شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا

دسته: حقوق بین الملل
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۶ مهر ۱۳۹۵


شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا

شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا

1

به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و حساسیت ویژه جامعه بین‌الملل در خصوص وضعیت محاکمه و زندان نوجوانان، همواره زندانهای آمریکا و شرایط بد زندانیان دراین کشور موردانتقاد نهادها‌ و سازمانهای حقوق بشری بوده است.
به گزارش میزان، حقوق بشر یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر به ابزاری برای واردکردن فشار از سوی کشورهای غربی به ایران تبدیل‌شده است.
موضوعی که صرفاً بهانهای است برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزشهای انقلاب اسلامی ایران در بین دولتها و ملتها جلوگیری کنند.
حقوق بشر، بنیادی‌ترین حقوقی است که هر انسانی به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن از آن بهره‌مند‌است و این حق از دیرباز موردتوجه ملتها و اندیشمندان بوده است. امروزه نیز این مفهوم اهمیت و برجستگی فوق‌العاده و به‌مراتب گسترده‌تری در سطح بین‌المللی یافته است و تاکنون اسناد بین‌المللی متعددی برای تدوین و حمایت از حقوق بشر تدوین‌شده است.
متأسفانه ساختارهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش‌گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشتهاند.
با توجه به وجود حقوق و قوانین مدون در حوزه حقوق بشر، این پرسش شکل می‌گیرد که چگونه شاهد وضعیت خلاف انتظار باشیم؟
با توجه به جنایتهای فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونیستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر ازجمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقع‌گرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار و گزارشها مستند رسمی سازمانها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.
ازاین‌رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 موردبررسی قرار می‌گیرد.
گفتنی است این گزارش قسمت کوچکی از مهم‌ترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر دراین کشور است. مطالبی که دراین گزارش منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین‌شده است.
شرایط سخت زندانیان نوجوان در زندانهای آمریکا
در اکثر کشورهای دنیا وضعیت محاکمه افراد زیر 18 سال (کودکان و نوجوانان) با افراد بزرگ‌سال متفاوت است؛ این امر به دلیل وضعیت ویژه این افراد ازلحاظ عاطفی، جسمی و روحی است. ازاین‌رو محاکمه این دسته از افراد و همچنین محل زندان و شرایط زندان آنان با افراد بزرگ‌سال متفاوت است.
نگاه ویژه کنوانسیون حقوق کودک به حقوق کودکان
در همین رابطه معاهدات و اسناد بین‌المللی متعددی نیز در خصوص حمایت از حقوق متهمین زیر 18 سال ایجاد شدند که مهم‌ترین آنها کنوانسیون حقوق کودک (1989) است که نگاه ویژهای به حقوق کودکان بخصوص در زمان محاکمه دارد.
به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی و حساسیت ویژه جامعه بین‌الملل در خصوص وضعیت محاکمه و زندان نوجوانان، همواره زندانهای آمریکا و شرایط بد زندانیان دراین کشور موردانتقاد نهادها‌ و سازمانهای حقوق بشری بوده است.
نقض سیستماتیک حقوق زندانیان در آمریکا
بخش عمدهای از نقض حقوق زندانیان در آمریکا سیستماتیک بوده و دادگاههای این کشور به‌طور قانونی حقوق متهمان و زندانیان را نقض می‌کنند. نمونه بارز این وضعیت محاکمه افراد زیر 18 سال متهم به قتل و یا جرایم خطرناک توسط دادگاههای ویژه بزرگ‌سالان و در نظر گرفتن آنان به‌عنوان یک فرد بزرگ‌سال هنگام محاکمه است.
دیده‌بان حقوق بشر در دو گزارش در مارس و نوامبر 2014، نگرانی عمیق و گسترده خود را در خصوص تجاوز گسترده به زندانیان نوجوان توسط مأمورین و افراد بزرگ‌سال و همچنین عدم مرخصی و آزادی مشروط نوجوانان محکوم‌به حبس ابد ابراز کرده است.
در گزارشی که در 25 مارس 2014 از سوی دیده‌بان حقوق بشر منتشر گردید ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اسفناک کودکان در زندانهای آمریکا از دولت این کشور خواسته‌شده است تا از زندانی کردن کودکان در کنار افراد بزرگ‌سال خودداری نماید.
