ارتباط با ما

روزنامه دنیای حقوق

شماره مجوز: 22404

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

مدیر مسئول: محمد درویش زاده کاخکی

سردبیر: سید فاضل نوری

چاپخانه: نقش طوبی

 

اطلاعات تماس روزنامه

نشانی دفتر روزنامه: تهران،خیابان انقلاب،خیابان فخر رازی، خیابان نظری، پلاک 81 طبقه دوم واحد 2 کدپستی: 1314735165

شماره تلفن های دفتر روزنامه: 63877101-021

روابط عمومی روزنامه: 63877101-021

نشانی پست الکترونیک روزنامه: info@donya-e-hoghough.ir

 

امور پشتیبانی و سازمان آگهی های روزنامه:

موسسه فرهنگی هنری شمیم معرفت و علم

نشانی: تهران،خیابان انقلاب ،خیابان فخر رازی،خیابان نظری،پلاک 81 طبقه سوم واحد 3

شماره تماس: 63877101-021

شماره نمابر: 63877102-021

 

 

روزنامه دنیای حقوق

روزنامه دنیای حقوق