تصویب‌نامه در خصوص اقدامات رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۶


تصویب‌نامه در خصوص اقدامات رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان

تصویبنامه در خصوص اقدامات رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان

 

وزارت نیروـ وزارت کشورـ وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ـ وزارت نفت‌ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط‌زیست‌ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۹/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمانهای برنامه‌وبودجه کشور و حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ به منظور رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان اقدامات زیر صورت می پذیرد:

۱ ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور رفع مشکلات آب، برق و فاضلاب استان خوزستان در افق سال (۱۴۰۵) طرحهای بخش آب و فاضلاب را به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، با برآورد هزینه نودوپنج هزار و چهارصد و هفده میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۱۷ ر ۹۵) ریال (بر اساس فهرست ‌بهای سال ۱۳۹۵) و طرحهای توسعه و پایداری شبکه برق با برآورد پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۵) ریال ظرف سه سال اجرایی نماید.

۲ ـ برنامه تأمین منابع مالی توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منابع مختلف شامل تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات مالی خارجی، انتشار اوراق مالی، تأمین مالی داخلی موضوع قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷، منابع در اختیار استان از محل فروش نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم، منابع داخلی شرکتهای مجری طرحهای مربوط و شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط، منابع عمومی دولت و سایر روشهای ممکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه ابلاغ خواهد شد.

۳ ـ استانداری خوزستان مکلف است با هماهنگی شورای برنامه ریزی و توسعه استان حداقل سی درصد منابع سهم استان خوزستان از محل ردیف سه درصد فروش نفت خام برای مناطق نفت خیز و محروم موضوع ردیف (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را برای بازسازی شبکه توزیع آب شهرهای استان اختصاص دهد.

۴ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تخصیص اعتبارات مصوب سالانه مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای ردیفها و طرحهای موضوع جز (۱) بند (الف) این تصویب‌نامه و هم‌چنین پیگیری اخذ مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای مذکور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه اقدام نماید.

۵ ـ وزارت نیرو مکلف است از محل ردیف طرحهای آب‌رسانی روستایی و توسعه شبکه های آن موضوع تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور حداقل یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۱) ریال را به استان خوزستان اختصاص دهد و در سالهای بعد نیز از محل اعتبارات مصوب مربوط، این حکم را اجرا کند.

۶ ـ کلیه دستگاههای اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند همکاری لازم را برای تسریع در اجرای طرحهای پیوست این تصویب نامه اعمال نمایند.

ب ـ به منظور تثبیت کانونهای بحرانی ایجاد گردوغبار با منشأ داخلی استان خوزستان و علاج بخشی رودخانه کارون و رفع آلودگی آن اقدامات زیر صورت می پذیرد:

۱ ـ اجرای برنامه کوتاه مدت تثبیت کانونهای بحرانی در شرق اهواز در سطح (۰۰۰/۴۲) هکتار ظرف یک سال (تا اسفندماه ۱۳۹۶) توسط وزارت جهاد کشاورزی.

۲ ـ تدوین برنامه میان مدت در سطح (۰۰۰/۳۲۰) هکتار در طول برنامه ششم توسعه توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت نفت و استانداری خوزستان و اجرای آن پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با گردوغبار. نظارت بر حسن اجرای این بند بر عهده ستاد مزبور است.

۳ ـ پیگیری و اجرای برنامه احیا و علاج بخشی رودخانه کارون و رفع آلودگی آن در چارچوب مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی آب توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط.

۴ ـ تأمین منابع مالی مورد نیاز به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط (حسب مورد) و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور از طریق کلیه سازوکارهای مالی پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین مربوط.

۵ ـ تدوین برنامه مالی تحقق اهداف فوق توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی با همکاری دستگاههای یادشده و ابلاغ آن ظرف دو ماه.

۶ ـ اولویت دادن به تأمین حقا به زیست محیطی تالابهای استان خوزستان توسط

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو و واحدهای تابعه استانی در سال ۱۳۹۶.

پ ـ به منظور تکمیل و اتمام طرح احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سطح (۰۰۰/۵۵۰) هکتار در یک برنامه زمانی چهارساله اقدامات زیر صورت می پذیرد:

۱ ـ احداث شبکه های اصلی و فرعی آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و زهکشهای مورد نیاز در سطح (۰۰۰/۲۳۸) هکتار شامل (۰۰۰/۲۲۹) هکتار استان خوزستان و (۰۰۰/۹) هکتار استان ایلام.

۲ ـ ارائه تخصیص آب مطمئن در چارچوب آب قابل برنامه ریزی ابلاغی به تفکیک حوضه های آبریز و نواحی عمرانی ظرف یک ماه توسط وزارت نیرو.

۳ ـ الزامی بودن رعایت توازن منطقه ای بین شهرستانهای استان خوزستان با اولویت شمال خوزستان در بهره‌مندی از اجرای عملیات طرح توسط دستگاههای اجرایی و در قالب برنامه عملیاتی.

۴ ـ الزامی بودن تدوین نظام بهره برداران، ایجاد تشکلهای آب بران به منظور تحویل حجمی آب، رعایت الگوی کشت و نیاز آبی اراضی کشاورزی در سقف آب مطمئن تخصیص‌یافته، از ابتدای شروع عملیات اجرایی طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی.

۵ ـ تأمین منابع مالی مورد نیاز در قالب سرمایه گذاری از محل تسهیلات مالی خارجی، منابع صندوق توسعه ملی (پس از اخذ مجوز استفاده از منابع صندوق از مراجع صلاحیت دار)، منابع عمومی دولت، آورده پیمانکاران و تأمین کنندگان منابع مالی داخلی موضوع ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر سازوکارهای مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی.

۶ ـ بررسی و ابلاغ ساختار مناسب اجرایی طرح و امکان اجرایی شدن کلیه عملیات توسط وزارت نیرو (احداث شبکه های اصلی و زهکشهای سراسری) و وزارت جهاد کشاورزی (احداث شبکه های فرعی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی) و یا تجمیع این عملیات در قالب شرح وظایف یک دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ت ـ به منظور تسهیل تأمین منابع مالی خارجی و داخلی برای اجرای این تصویب نامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ بررسی خارج از نوبت صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای اولویت دار توسط شورای اقتصاد.

۲ ـ در اولویت قراردادن تأمین مالی خارجی برای طرحهای موضوع این تصویب نامه پس از تصویب شورای اقتصاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳ ـ تسهیل تأمین منابع مالی داخلی مورد نیاز موضوع قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و صدور مجوزها برای طرحهای مورد تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل.

۴ ـ تسریع در ارائه تضامین تأمین منابع مالی و سایر تمهیدات لازم برای صدور مجوزهای لازم از جمله مجوز ترک تشریفات مناقصه (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۹۵ مورخ 21/01/1396


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *