توریست انگلیسی در دام 4 دزد کچل‎

دسته: رویداد و حوادث
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۵


توریست انگلیسی در دام 4 دزد کچل‎

توریست انگلیسی در دام 4 دزد کچل

باند چهار دزد کچل که از توریست انگلیسی سرقت کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

‫توریست انگلیسی در دام 4 دزد کچل‎اوایل هفته جاری بود که مأموران انتظامی در جریان زورگیری در پارک لاله تهران قرار گرفتند. با حضور مأموران تحقیقات در رابطه با نحوه سرقت آغاز شد. پسر جوانی که خود را مترجم توریست انگلیسی معرفی کرده بود، به مأموران گفت: به همراه این تبعه انگلستان به پارک آمده بودیم. او از من خواست تا برایش تاکسی بگیرم. وقتی چند قدمی دور شدم سروصداهایی شنیدم.

این مرد اضافه کرد: وقتی برگشتم تا بدانم چه شده، متوجه شدم چهار مرد کچل در حال سرقت از توریست مرد هستند. آنها پس از گرفتن اموال، او را به روی زمین چمن رها کردند و از محل دور شدند بااین‌حال من به دنبال آنها دویدم و توانستم یکی از آنها را بگیرم که سارق را نیز به مأموران کلانتری تحویل دادم.

با انتقال متهم دستگیرشده به دادسرای ویژه سرقت تحقیقات از او آغاز شد. پسر 20 ساله در بازجویی با اعلام اینکه سرباز است، گفت: با دوستانم در پارک در حال قدم زدن بودیم که آنها از مرد خارجی سرقت کردند، من از نیت آنها بی‌خبر بودم. اصلاً زمانی که آنها فرار کردند نیز من خبر نداشتم چه شده است و فکر کردم آنها قصد شوخی با این توریست رادارند و به همین دلیل در همان‌جا دستگیر شدم.

پس از ثبت این اظهارات بود که متهم به پایگاه سوم آگاهی تهران منتقل شد و سه همدست سربازش نیز دستگیر شدند. این سه نفر زمانی که به دادسرا منتقل شدند اعلام کردند هیچ سرقتی نکرده‌اند و دوست آنها برای اینکه بتواند تقصیرات خودش را گردن دیگران بیندازد این‌چنین تهمتهایی را زده است. ما هیچ‌کدام از سرقتهای او باخبر نیستیم و نمی‌دانیم ماجرا چیست.

پس از اظهارات هر چهار متهم آنها با دستور بازپرس پرونده برای مشخص شدن سایر جرایمشان بازداشت و در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفتند. منبع: میزان

  عوامل مؤثر در سرقت و راههای پیشگیری از آن

اشاره

سرقت یکی از جرایم مهم جوامع و عملی است که تقریباً در تمامی کشورها دیده می‌شود. این جرم درگذشته‌های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف صورت می‌گرفته است.

سرقت در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف تغییر نموده است؛ اما موضوعی که از ابتدای پیدایش سرقت تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت آن است که همواره با مرتکب این جرم برخورد و مقابله شده است. ازاین‌رو در این نوشتار و در شماره پیشین به مباحث تعریف سرقت، انواع سرقت و دسته‌بندی سارقان پرداختیم. در ادامه و در این شماره به عوامل مؤثر در سرقت و پیشگیری با آن می‌پردازیم.

  عوامل مؤثر در سرقت

علل و عواملی که در سارقان مؤثر بوده و به نظر می‌رسد وقوع سرقت در جوامع، بستگی فراوانی به آنها دارد را می‌توان بر شرح زیر برشمرد:

1- عدم رعایت اصول اخلا‌قی، موازین سالم و ارزشهای پذیرفته‌شده در مسیر زندگی

2- تنزل در ارکان خانواده به هر شکل و به هر علت و نبود کنترل و فقدان مراقبت لا‌زم از سوی والدین به‌ویژه در خانواده‌های پر فرزند و ازهم‌پاشیده و نیز نبود والدین و بی‌کفایتی آنها

3- نیاز و فقر مادی و وجود احساس تفاوت و تبعیض و طلبکاری از جامعه در سارقان

4- تورم و نابسامانی اقتصادی از طریق ایجاد فقر اجتماعی، واداشتن افراد به کارهای کاذب و عدم تأمین حداقل معیشت

5- عدم تربیت صحیح و کامل، ناآگاهی و پایین بودن سطح شعور اجتماعی و فرهنگ در برخی خانواده‌ها

6- ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی و تبعیت از اصول مذهبی

7- بیماریها و کمبودهای روانی

8- وجود نزدیکان و اطرافیان منحرف و مسائل منحرف‌کننده در محیط زندگی ازجمله دوستان و معاشران ناباب

9- بیکاری و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه افراد

10- اعتیاد

11- عدم برخورد متناسب دستگاههای امنیتی با آسیبی که سارقان به اجتماع وارد می‌نمایند.

12- وجود خارجیان که کنترلی بر آنها نیست و جرایم مختلفی را مرتکب می‌شوند که سرقت و جرایم مواد مخدر در رأس آنهاست.

13- وجود عامل طمع و طمعکاری در همه سارقان

14- عوامل فردی همانند وضعیت ظاهری ازنظر ساختار جسمی و توارث و مجموعه صفات اخلا‌قی موروثی

15- عوامل محیطی همچون محیط جغرافیایی و آموزشی و محیط زندگی و خانواده

16- مهاجرت به‌واسطه مشکلا‌تی که برای مهاجر به وجود می‌آید و وی را به سمت انحراف سوق می‌دهد.

17- استفاده از مشروبات الکلی که باعث می‌شود انسان در حال مستی و در لحظه بی‌خبری به خطرناک‌ترین جرایم ازجمله سرقت دست بزند.

18- قمار که سبب می‌شود قمارباز از فرط استیصال و برای جبران باخت خود به جرایم مالی ازجمله سرقت روی آورد.

19- مسائل جنسی و ارتباط با محیطهای فاسد در زندگی سارقان و کشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل‌توجهی در این خصوص دارد.

20- مالخرها نیز نقش عمده‌ای در بروز سرقت دارند. آنها درواقع دریکی از مراحل سرقت_ که فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همکاری می‌کنند و ازاین‌جهت انگیزه‌ای برای آنان فراهم می‌سازند. درصورتی‌که اگر مالخرها نباشند، انگیزه سرقت در سارق ممکن است به صفر برسد.

  پیشگیری و مقابله با سرقت

به‌منظور مقابله با سرقت اقدامات پیشگیرانه زیر را می‌توان موردتوجه قرارداد:

1- تقویت اعتقادات و ایجاد ایمان راستین از اوان کودکی تا افراد جامعه درونی پاک و وجودی با طراوت داشته باشند؛ چراکه اندیشه‌های ناپاک و کردار ناشایست و خلا‌ف مختص افراد بی‌ایمان است.

2- تشکیل مرکز علمی و دانشگاهی جرم‌شناسی و همکاری و ارتباط دائمی با مراجع قضایی و مراکز اجرایی

3- طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتابهای درسی دوره‌های راهنمایی و بالا‌تر و رسانه‌های عمومی به‌خصوص رادیو و تلویزیون

4- توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به‌ویژه توجه به امر تورم مبارزه با ابهامها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت ازاین‌جهت، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه‌ریزی اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود می‌آید، باید بتواند نیازهای خانواده‌اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی وارد نیاید و به‌طور خلا‌صه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته باشد.

5- جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصیبتهای ناشی از اختلا‌فات خانوادگی به‌ویژه طلا‌ق، عدم مراقبت و کنترل فرزندان و ضرورت توجه به امور آنان

6- توجه اساسی به امر ورزش و گسترش آن به‌صورت_ همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری گسترده در این زمینه

7- پیشگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها

8- مبارزه جدی با بیکاری کاذب که ناشی از وجود مشاغلی نظیر دست‌فروشی، سیگارفروشی و تکدی‌گری در جامعه است.

9- برنامه‌ریزی مؤثر در جهت شناسایی کودکان وزنان بی‌سرپرست و حمایت همه‌جانبه از آنان

10- آموزش عمومید مورد راههای پیشگیری از سرقت و افزایش مراقبتهای حفاظتی و ایمنی

11- آموزش راههای افزایش ضریب حفاظت در مورد وسایل نقلیه و مکانهای مختلف

12- برنامه‌ریزی و تدوین جزوه‌های آموزشی ویژه برای مکانهایی که بیشتر درخطر سرقت هستند، جلب همکاری ساکنان محل و مسئولان و ایجاد ارتباط دائمی با بانکها، مغازه‌ها و شرکتهای گوناگون

13- زیر نظر داشتن محلهای عمومی به‌صورت محسوس و نامحسوس

14- شناسایی محلهای ویژه تردد سارقان و زیر نظر داشتن آنها

15- ایجاد محیطی ناامن برای سارقان تا همواره از ارتکاب سرقت نگران باشند.

16- انتخاب مأموران پلیس از میان افرادی که صلا‌حیت پلیس شدن رادارند.

17- تجهیز پلیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کار آیی این نیرو از طریق تقویت همه‌جانبه

18- مطلع ساختن مردم از نشانی و تلفنهای پلیس برای اطلا‌ع دادن وقوع سرقت به آنان

19- سرعت عمل در تعقیب و شناسایی سارقان بر اساس اصول موجود علمی

20- اعمال مجازات مناسب برای هر گروه از سارقان و توجه اساسی به سارقان آزادشده از زندانها و مراقبت و کنترل آنها توسط مراکز ویژه حمایت از آنان به شیوه مقتضی

21- ایجاد اردوگاههای کار برای زندانیان سارق و به‌کارگیری آنان در امر راه‌سازی، معدن و …

22- الزام کارخانه‌ها و مؤسسات ساخت وسایل نقلیه داخل کشور به استفاده از دیدگاههای کارشناسی در مورد رعایت نکات ایمنی و ضروری برای کاهش زمینه سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفلها، چگونگی حک شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگیر و قسمتهای مختلف و نحوه سیم‌کشی در قسمتهای محرکه

23- افزایش تعداد گشتهای شبانه پلیس در مناطق آلوده به سرقت

24- خودداری از اعطای مرخصی و آزادی مشروط و عفو به سارقان سابقه‌دار

25- کنترل شدید سارقان بعد از تحمل مجازات و پایان محکومیت از طریق ایجاد اشتغال برای آنان

26- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به‌منظور احراز اصالت خودرو و اسناد مالکیت پیش از انتقال رسمی یا تنظیم وکالت‌نامه

27- تلا‌ش در جهت کشف خودروهای به سرقت رفته و تعویض پلا‌کهای قدیمی خودروها از سوی نیروی انتظامی

28- اختصاص شعب خاصی از دادگاهها برای رسیدگی به جرم سرقت توسط قوه قضاییه

29- برخورد قاطع قضایی با مالخرها و اوراقچیان متخلفی که به نحوی با سارقان همکاری دارند.

30- تربیت نیروی مشخص و حرفه‌ای مبارزه با سرقت از سوی پلیس

31- تشویق نقدی مأمورانی که در امر پیشگیری و کشف اموال مسروقه موفقیتهای چشمگیری دارند.

نویسنده: محمدرضا دلا‌وری.منبع: راسخون


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *