توصیه‌های مهم رهبر انقلاب درباره وظایف تشکلهای دانشجویی

دسته: غیر حقوقی
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۴ تیر ۱۳۹۵


توصیه‌های مهم رهبر انقلاب درباره وظایف تشکلهای دانشجویی

دنیای حقوق: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانات خود در دیدار با دانشجویان پس از تبیین پیچیدگی و چندبُعدی بودن فضای کنونی، 12 توصیه را در تشریح وظایف تشکلهای دانشجویی بیان کردند.
توصیه اول ایشان به دانشجویان فعال، «حضور فکری در مسایل اصلی کشور و حضور فیزیکی در مواقع لازم» بود.
رهبر انقلاب، اعلام مواضع تشکلهای دانشجویی در مسایل اصلی را مهم دانستند و افزودند: اگر این مواضع قوی و اصیل، به‌خوبی و روشنی اعلام شود، دوستان انقلاب مستحکم‌تر می‌شوند و دشمنان کشور از جمله امریکاییها می‌فهمند که نباید به گزارشهای تحریف شده و غیرواقعی درباره جوانان ایرانی دل خوش کنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «برجام»، «ارتباط با امریکا»، «اقتصاد مقاومتی» و «آینده کشور» را از جمله مسایل مهمی خواندند که تشکلهای دانشجویی در جایگاه افسران جنگ نرم، باید مواضع انقلابی، مستدل و محکم خود را درباره آنها بیان کنند. ایشان، «اطلاعات دقیق و صحیح، مستدل بودن و به هنگام بودن» را از الزامات موضع‌گیری تشکلهای دانشجویی برشمردند و افزودند: این مواضع باید به خوبی در نشریات دانشجویی انعکاس یابد، ضمن اینکه می‌توان با روشهای دیگر از جمله سخنرانی نمایندگان تشکلها پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرهای بزرگ، این مواضع را به گوش جامعه نیز رساند. رهبر انقلاب، اجتماع و حضور فیزیکی دانشجویان را نیز گاه لازم دانستند اما با شیوه‌های درست و قانونی. ایشان با تأکید بر مخالفت همیشگی با برهم زدن هر اجتماع و مجلسی، افزودند: این کار مضر و یا حداقل بی‌فایده است و در مواقع لازم باید با تشکیل اجتماعات و جلسات، حرف خود را در قبال اجتماعات مخالف به گوش دانشجویان رساند چون دانشجو به دنبال فهمیدن حقیقت است.
رهبر انقلاب درهمین بحث، مسوولان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و مسوولان دانشگاهها را به کمک به تشکلهای انقلابی فراخواندند و خاطرنشان کردند: البته همه تشکلها در برخورداری از حقوق عمومی یکسان هستند اما طبیعی و منطقی است که مسوولان دانشگاهی از تشکلهای انقلابی و متدین، دفاع و حمایت کنند و زمینه حضور فعال‌تر آنها را به وجود آورند. «تبیین و قانع کردن دلها» دومین توصیه رهبر انقلاب به تشکلهای دانشجویی بود.
ایشان تأکید کردند: در تفکر اسلامی، اقناع و جذب دلها، یک اصل مهم است و تشکلهای دانشجویی باید با استدلالهای محکم و روشن، مواضع خود را برای دانشجویان و مردم تبیین کنند. حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای، موضوعاتی نظیر «اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی، سبک زندگی و ارتباط با امریکا» را از جمله زمینه‌هایی خواندند که نیاز به‌تبیین مواضع گروههای فعال دانشجویی دارد.
رهبر انقلاب درباره روابط با امریکا خاطرنشان کردند: تشکلهای دانشجویی در خصوص بعضی مواضع رهبری از قبیل «ردّ رابطه با امریکا و نفی مذاکره با این کشور به جز در موارد خاص و معین»، تأمل کنند و با درکی روشن از استدلالهای مستحکم موجود، آنها را به شیوه‌های متقن و مستدل برای مخاطبان دانشجو و غیردانشجو تبیین نمایند.
ایشان، «استمرار و بیان صحیح، روشن و مستدل مواضع تشکلهای انقلابی دانشجویی» را در شکل دهی مطالبات عمومی و حرکت کشور در مسیر صحیح، مؤثر و ضروری خواندند. «افزایش سطح آگاهی سیاسی و دینی» سومین توصیه رهبری به تشکلهای دانشجویی بود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همچنین «توسعه مخاطبان دانشجو» را از دیگر وظایف مجموعه‌های دانشجویی برشمردند و افزودند: اخلاق، حوصله، تحمل شنیدن حرف مخالف و تسلط بر مطالب ارائه شده، از پیش نیازهای عمل به این وظیفه است. پنجمین توصیه رهبری به دانشجویان، «دفاع صریح و بدون تقیّه از نظام اسلامی» بود.