گزارش ضمن انتقاد از محاکمه افراد زیر 18 سال در آمریکا به‌عنوان یک مجرم بزرگ‌سال تصریح می‌کند که آمریکا با این اقدام تمامی معاهدات و هنجارهای بین‌المللی در خصوص نحوه محاکمه و برخورد با افراد زیر 18 سال را زیر پا گذاشته است.
مجازات زندان بدون آزادی مشروط تنها در آمریکا
این گزارش با اشاره به اینکه آمریکا تنها کشور دنیا است که در آن حکم مجازات زندان بدون آزادی مشروط و مرخصی کوتاه‌مدت برای محکومین به حبس ابد صادر می‌شود می‌افزاید: آمریکا با این اقدام تمامی تعهدات خود نسبت به منشور سازمان کشورهای آمریکایی و همچنین اعلامیه آمریکایی حقوق و تعهدات بشری را که در سال 1977 امضاء‌ کرده نقض کرده است.
در گزارش ماه نوامبر 2014 نیز دیده‌بان حقوق بشر نسبت به تضعیف اقدامات قانونی علیه تجاوز در زندانهای آمریکا اعتراض کرده و از دولت آمریکا می‌خواهد تا به این کار خاتمه دهد. طبق این گزارش «جامی فلنر» (عضو سابق کمیسیون حذف تجاوز در زندانهای آمریکا) طی نامهای به اریک هلدر (دادستان آمریکا) ترس و نگرانی خود را از تلاشهایی که در حال تضعیف و تأخیر در اجرای استانداردهای مبارزه با تجاوز جنسی به‌ویژه نسبت به افراد زیر 18 سال در زندانهای آمریکا است اعلام کرد.
دراین گزارش آمده است که کنگره هنگام تصویب قانون «حذف تجاوز در زندانهای آمریکا» در سال 2003 تأیید کرد که سطح گستردهای از تجاوز جنسی به زنان، جوانان و مردان در زندانها رخ‌داده است و دولت در ارائه واکنش مناسب به این نقض فاحش حقوق و کرامت انسانی کوتاهی کرده است.
تنها دو ایالت مجری دستورالعملهای ابلاغی هستند
بخش دیگری از گزارش نوامبر 2014 دیده‌بان با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزارت دادگستری در خصوص مقابله با تجاوز در زندانهای آمریکا از جریمه‌های بسیار ناچیز در مورد نقض این دستورالعمل انتقاد کرده و از اینکه تنها دو ایالت قول به اجرای این دستور‌العمل داده و مابقی از اجرای آن سرباز زدهاند ابراز تأسف می‌کند.
آمارهایی از بدرفتاری و خشونت با زندانیان آمریکایی
این گزارش ضمن ابراز نگرانی مجدد از تداوم سوء‌استفاده‌های جنسی در زندانهای آمریکا به آخرین آمار ارائه‌شده توسط اداره آمار وزارت دادگستری آمریکا در سال 2013 اشاره می‌کند که در آن حدود 10 درصد از کودکان و نوجوانان زندانی توسط سایر زندانیان و یا مأموران زندان در سالهای 2011 و 2012 مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرارگرفتهاند.
این میزان در سالهای 2008 و 2009 میلادی، 12/6 درصد بوده است.
بر اساس گزارش سال 2013 وزارت دادگستری آمریکا ایالت اوهایو در رأس آمار تجاوز و آزار و اذیتهای جنسی علیه زندانیان را در آمریکا به خود اختصاص داده است.
دراین مرکز 30/3 درصد از زندانیان قربانی این بدرفتاریها بودهاند. دو زندان دیگر در اوهایو با 23/2 درصد و 19/8 درصد قربانی در رده‌های بالای این گزارش قرار دارند. این در حالی است که هزار دوربین کنترل‌کننده در چهار زندان این ایالت وجود دارد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف نهادهای مسؤول می‌توانند وارد عمل شوند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری شیکاگو تریبون یک سازمان خصوصی نظارت بر زندانهای آمریکا اعلام کرد که نوجوانان کمتر از افراد بزرگ‌سال مایل به افشای موارد مربوط به قربانی شدن آزار و اذیتهای جنسی هستند و این مسأله به‌ویژه در مواردی که فرد متجاوز یک بزرگ‌سال است فراوانی بیشتری دارد. لذا آمار تجاوز به جوانان و نوجوانان در زندانهای آمریکا بیشتر از آمارهای رسمی موجود است.
محرومیت زندانیان آمریکایی از حقوق اولیه
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش مفصل دیگری با عنوان «بزرگ شدن در اتاقهای دربسته»، اذعان کرده است که حبس طولانی‌مدت افراد به‌ویژه کودکان در سلولهای انفرادی در آمریکا درحالی‌که هیچ‌گونه ارتباطی با محیط بیرون و انسانی دیگر ندارند موجب بروز مشکلات جدی روانی و فیزیکی و ایجاد اضطراب در زندانیان می‌شود.
افراد جوان محبوس در سلولهای انفرادی اغلب از دسترسی به امکانات درمانی برنامه‌های سرگرم‌کننده و دیگر خدمات که لازمه نیازهای جسمانی روانی و رشد اجتماعی آنهاست محروم هستند. منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *