اردوهای خارج کشور ممنوع شد – همه مصادیق تخلف در اردوهای دانشجویی

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۵


اردوهای خارج کشور ممنوع شد – همه مصادیق تخلف در اردوهای دانشجویی

جزییات آیین‌نامه اردوهای دانشجویی:

  اردوهای خارج کشور ممنوع شد
همه مصادیق تخلف در اردوهای دانشجویی

آیین‌نامه اردوهای دانشجویی ابلاغ شد بر اساس این آیین‌نامه برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان ممنوع شد و همچنین همراه داشتن سازهای موسیقی و دخانیات در اردوها مصداق تخلف است.
بر اساس این آیین‌نامه اردوهای دانشجویی به چهار دسته اردوهای فرهنگی، علمی، ورزشی و آموزشی تقسیم‌شده است. اردوهای فرهنگی،  شامل سفرهای زیارتی، هنری، سیاحتی، راهیان‌ نور، جهادی، تشکیلاتی و شرکت در جشنواره‌های فرهنگی، هنری و قرآنی می‌شود. همچنین اردوهای علمی، شامل شرکت در نمایشگاهها و بازدیدهای تخصصی، کنفرانسها، نشستها و بازدیدهای علمی می‌شود.
بر اساس تعریف آیین‌نامه، اردوهای ورزشی، شامل اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات و سایر فعالیتهای ورزشی و اردوهای آموزشی، مصوب در واحدهای درسی می‌شود. بر اساس این آیین‌نامه، همه معاونتها، نهادها، تشکلها، انجمنها و کانونهای دارای مجوز فعالیت همچنین واحدهای اداری دانشگاه در راستای شرح وظایف خود می‌توانند مجوز برگزاری اردو دریافت کنند. سرپرست اردو، یکی از دانشگاهیان (دانشجو، هیأت علمی یا یکی از کارکنان دانشگاه) است که متعهد، دارای صلاحیت اخلاقی و عمومی، آشنا به قوانین و مقررات و تجربه کافی بوده و با معرفی نهاد برگزارکننده و تأیید و ابلاغ معاونت فرهنگی، دانشجویی و یا معاونت آموزشی دانشگاه به سرپرستی اردو منصوب می‌شود.
معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای فرهنگی و علمی بر عهده معاونت فرهنگی دانشگاه، معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای آموزشی بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه، معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای ورزشی بر عهده معاونت دانشجویی دانشگاه است. چنانچه دانشگاهی دارای معاونت ورزش است، معرفی و ابلاغ سرپرست اردوهای ورزشی بر عهده معاونت ورزش است.
بخش اول آیین‌نامه،  محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به‌منزله محدوده دانشگاه محسوب می‌شود و در مدت برگزاری اردو، رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این آیین‌نامه الزامی است.
برگزاری اردوهای دانشجویی، به‌صورت مختلط مجاز نیست
ماده یازدهم آیین‌نامه تأکید کرده است، برگزاری اردوهای دانشجویی، به‌صورت مختلط مجاز نیست.
نحوه و شرایط برگزاری اردوی مختلط آموزشی
بر اساس تبصره یک بخش دوم آیین‌نامه، هرگاه برگزاری غیر مختلط اردوهای آموزشی مندرج در واحدهای درسی میسر نباشد، برگزاری اردو با مسؤولیت معاون آموزشی دانشگاه و حضور استاد مربوطه، تحت ضوابط انضباطی و فرهنگی دانشگاه و با رعایت شئون بلامانع است.
ضرورت رعایت اصل کاهش اختلاط غیرضروری در اردوها
بر اساس تبصره دوم بخش دوم آیین‌نامه، رعایت اصل کاهش اختلاط غیرضروری و توجه به ضوابط و ارزشهای اسلامی درزمینهٔ اسکان و ایاب و ذهاب ضروری است. بر اساس ماده دوازدهم، زمان برگزاری اردو نباید در نظم آموزشی دانشگاه اخلال ایجاد کند.
در این زمینه تبصره‌ای نیز آورده شده است که مرجع صدور مجوز اردو می‌تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر کند. مسؤولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد نداشتن غیبت بیش‌ازحد مجاز به عهده دانشجو است.
ارائه درخواست کتبی برای برگزاری اردو
برگزارکننده اردو برای اخذ مجوز باید درخواست کتبی حاوی اطلاعات، نوع اردو بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه، مبدأ و مقصد و مسیر حرکت، تاریخ رفت‌وبرگشت، مسیر حرکت، محل اقامت، نوع وسیله نقلیه، نام سرپرست، منابع مالی، برنامه روزانه کلی اردو و تعداد و جنسیت شرکت‌کنندگان را به مرجع مندرج در ماده ۲۲ ارائه کند.
همچنین یک روز پیش از آغاز اردو باید اسامی و امضای شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی به معاونت دانشجویی، فرهنگی یا آموزشی دانشگاه ارائه شود.
برگزارکننده اردوهای داخل کشور می‌بایست درخواست برگزاری اردو را حداقل ۱۰ روز پیش از زمان پیش‌بینی‌شده آغاز اردو به مرجع مربوطه ارائه کند.
ممنوعیت برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان
همچنین بر اساس ماده پانزدهم آیین‌نامه، برگزاری اردوهای خارج کشور برای دانشجویان ممنوع است. البته این بند دارای تبصره‌ای است که بر اساس آن،  اردوهای زیارتی (عتبات و عمره) و شرکت در همایش، کنفرانسها، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های آموزشی و مهارت افزایی ویژه دانشجویان یا دوره دکتری از شمول این ماده خارج است. برگزاری هر اردو و یا سفر دانشجویی که از امکانات یا اموال دانشگاه در طول برگزاری اردو استفاده کند، تأمین تمام یا بخشی از هزینه اردو از سوی دانشگاه صورت گیرد، اطلاعیه رسمی در فضاهای متعلق به دانشگاه نصب شود و از عنوان دانشگاه یا یکی از تشکلهای رسمی دانشگاه در برگزاری اردو استفاده شود، مستلزم اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه است.
سفرهایی که مشمول آیین‌نامه نمی‌شوند
البته در این بخش تبصره‌ای نیز آورده شده است که بر اساس آن تمام سفرهای جمعی دانشجویی که با برنامه‌ریزی متمرکز وزارتین، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی و سازمان مرکزی بسیج دانشجویی اعلام و برگزار می‌شود از شمول این آیین‌نامه خارج است.
بر اساس ماده بیست و سوم آیین‌نامه، مرجع صدور مجوز (شورای فرهنگی دانشگاه) می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ثبت درخواست برگزاری اردو، نظر نهایی خود را به برگزارکننده اعلام کنند.
شرایط امکان شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردو
همچنین بر اساس ماده بیست و چهارم آیین‌نامه،  شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوهای دانشجویی-حسب مورد- تنها با تأیید مرجع صدور مجوز اردو امکان‌پذیر است.
بر اساس ماده بیست و هشتم آیین‌نامه، برگزارکننده اردو موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را ازجمله، استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی و بیمه‌نامه همراه با رانندگان صلاحیت‌دار مسیرهای بین‌شهری، استفاده از دو راننده برای مسیرهای طولانی و بیش از ۵۰۰ کیلومتر و همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمکهای اولیه را رعایت کند. همچنین تمام شرکت‌کنندگان در طول برگزاری اردو را بیمه کند و از حضور سرنشین مازاد بر ظرفیت در وسیله نقلیه جلوگیری کرده و بهداشت عمومی ازجمله غذا، خوراکیها، اماکن و غیره را رعایت کند.
شورای فرهنگی دانشگاه مرجع تشخیص تخلف
بر اساس ماده بیست و نهم آیین‌نامه، چنانچه تخلفی در اردوها صورت پذیرد، مرجع تشخیص، شورای فرهنگی دانشگاه و مراجع رسیدگی به آن کمیته انضباطی دانشگاه، هیأت نظارت بر تشکلهای اسلامی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری هستند. بر اساس تبصره این بخش در صورت تخلف در برگزاری اردو از سوی تشکلها و کانونهای فرهنگی، موضوع در هیأت نظارت بر تشکلهای اسلامی یا شورای فرهنگی رسیدگی می‌شود. بر اساس ماده سی این آیین‌نامه، اگر تخلف از سوی اشخاص حقیقی (اعم از شرک کنندگان یا عوامل اجرایی) صورت گیرد طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های موجود به آن رسیدگی می‌شود.
برخورد با افراد سوءاستفاده گر از عنوان دانشگاه
همچنین بر اساس ماده سی و یکم آیین‌نامه، چنانچه کسانی در اردوهای فاقد مجوز، از عنوان و اعتبار دانشگاه استفاده کنند و یا به شأن و منزلت (استاد، دانشجو و دانشگاه) لطمه بزنند متخلف بوده و برابر مقررات انضباطی دانشگاه با آنها برخورد خواهد شد و حق پیگیری و اعاده حیثیت از سوی دانشگاه محفوظ خواهد بود.
بر اساس ماده سی و دوم آیین‌نامه، برگزاری هر اردو و یا سفر دانشجویی که به نحوی به دانشگاه و دانشجویان و یا ارکان آن نسبت داده شود، مشمول این آیین‌نامه بوده و در صورت تخلف از این ضوابط کمیته انضباطی دانشگاه وفق مقررات دانشگاه و این آیین‌نامه با برگزارکنندگان و ترویج‌دهندگان برخورد اثربخش کند.
ممنوعیت همراه داشتن سازهای موسیقی و دخانیات در اردوها
همچنین بر اساس ماده سی و سوم آیین‌نامه، به‌منظور پیشگرد از شکل‌گیری محافل خارج از شئون دانشگاه در اردو به همراه بردن سازهای موسیقی و دخانیات ممنوع است.
جلوگیری از نصب اطلاعیه‌ای فاقد مهر اردو در دانشگاه
بر اساس ماده سی و چهارم این آیین‌نامه، حراست و روابط عمومی دانشگاه باید مانع نصب اطلاعیه‌های برگزاری اردوهای فاقد مهر روابط عمومی دانشگاه یا موسسه آموزشی و پژوهشی در تابلوی اعلانات شود.
برخورد با ترویج‌دهندگان فیلم و عکس منافی شئون اسلامی از هر اردو
همچنین بر اساس ماده سی و پنجم،  ترویج فیلم و عکس از هر اردو یا سفر دانشجویی که به نحوی به دانشگاه و دانشجویان و یا ارکان آن نسبت داده شود و منافی شئون اسلامی و دانشگاهی باشد تخلف محسوب می‌شود و کمیته انضباطی دانشگاه باید با ترویج‌دهندگان برخورد مقتضی کند.
بر اساس ماده سی و ششم، دستورالعملهای اجرایی اردوهای دانشجویی، به‌هیچ‌عنوان نباید مغایر با مفاد این آیین‌نامه باشد. همچنین بر اساس ماده سی و هفتم، مسؤولیت اجرای این آیین‌نامه بر عهده «رئیس موسسه» است.
منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *