ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ- مورخ 1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۵


ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ- مورخ 1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ- مورخ 1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 146452- 6/8/1392 اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام‌علیکم:

 راجع به تصمیم وزرای محترم سابق ورزش و جوانان و امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری مالکیت برخی از اماکن ورزشی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، به استحضار می‌رساند، هیأت وزیران طی مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ-23/12/1391 و به استناد مواد (109) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود:

1- حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبدکاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یادشده از سرمایه شرکت مذکور کسر می‌شود.

 2- دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تأسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه‌بندی (30508006) از شرکت توسعه و نگهداری امکان ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می‌یابد.

 3- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی‌گری در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه‌گذاری لازم با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام گردد.

 4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام نماید.

 مجوز فوق دارای ایراد قانونی به شرح زیر است:

 1- به‌موجب ماده (118) قانون محاسبات عمومی انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران مشروط بر آن است که قیمت دفتری اموال انتقالی مجموعاً از 50% سرمایه پرداخت‌شده شرکت موردنظر تجاوز ننماید. درحالی‌که حسب بررسیها ارزش دفتری اموال غیرمنقول انتقالی شرکت که در مجوز هیأت وزیران از آن نام‌برده شده است، بالغ‌بر 000/824/677/696/2 ریال و معادل 62% از سرمایه آن است (کل سرمایه شرکت 000/620/106/330/4 ریال است)

 2- دربند سوم مصوبه، وزارت ورزش و جوانان مجاز شناخته‌شده است، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار نماید. این در حالی است که بنا بر مفاد ماده (120) قانون محاسبات عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند، نظر به این‌که نام این‌گونه مؤسسات در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح گردیده و صندوق مذکور جزء آن نیست، این بند از مصوبه نیز برخلاف قانون است.

 نکته قابل‌توجه این‌که هیأت وزیران قبلاً طی مصوبه 249969/ت/48663 هـ-15/12/1391 حق بهره‌برداری از مجموعه ورزشی شهید کشوری را به شرکت فرهنگی ورزشی استقلال واگذار نموده بود که مجدداً طی مصوبه موردبحث حق بهره‌برداری از این مجموعه به وزارت ورزش و جوانان اعطاء شده است.

 بنا به‌مراتب و نظر به مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، تقاضا دارد، مصوبه مذکور خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان قرار گیرد و در مورد مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.

 متن مصوبه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/12/1391 بنا به پیشنهاد شماره 63210/100/ص/91-1/12/1391 و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (109) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود:

 1- حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبدکاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان منتقل و معادل قیمت دفتری اموال یادشده از سرمایه شرکت مذکور کسر می‌شود.

 2- دستگاه اجرایی طرح تعمیر، تجهیز و نگهداری تأسیسات اماکن ورزشی آزادی و شهید شیرودی به شماره طبقه‌بندی (30508006) از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان تغییر می‌یابد.

 3- وزارت ورزش و جوانان مجاز است در جهت کاهش تصدی‌گری در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق بهره‌برداری اماکن مذکور را به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذار تا نسبت به سرمایه‌گذاری لازم یا مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای وزارت ورزش و جوانان اقدام گردد.

 4- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان به لحاظ موارد مذکور اقدام نماید. – معاون اول رئیس‌جمهور

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/6/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به‌موجب ماده 118 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 مقررشده است: «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل‌انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، مشروط به این‌که قیمت دفتری این اموال، مجموعاً از پنجاه‌درصد سرمایه پرداخت‌شده شرکت تجاوز ننماید.» مطابق ماده 120 قانون یادشده نیز مقررشده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نمایند.» نظر به این‌که ارزش نقدی اموال غیرمنقول مندرج دربند یک مصوبه مورد شکایت از پنجاه‌درصد سرمایه پرداخت‌شده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بیشتر است و دربند 3 مصوبه معترض‌عنه حق بهره‌برداری اماکن مذکور دربند 1 بـه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واگذارشده کـه نام ایـن صندوق در قانون فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تصریح نشده است، بنابراین بندهای 1 و 3 مصوبه مورد شکایت، خلاف مواد 118 و 120 قانون محاسبات عمومی کشور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *