درباره ما

بسمه تعالی

 

این روزنامه که نخستین روزنامه پژوهشی و اطلاع رسانی حقوقی کشور است.روزنامه دنیای حقوق روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه در 12 صفحه و روزهای سه شنبه و چهارشنبه در در 16 صفحه در نشانی زیر منتشر می‌شود.
{www. donya-e-hoghough.com }
در این نوشتار، هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق مرور خواهد شد. معرفی مخاطبان و استفاده کنندگان روزنامه یاد شده، بخش دیگری از این مجموعه را تشکیل می دهد. نهایتاً عناوین و موضوعات پیش بینی شده برای هر یک از صفحات ارائه شده است.

 

اهداف انتشار روزنامه دنیای حقوق
روزنامه‌ها و نشریه‌ها به لحاظ حیثیت قانونی و شأن عمومی خود، هدفهایی از پیش تعیین شده دارند. قانون اساسی  هدف مطبوعات و رسانه‌ها را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها معیّن کرده است. اما به طور خاص هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق در شش محور مشخص شده است.
1- اولین هدف، افزایش تولید و مصرف دانش بومی حقوق است. منظور از تولید دانش بومی حقوق این است که اقداماتی در این روزنامه انجام می شود. مثلاً نوآوری های قوانین و مقررات نوپدید بررسی می شود، آسیب شناسی های قوانین و خلأهای موجود بررسی می شود، ابعاد حقوقی پدیده های اجتماعی و مسائل روزمره بررسی می شود. مسائل جاری رشته های مختلف حقوقی در قالب حقوق مضاف بررسی می شود. همه این موارد در قالب گزارش، میزگرد و اقتراح و … خواهد بود. یعنی در رشته های مختلف حقوق در هر زمینه ای مجموعه قواعد و مقرراتی مطرح است که در قالب مقاله و میزگرد و اقتراح و گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از این رهگذر تولید دانش بومی شتاب می گیرد. همچنین مصرف دانش بومی حقوق هم از طریق این روزنامه ارتقا پیدا می کند به این ترتیب که آخرین پژوهش ها و نظریات حقوقی و فقهی اطلاع رسانی می شود. آخرین و جدیدترین کتاب ها و پژوهش‌ها و پایان نامه های حقوقی اطلاع رسانی می شود. آموزش های همگانی حقوق برای مخاطبان عام تبیین و ترویج می شود. به این ترتیب اولین هدف یعنی افزایش «تولید دانش بومی حقوق و مصرف آن» محقق می شود.
2- هدف دوم، ارتقاء انسجام اجتماعی یا هویت یابی جمعیت حقوقی کشور است. این هدف از طریق تاکید و تامین نیازهای اطلاع یابی تخصصی جمعیت حقوقی کشور دنبال می‌شود. یعنی اقشار جمعیت حقوقی که در قسمت مخاطبان ذکر خواهد شد. این جمعیت با تأمین نیازهای اطلاع یابی تخصصی از انسجام اجتماعی و هویت یابی خاصی بهره‌مند می‌شوند.
3- سومین هدف، ارتقاء اخلاق و رفتار حرفه ای در جمعیت حقوقی است. این هدف انشاءالله از چند طریق در روزنامه دنبال خواهد شد. یکی اینکه استانداردهای اخلاق و رفتار حقوقی و قضایی شناسایی و تبیین و ترویج می شوند. دوم اینکه از منابع فقهی آداب القضاء و اخلاق و قوانین آیین دادرسی و تجارب سایر ملل برای شناسایی این استانداردها استفاده می شود. مصادیق و نمونه های عینی از رفتارهای معیار یا خلاف معیار در اخلاق و رفتار قضایی و حقوقی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین تلاش خواهد شد تا فرهنگ فاخر و حرفه ای حقوق و قضا تبیین و ترویج شود و جایگاه اخلاق در حرفه حقوق تحکیم و تثبیت شود.
4- هدف چهارم، تسریع در گردش اطلاعات و تسهیل اطلاع یابی های حقوقی است. برای اینکه گردش اطلاعات تخصصی حقوق تسریع شود و اطلاع یابی های حقوقی تسهیل شود، آخرین تغییرات قوانین و مقررات اطلاع رسانی خواهد شد. آخرین و جدیدترین نظرهای حقوقی و فتاوی معتبر اطلاع رسانی خواهد شد. آخرین پژوهش ها و کتب حقوقی اطلاع رسانی خواهد شد و به این ترتیب هدف گردش سریع اطلاعات و تسهیل اطلاع یابی های تخصصی حقوق دنبال می‌شود.
5- پنجمین هدف، ترویج و توسعه مستندنویسی و مستدل‌گویی در حوزه حقوق است. این هدف از چند طریق دنبال می شود. یکی از طرق، نقد و تحلیل علمی آراء و تصمیمات قضایی است. روش دیگر شناسایی رویه های قضایی است و سپس تعدد رویه ها به بحث و کنکاش گذاشته خواهد شد و منشأهای بروز این تعدد رویه بررسی می‌شود. آثار و علل آن تحلیل خواهد شد.
6- ششمین هدف، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. به نظر می‌رسد مهمترین و کارآمدترین ساز و کار عصری و اقتضایی برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از رسانه های تحقیقی و تخصصی و اخلاق مدار تلاش خواهیم کرد بر این پیمان پایدار و مقاوم باشیم.
بعون الله تعالی.

 

مخاطبان روزنامه دنیای حقوق
مخاطبان روزنامه دنیای حقوق به دو دسته مخاطبان عام و مخاطبان خاص تقسیم می شوند. تمرکز روزنامه بر مخاطبان خاص خواهد بود. مخاطبان خاص همان «جمعیت حقوقی کشور» است. منظور از جمعیت حقوقی اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با مسائل حقوقی در ارتباطند. جمعیت حقوقی کشور در هفت طبقه قابل دسته‌بندی هستند که عبارتند از: 1- قضات 2- وکلای دادگستری 3- اعضای هیأت های علمی دانشکده های حقوق 4- سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران 5- نمایندگان حقوقی مراجع دولتی که منظور وزارت خانه ها و سازمان های دولتی هستند.‌ 6- نمایندگان حقوقی شرکت های بزرگ در بخش خصوصی 7- دانشجویان حقوقی که آخرین حلقه مخاطبان روزنامه هستند.
اما مخاطبان عام نیز به نوبه خود دارای دو گروه متفاوت هستند گروه اول عموم مراجعان به دادگستری و گروه دوم عموم مردمی که برای انجام مسائل حقوقی‌شان نیاز به آگاهی های همگانی حقوق دارند.

 

صفحات روزنامه:
1- تازه های حقوق :
در صفحه تازه های حقوق، جدیدترین پایان نامه های حقوقی، جدیدترین مقالات حقوقی و همچنین جدیدترین کتب منتشر شده در زمینه حقوق معرفی خواهد شد.

 

2- تازه های قوانین:

جدیدترین قوانین و مقررات، جدیدترین آراء وحدت رویه، جدیدترین نظرهای مشورتی کمیسیون‌های حقوقی سازمان‌های تابع قوه قضاییه، جدیدترین نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه می شود. در بخشی از این صفحه روزنامه، لوایح مهمی که مسیر تبدیل‌شدن به قانون را طی می‌کند، نیز اطلاع‌رسانی می‌شود تحت عنوان “در مسیر قانون”

 

3- حقوق و اجتماع
موضوع این صفحه از بین مسایل اجتماعی روز نظیر فیلم یا سریال تلویزیونی یا برنامه ورزشی یا مسأله جاری اجتماعی روز انتخاب می‌شود. سپس موضوع مزبور از زوایا و ابعاد حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین در صفحه حقوق و اجتماع موضوعاتی مطرح می‌شود که برای مردم موضوع روز باشد و واجد جنبه حقوقی برجسته‌ای باشد که جنبه حقوقی آن مورد بحث و بررسی واقع می‌شود.

 

4- تاریخ، تجربه و خاطره:
مناسبت های حقوقی روز، تاریخ شفاهی حقوق (مصاحبه با شخصیت های قضایی، علمی حقوقی و قانونگذاری)، تاریخ تحولات حقوق، نظریه ها و قواعد حقوقی و متون قانونی، محتوای صفحه تاریخ و حقوق را تشکیل می دهد. همچنین خاطرات و تجارب پیش کسوتان و نخبگان حوزه های قضاوت، وکالت و آموزش حقوق، مطلب و یادداشتهای پیش کسوتان و نخبگان حوزه های قضاوت، وکالت و آموزش حقوق مطالب اصلی صفحه تجربه ها و خاطره ها را تشکیل می دهد.

 

5- حقوق مضاف:
روزنامه «دنیای حقوق» با همکاری «مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی ایران» درصدد است، نسبت به «طرح و ترویج مسائل نوپدید یا نوپیدای حقوقی» در سطح جمعیت حقوقی کشور اقدام کند. به این منظور صفحه‌ای تخصصی برای اولین بار با عنوان «حقوق مضاف» در این روزنامه پیش‌بینی شده است. در صفحه حقوق مضاف مسائل جاری رشته‌های تخصصی حقوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. رشته های حقوقی اعم است از رشته های شغلی حقوق و رشته های علمی حقوق

 

6- اخلاق حرفه ای:
در این صفحه، مصادیق عینی و زنده و جاری از شایست و ناشایست های اخلاق و رفتار حرفه‌ای ارائه می شود. شناسایی، طبقه بندی و تبیین مصادیق مزبور در ارتباط با رفتار مراجعان با قضات و بالعکس و اساتید با دانشجویان و وکلا با موکلان و …، از دیگر مباحث صفحه مورد بحث است .مبانی اخلاقی (آیات، روایات قوانین و رویه‌ها) نیز در این صفحه ارائه می شود.

 

7- اقتراح حقوقی :
در این صفحه، مسایل نوپیدا یا نوپدید حقوق با حضور اساتید دانشگاه ها، قضات و وکلا بررسی می شود.

 

8- گزارش حقوقی
گزارش‌های حقوقی ناظر به وضعیت جاری ‌مراجع دولتی و قضایی، دادسراها، دادگاه‌ها، وکلا، سردفتران و اساتید حقوق در این صفحه ارائه می شود.

 

9- نقد، نظر و تحلیل
نقد و تحلیل آرا و رویه های قضایی موضوع اصلی این صفحه است.

 

10- مقالات دریافتی
مقالات دریافتی از مخاطبان و متقاضیان از طریق فراخوان اینترنتی و پیامکی و خود روزنامه  در این صفحه چاپ می شود.

 

11- حقوق همگانی
موضوعات حقوق همگانی که مبتلا به عموم جامعه است، تخصصی نیست و برای سطوح مختلف جامعه که تخصص حقوقی ندارند قابل درک است. اینگونه مطالب که در واقع آموزش حقوق به زبان ساده به مردم عادی است، در این صفحه ارائه می شود.

 

12- رویدادها
جدیدترین رویدادها در سازمانها و دادگستری استانهای کشور در این صفحه ارائه می شود.

 

13- جرم‌شناسی حوادث

در این صفحه حوادث روز از زاویه جرم شناختی بررسی می شوند. با این توضیح که روزنامه دنیای حقوق صرفاً به اطلاع رسانی حوادث اکتفاء نمی‌کند بلکه با توجه به دانش جرم‌شناسی و نقش به سزای آن در پیشگیرری از وقوع جرم، ذکر حادثه را بهانه‌ای قرار می‌دهد تا به تحلیل ابعاد جرم‌شناختی آن و بررسی علل و ریشه‌های وقوع حوادث بپردازد.

 

14- حقوق مضاف
مطالب این صفحه کاملاً تخصصی است. مخاطب این صفحه متخصصین حقوق هستند. محتوای این صفحه به صورت ترکیبی از تولید و اقتباس تهیه می‌شود. برای روشن شدن موضوع، مثال زیر ارائه می شود:
حقوق/(‌مضاف )  ورزشی/(مضاف الیه ) یعنی موضوع حقوقی به موضوع ورزشی اضافه شده است. فرض کنیم در یک پرونده‌ای که موضوع آن جرمی است که در زمینه ورزش اتفاق افتاده است، قاضی به عنوان رسیدگی کننده و وکیل به عنوان کسی که عهده‌دار دفاع از موکل یا… می‌باشد. علاوه بر این که نیازمند تخصص حقوقی هستند، باید در حوزه ورزشی نیز اطلاعات لازم را داشته باشند تا بتوانند از عهده انجام وظایفشان بر آیند. این صفحه، پرونده محور است(case study).در طرح کالبدی روزنامه بیش از بیست سازمان و نهاد مرتبط با موضوع این صفحه معرفی شده است. توضیح بیشتر این که در حقوق مضاف حتماً باید اولاً؛ مسائل حقوقی بررسی شود. ثانیاً؛ باید در حوزه تخصصی ویژه ای مطرح شود که خود یک تخصص جداگانه ای از حقوق است. مثل بورس، اقتصاد، بانک که به ترتیب حقوق بورس، حقوق اقتصادی و حقوق بانکی را شکل می دهد.
15- حقوق بین الملل
معاهدات و موافقتنامه های بین المللی در این صفحه بررسی می‌شود.
و همچنین نهادهای حقوقی بین‌المللی در این صفحه معرفی می‌شوند.

رویدادهای حقوقی در سایر کشورها بخشی از مطالب این صفحه را تشکیل می‌دهد. هر مسأله ای که دارای بار حقوقی بوده و در کشورهای دیگری مطرح شود،  در بخشی از این صفحه منتشر می‌شود ؛ تحت عنوان «حقوق در جوامع دیگر».

 

 

مدیران روزنامه

صاحب امتیاز روزنامه: مرکز پژوهشی دانشنامه ها حقوقی علامه

شماره مجوز: 22404

 

مدیرمسئول روزنامه:
آقای محمد درویش زاده کاخکی (دریافت فایل PDF رزومه)

رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
دارای تألیفات و مقالات متعدد در حقوق و مدیریت و علوم بین رشته ای
قاضی پیشین دیوان عالی کشور
سوابق ممتد در حوزه آموزش و پژوهش حقوقی

 

سردبیر روزنامه:
آقای سیدفاضل نوری

قاضی پیشین قوه‌قضاییه
دارای تألیفات و مقالات متعدد در حوزه حقوق
سوابق ممتد در حوزه آموزش و پژوهش حقوق