ایشان خاطرنشان کردند: دشمن با تکیه بر کمبودها، نقصها و قصورها، انقلاب را کم ارزش جلوه می‌دهد و پیشرفتها و موفقیتها را نادیده می‌گیرد که لازم است تشکلهای انقلابی این نامعادله را برهم بزنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: پایداری در مقابل 37 سال دشمنی تمام عیار جبهه عظیم قدرتهای مادی، مهمترین موفقیت نظام شرافتمند و پرافتخار اسلامی است، آن‌هم در اوضاعی که یک اخمِ این قدرتهای مادی، فلان حکومت پرمدعای پادشاهی را به تعظیم و تسلیم می‌کشاند.
ایشان، کمیت و کیفیت نشاط انگیز دانشجویان انقلابی را نشانه زنده بودن و استعداد و ظرفیت ذاتی انقلاب دانستند و افزودند: البته منظور از دفاع از نظام، دفاع از رهبری نیست بلکه دفاع از مجموعه ارزشهای در هم تنیده‌ای است که انقلاب با تکیه بر آنها به رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهد.
«تداوم و توسعه اردوهای جهادی در روستاها و مناطق محروم» ششمین توصیه‌ای بود که رهبر انقلاب در این دیدار بیان کردند. ایشان افزودند: اردوهای جهادی، هم خودسازی است، هم خدمت و هم آشنایی با فضای واقعی کشور.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تذکر مستمر خود به‌دولت کنونی و همه دولتهای قبلی درباره رسیدگی به روستاها افزودند: تحقق این مسأله راههای روشنی دارد که ایجاد صنایع کوچک و تبدیلی از جمله آنها است، البته عمل به این توصیه مستمر، همت می‌خواهد. «توجه به سبک زندگی ایرانی اسلامی در اندیشه و عمل» و «تقویت گفتمانهای اصلی انقلاب از جمله عدالت، اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، پیشرفت اسلامی ایرانی و شتاب علمی» توصیه‌های هفتم و هشتم رهبر انقلاب به مجموعه‌های دانشجویی بود.ایشان در همین زمینه تأکید کردند: بنده توسعه غربی را به‌هیچ‌وجه قبول ندارم چرا که پایه‌ها و مبانی آن غلط است و به‌همین علت، «گفتمان پیشرفت اسلامی ایرانی» را مطرح کرده‌ایم. رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی نیز گفتند: بر اساس گزارشهایی که رسیده، کارهای خوبی در دست اقدام است به شرط اینکه تداوم یابد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نهمین توصیه، مجموعه‌های دانشجویی را به «تشکیل یک جبهه واحد ضد امریکایی- ضد صهیونیستی در سطح دانشجویان جهان اسلام» فراخواندند.ایشان افزودند: می‌توان با وسایل پیشرفته ارتباطاتی و در فضای مجازی، کمپینهای عمومی دانشجویان مسلمان را بر اساس مخالفت با سیاستهای امریکا و رژیم صهیونیستی شکل داد تا در مواقع لازم، میلیونها جوان دانشجوی مسلمان با موضع‌گیری خود، حرکتی عظیم را در جهان اسلام بوجود آورند. «پرهیز از زدن اتهام غیرانقلابی به افراد» دهمین توصیه رهبری به تشکلهای دانشجویی بود.
ایشان به دانشجویان خاطرنشان کردند: انقلابی بودن، مراتب و معیارهای مشخصی دارد و نباید کسانی را که دیدگاههایشان با شما انطباق کامل ندارد اما دارای این معیارها هستند، به غیرانقلابی بودن متهم کنید.
«هم افزایی تشکلهای انقلابی دانشگاهها از طریق تکیه بر نقاط مشترک» یازدهمین توصیه رهبری به دانشجویان بود.
ایشان تأکید کردند: اختلافات نباید به کشمکش تبدیل شود و تشکلهای انقلابی به گونه‌ای عمل کنند که رواداری و تحمل مخالف در محیطهای دانشگاهی جا بیفتد.
«نگاه راهبردی به انقلاب و تفکر درباره آینده» آخرین توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مجموعه‌های دانشگاهی بود. ایشان به دانشجویان گفتند: رؤسای‌جمهور دهه‌های آینده، نمایندگان مجلس و مسوولان آینده کشور از میان شما عزیزان انتخاب خواهند شد، بنابراین با نگاهی کاملاً امیدوار و پرنشاط، تصویر آرمانی 20، 30 سال آینده کشور را ترسیم کنید و حرکت امروز خود را براساس آن افق روشن، سامان دهید. منبع: فارس نیوز


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *