رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال م یشود

دسته: تازه های قوانین , دسته‌بندی نشده
بدون دیدگاه
شنبه - ۱ آبان ۱۳۹۵


رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال م یشود

رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

 

 

تاریخ دادنامه: ۶/ ۷/ ۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۴۲۵

کلاسه پرونده: ۹۵ / ۳۲۷

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوب های در هیأت عمومی ابطال  شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدیا لزامیا ست. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارجا ز نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصوی بکننده در هیأت عمومی مطرح م ینماید. »

نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳

الی ۱۷۷۵ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۳ ، ۸۸۰ ۲۱ / ۷/ ۱۳۹۴

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارضا ز پیمانها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شد هاند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصلا ول تعرفه عوارض محلی سال1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پیمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتا داری مصوب سال1392  ا ز تاریخ تصویبا بطال م یشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حمدکاظمب هرامی

منبع: روزنامه رسمی چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ /

سال هفتادودو شماره ۲۰۸۶۰ // شماره ویژ ه نامه906

 

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *