در اجرای آیین‌نامه رسیدگی به سوانح دریایی مصوب سازمان مندرج در قطعنامه (28) 1075. الف، مراجعه شود.

2 ـ الزامات مندرج در این بخش، با رعایت الزامات اجباری سازمان بین‌المللی دریانوردی تا حدی اعمال می‌گردد که کشتیها به بنادر آن دولت متعاهد دسترسی دارند.

(3) خدمات جستجو و نجات؛

(4) خدمات آب‎نگاری؛

(5) مسیر کشتیها؛

(6) سامانه‎های گزارش‌دهی کشتیها؛

(7) خدمات ترافیک کشتیها؛ و

(8) علائم کمک ناوبری.

اعمال

49ـ کشورهای ساحلی باید کلیه اقدامات لازم را به‌عمل آورند تا از رعایت قواعد بین ‎المللی به هنگام اعمال حقوق و ایفای تعهدات خود اطمینان حاصل نمایند.

50 ـ کشور ساحلی باید تهیه و اجرای برنامه‌های کنترل و پایش را در صورت اقتضاء برای موارد زیر مدنظر قرار دهد:

(1) پیش‌بینی توزیع داده‎های آماری به گونه‎ای که تجزیه و تحلیل برای مشخص کردن موارد مشکل‌دار بتواند انجام شود.

(2) ایجاد سازوکارهایی جهت واکنش به‌موقع نسبت به سوانح آلودگی در آبهای خود، و

(3) همکاری با کشورهای صاحب پرچم و یا کشورهای صاحب بندر، در صورت اقتضاء، در ارتباط با رسیدگی به سوانح دریایی

ارزیابی و بازنگری

51 ـ کشور ساحلی باید به طور ادواری عملکرد خود را در رابطه با اجرای حقوق و ایفای تعهدات خود به موجب اسناد بین‌المللی حاکم ارزیابی نماید.

بخش4ـ کشورهای صاحب بندر1

اجراء

52 ـ کشورهای صاحب بندر به موجب اسناد بین‌المللی مختلف دارای حقوق و تعهدات خاصی هستند. به هنگام اعمال حقوق خود به موجب این اسناد بین‌المللی، کشورهای صاحب بندر تعهدات بیشتری را متقبل می‌شوند.

53 ـ کشورهای صاحب بندر می‌توانند نقش سازنده‌ای در حصول به ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌زیست از جمله جلوگیری از آلودگی ایفاء نمایند. نقش و مسؤولیت‌های کشور صاحب بندر در رابطه با ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی از ترکیبی از معاهدات بین‌المللی، کنوانسیون‌ها، قوانین ملی و نیز در برخی موارد، از موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه سرچشمه می‌گیرد.

54 ـ کشور صاحب بندر به‌منظور ایفای مؤثر وظایف خود، باید:

(1) از طریق صدور قوانین و دستورالعمل‌های ملی خط‌مشی‌هایی را اجراء کند که به اجراء و اعمال الزامات کلیه کنوانسیون‌ها و تشریفات(پروتکل‌های) ایمنی و جلوگیری از آلودگی که عضو آن است کمک خواهد نمود؛ و

(2) مسؤولیت‌هایی را جهت به‌روزرسانی و بازنگری خط‌مشی‌های مصوب مربوط، حسب لزوم، محول نماید.

55 ـ کشور صاحب بندر باید اطمینان حاصل کند که قوانین ملی، راهنماها و رویه‌ها جهت اجرای هماهنگ و تصدیق حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های مندرج در اسناد بین‌‌المللی مرتبط که آن کشور عضو آن است، ایجاد شده‌اند.

56 ـ حقوق، وظایف و تعهدات مزبور از جمله می‎تواند شامل موارد زیر باشد:

(1) تأمین تسهیلات یا امکانات دریافت مناسب جهت پذیرش کلیه مواد زائد کنترل‌شده به موجب اسناد سازمان؛

(2) کنترل کشور صاحب؛2 و

(3) نگهداری فهرست تأمین‌کنندگان سوخت

اعمال

57 ـ کشورهای صاحب بندر باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورند تا رعایت قواعد بین‌المللی به هنگام اعمال حقوق و ایفای تعهدات خود اطمینان حاصل نمایند.

58 ـ بسیاری از اسناد بین‌المللی دریایی در زمینه‌های ایمنی و جلوگیری از آلودگی دریایی حاوی مفاد خاصی هستند که اجازه کنترل کشور صاحب بندر را می‌دهد.

59 ـ همچنین بسیاری از آن اسناد کشورهای صاحب بندر را ملزم می‌کنند تا با کشورهای غیرعضو کنوانسیون‌های مزبور نامساعدتر از کشورهای عضو رفتار نکنند. این

[1] ـ الزامات مندرج در این بخش، با رعایت اسناد اجباری سازمان بین‌المللی دریانوردی تا حدی اعمال می‌گردد که کشتیها به بنادر آن دولت متعاهد دسترسی دارند.

2 ـ رجوع شود به رویه‌های کنترل و بازرسی کشورهای صاحب بندر 2011 (قطعنامه (27) 1052. الف)

بدین معنی است که کشورهای صاحب بندر باید شرایط مندرج در آن اسناد را هم درخصوص طرفها و هم درخصوص غیرطرفها اعمال نمایند.

60 ـ کشور صاحب بندر به هنگام اعمال حق خود در رابطه با کنترل کشور صاحب بندر، باید رویه‌هایی را ایجاد نماید تا برنامه کنترل کشور صاحب بندر را طبق قطعنامه مربوط مصوب سازمان اداره نماید.1

 61 ـ کنترل کشور صاحب بندر تنها باید توسط افسران واجد شرایط و مجاز کشور صاحب بندر طبق روشهای مربوط که به تصویب سازمان رسیده انجام شود.

62 ـ افسران کنترل کشور صاحب بندر و افرادی که به آنها کمک کنند باید از هرگونه فشارهای تجاری و مالی و فشارهای دیگر آزاد باشند و هیچ‌گونه منافع تجاری در بندر بازرسی یا کشتی مورد بازرسی، در تأسیسات تعمیر شناورها یا هرگونه خدمات پشتیبانی در بندر یا جای دیگر نداشته باشند و افسران کنترل کشور صاحب بندر نباید توسط مؤسسات به رسمیت شناخته‌شده یا مؤسسات رده‌بندی به‌کار گرفته شوند یا به نیابت از آنها کار کنند. رویه‌های بیشتری باید به کار گرفته شود که اطمینان حاصل گردد، افراد یا سازمان‌های خارج از کشور صاحب بندر، نتوانند در نتایج بازرسی کشور صاحب بندر و کنترل صورت گرفته، تأثیر بگذارند.

ارزیابی و بازنگری

63 ـ کشور صاحب بندر باید به‌صورت ادواری عملکرد خود در رابطه با اعمال حقوق و ایفای تعهدات خود به موجب اسناد حاکم سازمان را ارزیابی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده منضم به متن هفت قطعنامه و شش ضمیمه و دو پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/6/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *