آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
جمعه - ۱۶ مهر ۱۳۹۵


آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شماره 46443/ت 51559 هـ مورخ 23/4/1395

 

هیأت وزیران در جلسه 6/4/1395 به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ دراین آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ با اصلاحات بعدی آن.

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

پ ـ صورت‌جلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‏های پیوست این آیین‏نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأییدشده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏رسد.

ت ـ کاشف: مأمور یا مأموران دستگاههای موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسؤولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده‌دارند.

ث ـ سامانه جامع تجارت: سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین‏نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل‌گرفته است.

ج ـ سامانه ارزی: سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (5) این آیین‌نامه.

چ ـ سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین‌نامه.

فصل دوم ـ سامانه‏های اصلی

الف ـ سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2 ـ ستاد موظف است با همکاری دستگاههای موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاههای مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را که عمدتاً از طریق سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می‌شود به‌گونه‌ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاههای مختلف حمل، انبار، توزیع درون‌شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی ‏ فراهم نماید.

تبصره 1 ـ ستاد موظف است امکان بهره‏برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه‏هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره 2 ـ به‌منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه ‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3 ـ پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب ـ سامانه جامع تجارت

ماده 3 ـ به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاههای موضوع ماده (2) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به‌گونه‌ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‏های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک‏گذاری اطلاعات موجود در سامانه‏های مرتبط ازجمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره‏برداری قرار گیرد، به‌نحوی‌که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پیگیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره 1 ـ به‌منظور تشخیص مجوزهای موردنیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور دراین ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به‌صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای موردنیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهارشده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می‏دهد و درخواست صدور مجوز را به‌صورت سیستمی و برخط برای سازمان‏های مجوز دهنده ارسال می‏نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادرشده توسط سازمان‏های مجوز دهنده را به‌صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره 2 ـ در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‏ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور (صورتحساب) خرید ارائه‌شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهارشده را به‌صورت سیستمی احراز می‌نماید.

تبصره 3 ـ سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداختهای بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می‌نماید. بدین منظور، دستگاههای مربوط مشخصات قبض درآمد را به‌صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می‌نماید. پرداختها متناسب با موضوع پرداخت به حسابهای مشخص‌شده طبق قوانین جاری انجام می‌شود.

تبصره 4 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.

تبصره 5 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به‌صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‏های صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل‌وفصل خواهد شد.

تبصره 6 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران می‏تواند تا قبل از راه‏اندازی و بهره‏برداری کامل از سامانه‏های موضوع این آیین‏نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاههای ذی‏ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره 7 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر دراین آیین‏نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاههای مرتبط و ستاد ارائه نماید. کلیه دستگاهها موظف به ارائه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب می‌باشند.

پ ـ سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏بندی اعتباری

ماده 4 ـ به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‏های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‏بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‏های موضوع‌بند (ت) ماده (6) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‏های ذی‏ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‏برداری قرار دهد.

تبصره 1 ـ دستگاههای ذی‌ربط موظف‌اند بر اساس شاخصهای تعیین‌شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‌روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به‌ویژه سازمانهای مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به‌صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ت ـ سامانه ارزی

ماده 5 ـ برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‏ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‏ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‏ها و واحدهای مجاز و تعیین‌شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشأ ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

الف ـ تهیه، اجرا و بهره‏برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌صورت سیستمی و برخط.

پ ـ تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به‌صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت ـ اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانکهای عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام‌شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به‌صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6 ـ سامانه ارزی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که:

الف ـ درخواستهای تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به‌صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به‌صورت سیستمی انجام شود.

ب ـ حاوی اطلاعات حواله‌های ارزی با عاملیت بانکها یا صرافیها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافیها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آنها یا صورتحسابهای مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاههایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به‌صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده 7 ـ دستگاه‏های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند به‌منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به‌صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تأمین ارز را به‌صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده 8 ـ بانکها موظف‌اند اطلاعات گشایش اعتبار ـ ثبت بروات و حواله‌های ارزی و موارد مصرف آن را به‌صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آنها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9 ـ پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به‌صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به‌صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره 1 ـ واردکننده کالا مکلف است منشأ ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره 2 ـ آن دسته از کالاهای وارداتی که منشأ ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشأ آنها گزارش خلاف ارائه‌شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‏شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده 10 ـ صرافیها موظف‌اند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف ـ ثبت اطلاعات خریدوفروش ارز و حواله‌های ارزی به‌صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب ـ ثبت اطلاعات منشأ ارز خریداری‌شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته‌شده در سامانه ارزی، به ‏ هنگام خرید یا فروش ارز.

پ ـ خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشأ آنها یا محل مصرف آنها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.

ت ـ ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به ‏ هنگام انجام حواله‌های ارزی و همچنین خودداری از حواله‌هایی که علت آنها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.

ث ـ سامانه جامع حمل‌ونقل

ماده 11 ـ به‌منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل‌ونقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل‌ونقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل‌ونقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل مربوط، «سامانه جامع حمل‌ونقل» را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل‌ونقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات موردنیاز حمل‌ونقل را از زیرسامانه‌های زیر به‌صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل‌ونقل جاده‌ای.

ب ـ سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای.

پ ـ سامانه یکپارچه حمل‌ونقل دریایی و عملیات بندری.

ت ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل‌ونقل ریلی.

ث ـ سامانه یکپارچه اسناد حمل‌ونقل هوایی.

ماده 12 ـ سامانه جامع حمل‌ونقل باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که:

الف ـ فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل‌ونقل را در برگرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب ـ کلیه اسناد حمل‌ونقل نظیر بارنامه داخلی، راه نامه بین‌المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آنها نماید.

پ ـ اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمانها، تعاونیها، شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل‌ونقل و عملیات مرتبط با آن را به‌صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت ـ اشخاص موضوع‌بند (پ)، اطلاعات موردنیاز را به‌صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل‌ونقل دریافت ‏ نمایند.

ث ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل‌ونقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‌ونقلهای غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به‌صورت برخط ارسال نماید.

تبصره 1 ـ این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه ره‌گیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه‌های سبز گمرکی، حواله‌ها و قبوض انبار، بیجکها و پته‌های عبور را به‌صورت برخط دریافت نماید.

تبصره 2 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، شیوه‌نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاههای ذی‏ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 13 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف ـ جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت‌نشده‌اند.

ب ـ افزودن ‏ استعلام سیستمی کد پستی به‌صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل‌ونقل جاده‌ای.

پ ـ تهیه، ایجاد و بهره‌برداری از سامانه ­ یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای به‌گونه‌ای که کلیه مسیرهای حمل‌ونقل جاده‌ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت‌شده توسط تجهیزات مزبور ازجمله دوربینهای مستقر در جاده‌های کشور را به‌صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

تبصره 1 ـ تجهیزات مزبور باید به‌گونه‌ای ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‌صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههایی که در جاده‌های کشور تجهیزات شناسایی و ازجمله دوربین پلاک ‏ خوان نصب و بهره‌برداری نموده‌اند، موظف‌اند اطلاعات تردد ثبت‌شده توسط دوربینهای خود را به‌صورت برخط به سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای ارسال نمایند.

ماده 14 ـ دستگاهها و سازمان‏های استفاده‏کننده از اسناد حمل‌ونقل موظف‌اند اصالت اسناد مذکور را از طریق مرکز تبادل اطلاعات وزارت راه و شهرسازی (خوشه خدمات حمل‌ونقل) از سامانه حمل‌ونقل مربوط استعلام نمایند و به اسنادی که دراین سامانه ثبت‌نشده‌اند ترتیب اثر ندهند.

ماده 15 ـ تمامی مراکز عرضه‏کننده خدمات بیمه‌ای بازرگانی موظف‌اند از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‌نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‏نامه و الحاقیه برای کالاها نسبت به ثبت‌اسناد حمل‌ونقل آنها در سامانه یکپارچه اسناد حمل‌ونقل مربوط از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره 1 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‏ای) موظف است امکان استعلام سیستمی اسناد حمل‌ونقل جاده‏ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‏کننده بیمه موظف‌اند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 2 ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سامانه جامع بیمه به هر بیمه‏نامه و الحاقیه آن، شناسه یکتای جداگانه تخصیص داده و امکان استعلام سیستمی و برخط آنها را فراهم نماید.

تبصره 3 ـ اصالت و اعتبار بیمه‌نامه و الحاقیه منوط به اخذ شناسه یکتا از سامانه جامع بیمه است و شرکتهای بیمه‌گر موظف‌اند اطلاعات بیمه‌نامه‌ها و الحاقیه ‏های صادره را به‌صورت برخط برای سامانه مذکور ارسال نموده و شناسه یکتا دریافت نمایند.

تبصره 4 ـ بیمه‌نامه‌ها و الحاقیه‌هایی که مورد تأیید سامانه جامع بیمه نباشد، معتبر نیست. اشخاص و دستگاههای استفاده‌کننده از بیمه‌نامه و الحاقیه‌های بازرگانی ازجمله بانکها و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند اصالت و صحت اطلاعات بیمه‌نامه و الحاقیه را به‌صورت سیستمی از سامانه مذکور استعلام نمایند.

تبصره 5 ـ شرکتهای بیمه‌گر موظف‌اند حسب مورد اطلاعات اسناد موردنیاز برای صدور بیمه‌نامه ‏ و الحاقیه‌های بازرگانی را از سامانه جامع تجارت به‌صورت سیستمی استعلام نمایند و ضروری است تا قبل از حذف برگه فیزیکی بیمه‌نامه، شناسه یکتای این اسناد روی بیمه‌نامه درج گردد.

ماده 16 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند اتصال پروانه واردات به بارنامه داخلی، اتصال پروانه عبور (ترانزیت) به پروانه تردد و اتصال پروانه صادرات به راه نامه بین‌المللی CMR را در اولویت قرار داده و در کلیه گمرکات کشور اجرا نمایند.

ماده 17 ـ به‌منظور کاهش توقف‏ها و افزایش ضریب دقت در کنترل و بازرسی کالا در بنادر تجاری کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر دستگاه‏های متولی در هر یک از بنادر تجاری، بر اساس وظایف قانونی خود بسترهای سخت‏افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل اطلاعات الکترونیکی اسناد ورود، صدور، عبور (ترانزیت)، حمل‌ونقل و نظایر آن را فراهم می‏کنند.

ادامه از صفحه 3

تبصره ـ بنادر تجاری، بنادری می‏باشند که به لحاظ قانونی به فعالیت حمل‌ونقل بار و مسافر اختصاص دارند.

ماده 18 ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف ـ تهیه، اجرا و بهره‌برداری از «سامانه یکپارچه حمل‌ونقل دریایی و عملیات بندری» با همکاری اشخاص ذی‌ربط از قبیل تعاونیها، شرکتهای کشتیرانی و مؤسسات حمل‌ونقل دریایی و عملیات بندری و مرتبط، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان شیلات و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به‌گونه‌ای که فرآیندهای نوبت‌گیری، پهلو دهی، تخلیه و بارگیری، انبارش و اجازه حرکت شناورها را در برگرفته و شامل محموله‌های کانتینری (بارگنج) و غیر کانتینری باشد و اطلاعات فوق را به‌صورت الکترونیکی مبادله نماید.

ب ـ انضباط بخشی به تردد، توقف، ورود و خروج شناورها در آبهای سرزمینی در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏رسد.

پ ـ تخصیص شناسه یکتا به هر شناور مطابق قوانین و مقررات مربوط و ارسال آن به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق.

ت ـ تجهیز اسکله‏ها به امکانات فنی و الکترونیکی مناسب و ساماندهی خورها ضمن بهره‏گیری از مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل کشور (ICZM) و همچنین تهیه و اعلام نقشه‏ها و مسیرهای دسترسی دریایی لازم در چارچوب دستورالعملی که با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط تهیه نموده و به تصویب ستاد می‏رسد.

ث ـ تبادل الکترونیکی اطلاعات حمل‌ونقل دریایی کالاهای وارده به بنادر، مندرج در مانیفست، قبض انبار و بیجک خروجی با سامانه جامع تجارت.

ج ـ فراهم نمودن زیرساخت‏های لازم برای ارسال اطلاعات مربوط به قبوض انبارهای واقع در محوطه‏های بنادر تجاری از طریق سامانه جامع حمل‌ونقل به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و دریافت شناسه یکتای قبض انبار و درج آن در قبض انبارهای صادره.

تبصره ـ در خصوص تکالیف مندرج دربندهای (ث) و (ج) این ماده در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، حسب مورد سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ذی‏ربط نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط عمل خواهند نمود.

ماده 19 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمانها و اشخاص ذی‌ربط موظف‌اند از طریق سامانه یکپارچه‌سازی، اسناد و مجوزهای گمرکی کالا ازجمله پروانه صادرات، ترانشیپ، پته عبور کالا و نظایر آنها را به‌صورت برخط با سامانه یکپارچه حمل‌ونقل دریایی و عملیات بندری مبادله نمایند.

تبصره ـ مشخصات کالا در بارنامه دریایی مبتنی بر کدینگ بین‌المللی کالا HS Code ثبت می‌گردد.

ماده 20 ـ به‌منظور شناسایی کالای قاچاق در مسیرهای حمل‌ونقل، دستگاههای ذی‌ربط موظف‌اند اطلاعات تمامی اسناد حمل‌ونقل ثبت‌شده در سامانه‌های یکپارچه اسناد حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، هوایی و ریلی و همچنین اطلاعات تمامی ترددهای ثبت‌شده در سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده‌ای را به‌صورت برخط برای سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارسال نمایند.

ماده 21 ـ به‌منظور شناسایی کالاهای قاچاق در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هنگام ورود شناورهای مظنون مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت‌شده در اظهارنامه اجمالی تطبیق و ضمن استعلام از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، با کنترل فهرست کالاها در صورت هرگونه مغایرت مراتب را با تنظیم صورت‌جلسه به گمرک اطلاع می‏دهد.

ماده 22 ـ در صورت ایجاد سامانه‌های مدیریت حمل‌ونقل درون‌شهری توسط اشخاص حقوقی اعم از دستگاهها و مؤسسات عمومی غیردولتی باید اطلاعات مربوط را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهند.

ج ـ سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

ماده 23 ـ به‌منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها، اتاقهای بازرگانی و اصناف و سایر دستگاههای ذی‌ربط، نسبت به شناسه ‏ دار کردن انبارها، سردخانه‌ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره‌برداری «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید.

تبصره 1 ـ مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محلهایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا کالا نگهداری می‌شود.

تبصره 2 ـ اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل‌ونقل ارسال می‌گردد.

تبصره 3 ـ اسناد حمل‌ونقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانه‌های مربوط به سامانه جامع حمل‌ونقل صادر می‌شود.

تبصره 4 ـ قبوض انبار به‌صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می‌گردد.

ماده 24 ـ مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به‌ویژه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرکها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظف‌اند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل‌ونقل ازجمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن ‏ را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.

تبصره 1 ـ در راستای اجرا و بهره‌برداری از این سامانه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاهها و مراکز مرتبط، به کلیه اماکن نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور شناسه یکتا اختصاص دهد.

تبصره 2 ـ در خصوص کالاهای خارجی که تشریفات گمرکی آنها انجام‌نشده است مشخصات کالا در قبوض انبار باید مطابق با HS Code مندرج در اسناد حمل‌ونقل ثبت شود و ثبت شناسه کالا الزامی نیست.

ماده 25 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که دارای انبار هستند پس از دریافت شناسه یکتا برای قبوض انبارهای تحت مدیریت خود می‏توانند از اطلاعات سامانه انبار داخلی خود برای فرآیندهای اجرایی استفاده نمایند مشروط بر آنکه اطلاعات سامانه داخلی آن‏ها با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به‌طور کامل هم‌زمان و یکسان باشد. اشخاص یادشده موظف‌اند به‌صورت دقیق و استاندارد، پروتکل ارتباطی و تضمین‏کننده برای هم‌زمانی و یکسانی اعلام‌شده توسط سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا را اجرا نموده و مسؤولیت کامل حصول اطمینان از اجرای آن را به عهده گیرند.

تبصره ـ فرآیند تخصیص شناسه یکتا و تبادل اطلاعات قبوض انبار با اطلاعات سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که در انجام تشریفات گمرکی، خللی در رویه‏های گمرکی ایجاد نکند.

ماده 26 ـ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قوانین و مقررات خود با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اماکن موضوع ماده (23) این آیین‏نامه کد پستی تخصیص دهد و امکان لازم برای استعلام کد پستی و همچنین نشانی مراکز موردنظر را بر اساس اطلاعات موجود به‌صورت برخط و در موارد فاقد کد پستی ظرف دو روز کاری در اختیار سامانه موضوع ماده مذکور قرار دهد.

ماده 27 ـ تمامی مراکز عرضه‏کننده خدمات بیمه‌ای بازرگانی موظف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، قبل از صدور هر نوع بیمه‏نامه و الحاقیه برای انبارها، مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبار، نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه‏کننده بیمه تجاری موظف‌اند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای این ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

چ ـ سامانه پنجره واحد

ماده 28 ـ به‌منظور کاهش توقفها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف ـ ضمـن تجهیز مبادی ورودی و خـروجی به امکانات فنی مناسب، نسبت به طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از «سامانه پنجره واحد» باهدف ترخیص خودکار بر اساس استانداردهای بین‌المللی و الکترونیکی نمودن تمامی اسناد گمرکی موردنیاز برای ترخیص ازجمله اسناد خرید، حمل، قبض انبار، ترخیصیه، اظهارنامه، مجوزهای مربوط و پروانه سبز گمرکی و سایر اسنادی که در اجرای قوانین و مقررات موضوعه ارائه آن را ضروری می‌داند، اقدام نماید.

ب ـ تمامی گمرکهایی که مجاز به ارائه تشریفات عبور (ترانزیت) هستند را به دستگاههای کنترلی مناسب تجهیز نماید و به‌منظور ارزیابی کالاهای عبوری (ترانزیتی) و تطبیق کالای ورودی و خروجی، اطلاعات اسکن محموله‌های عبوری (ترانزیتی) در گمرک مبدأ یا ورودی را به‌صورت سیستمی با اطلاعات الکترونیکی اسکن همان محموله در گمرک مقصد یا خروجی مقایسه نماید.

پ ـ با فراهم نمودن بستر لازم و امکانات موردنیاز جهت اتصال به سامانه‌های مرتبط با کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله کارانه ‏ تیر، هنگام تشریفات گمرکی محموله‌های عبوری (ترانزیتی)، صحت اسناد صادره مرتبط را از سامانه‌های مذکور به‌صورت سیستمی استعلام نموده و در سامانه پنجره واحد ثبت نماید.

ت ـ سامانه پنجره واحد را به‌گونه‌ای طراحی نماید که این سامانه مجوزهای موردنیاز برای ترخیص کالا را بر اساس شناسه کالای موضوع ماده (13) قانون به‌صورت الکترونیکی تشخیص دهد و پس از دریافت مجوز به‌صورت الکترونیکی، آن را به‌صورت سیستمی و الکترونیکی مستهلک و اعمال نموده و اطلاعات استهلاک مجوز را به‌صورت سیستمی و برخط برای سامانه یکپارچه‏سازی ارسال نماید.

ماده 29 ـ جزییات نحوه عملکرد و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه‏های موضوع این آیین‏نامه در دستورالعملی که با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‏های راه و شهرسازی، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به ریاست ستاد تهیه و به تصویب می‏رسد، پیش‏بینی می‌شود.

ح ـ سامانه پرونده‏های قاچاق کالا و ارز

ماده 30 ـ تمام فرآیند رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز اعم از اعلام شکایت، تشکیل پرونده‏های قضایی و تعزیراتی، تعیین شعبه رسیدگی‏کننده، مکاتبات، استعلامات، دستورات، صدور رأی و ابلاغ‏ها در مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و همچنین مراحل اجرای آرا از طریق سامانه پرونده‏های قاچاق کالا و ارز انجام می‏گیرد.

ماده 31 ـ به‌منظور تجمیع اطلاعات پرونده‏های قاچاق، تمامی ضابطان و کاشفان موضوع ماده (36) قانون موظف‌اند به‌جز در پرونده‏های صدر ماده (44) قانون ضمن ارسال پرونده تنظیمی به سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات پرونده را ظرف بیست‌وچهار ساعت از زمان کشف در سامانه پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ثبت و یا به‌صورت سیستمی برای آن سامانه ارسال نموده و شناسه یکتای پرونده دریافت نمایند. درصورتی‌که شعبه مرجوع‏الیه احراز نماید پرونده در صلاحیت مرجع قضایی است، ضمن اطلاع‏رسانی به ضابطان و کاشفان مربوط، آن را به مرجع قضایی ذی‏صلاح ارسال می‏نماید.

تبصره 1 ـ اطلاعات پرونده باید مشتمل بر اطلاعات و تصویر صورت‌جلسه کشف، توقیف و تشخیص ارزش اولیه کالا یا ارز قاچاق طبق برگه نمونه صورت‌جلسه کشف و اسناد پیوست آن موضوع‌بند (پ) ماده (1) این آیین‌نامه باشد.

تبصره 2 ـ جزییات و نحوه طراحی، اجرا و بهره‌برداری و تبادل اطلاعات این سامانه با سایر سامانه‌ها بر اساس دستورالعملی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با همکاری ستاد و دستگاههای موضوع ماده (36) قانون تهیه و از سوی ستاد ابلاغ می‌گردد.

فصل سوم ـ مقررات عمومی

ماده 32 ـ تمامی دستگاه‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظف‌اند سامانه‏های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره ـ دستگاههای یادشده موظف‌اند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به‌گونه‌ای باشد که قابل‌ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.

ماده 33 ـ سامانه‏های موضوع این آیین‏نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن به مرحله بهره‏برداری برسد. دستگاههایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مرتبط با وظایف مذکور دراین آیین‌نامه نموده‌اند، موظف‌اند سامانه‌های خود را متناسب با الزامات و کارکردهای مذکور اصلاح نموده و ارتقا دهند و از راه‌اندازی سامانه‌های موازی که منجر به دوباره‌کاری و افزایش هزینه‌های دولت می‌گردد، خودداری نمایند.

ماده 34 ـ رعایت ضوابط ناظر بر دولت الکترونیک در طراحی و اجرای سامانه‏های موضوع این آیین‏نامه الزامی است.

ماده 35 ـ تبادل اطلاعات و مستندات بین دستگاه‏های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور به‌صورت الکترونیکی صورت می‏پذیرد و نقش بازرگان به‌عنوان انتقال‏دهنده برگه فیزیکی مستندات حذف می‏شود. دستگاههای مسؤول اجرای سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه مکلف‌اند اطلاعات و اسناد موردنیاز خود و صادره توسط خود را مطابق مقررات این آیین‌نامه به‌صورت الکترونیکی و تنها از طریق سامانه جامع تجارت با یکدیگر تبادل نمایند. سایر دستگاههای مرتبط نیز به اسنادی که از طریق این سامانه و به‌صورت الکترونیکی تبادل شده است، ترتیب اثر می‌دهند.

تبصره ـ اسناد موضوع ماده (117) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ و بند (ژ) ماده (1) قانون، کارت بازرگانی، مجوزهای تجاری نظیر ثبت سفارش واردات، ورود، صدور، ترخیص و عبور (ترانزیت)، اعلامیه تأمین ارز، بیمه‏نامه، قبض انبار، گواهی مبدأ، اظهارنامه گمرکی، وکالت‏نامه، صلح‏نامه، بارنامه و راه نامه‌های داخلی و بین‏المللی، فاکتور (صورتحساب) فروش، گواهی منشأ و نظایر آنها از مصادیق مستندات فرایندهای تجارت محسوب می‏شوند.

ماده 36 ـ هر یک از دستگاههای ذی‌ربط، برای انجام عملیات قانونی خود دارای سامانه عملیاتی مستقل خواهند بود و هیچ‌یک از دستگاهها در عملیات داخلی دستگاه دیگر دخالت نخواهند کرد.

ماده 37 ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک برای ارتباط سیستمی بین سامانه‌ها، رعایت موارد زیر در کلیه سامانه‌های مذکور الزامی است:

الف ـ ارائه شماره ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه ثبت‌احوال کشور به‌صورت سیستمی و برخط.

ب ـ ارائه شناسه ملی برای ثبت مشخصات اشخاص حقوقی ایرانی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه اختصاص شناسه به اشخاص حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌صورت سیستمی و برخط.

پ ـ ارائه شماره اختصاصی برای ثبت مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و احراز اطلاعات و صحت آن از سامانه پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.

تبصره ـ متولی ایجاد شماره اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موظف است درگاهی به‌صورت مستقل برای تولید این شناسه ایجاد نموده و به کلیه درخواستهای متقاضیان در حداقل زمان ممکن پاسخ دهد.

ت ـ ارائه کد پستی برای ثبت نشانی (آدرس) مکانهای داخل کشور و احراز صحت آن از سامانه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به‌صورت سیستمی و برخط.

ث ـ ارائه شناسه کالا برای ثبت مشخصات کالاها و احراز صحت آن از سامانه شناسه ‏ گذاری کالا موضوع ماده (13) قانون به‌صورت سیستمی و برخط.

تبصره ـ سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف‌اند امکان استعلام سیستمی و برخط شناسه‌ها و کدهای مربوط را ایجاد و در اختیار سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه قرار دهند.

ماده 38 ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی و زبان مشترک و استانداردسازی دادهها در سامانه‌های مختلف در طول زنجیره تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام رمز (کد) پایه‌های اطلاعاتی مورداستفاده در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از قبیل نام کشورها، نوع ارز، وسایل حمل را با همکاری سازمانهای مرتبط همسان و استاندارد نموده و ابلاغ نماید.

تبصره ـ تبادل اطلاعات در سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه بر اساس رمز (کد) پایه‌های اطلاعاتی یادشده خواهد بود.

ماده 39 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است کلیه دادهها، اطلاعات و اسناد سامانه جامع تجارت را در صورت نیاز و درخواست ستاد به‌صورت برخط و سیستمی با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق مبادله نماید. دستگاهها و سازمانهای ذی‌ربط موضوع این آیین‌نامه نیز موظف‌اند آن دسته از دادهها و اطلاعات مربوط که به سامانه جامع تجارت ارائه نمی‌نمایند از قبیل اطلاعات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تردد جاده‌ای را در صورت نیاز و درخواست ستاد به‌صورت برخط و سیستمی به سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ارائه نمایند.

ماده 40 ـ توقف تبادل اطلاعات الکترونیکی بین هر یک از سامانه‏های مذکور بنا به هر دلیل، مانع فعالیت دستگاه‏ها و عملیات آنها نخواهد شد.

ماده 41 ـ دستگاه‏های اجرایی موظف‌اند در اجرای تکالیف مربوط به خود مقرر دراین آیین‏نامه، نسبت به اطلاع‏رسانی لازم و به‌موقع به ذی‏نفعان مرتبط ازجمله مراجعه‏کنندگان، مشتریان، متقاضیان، فعالان اقتصادی و کاربران اقدام نمایند و مرکز تماس و پاسخگویی تلفنی و اینترنتی حسب مورد در ساعات اداری یا به‌صورت شبانه‌روزی ایجاد نمایند.

ماده 42 ـ ارائه خدمات موضوع این آیین‌نامه از قبیل استعلام اطلاعات موضوع‌بند (ب) ماده (6) آیین‌نامه، صدور قبوض انبار، تعیین رتبه اعتباری بدون دریافت هزینه است، مگر اینکه به‌حکم قانون اجازه داده‌شده باشد.

ماده 43 ـ هزینه اجرای احکام این آیین‏نامه پس از انجام برآورد مالی توسط هر دستگاه، سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور اعلام می‏گردد و سازمان یادشده بودجه موردنیاز را از محل درآمدهای قانون تأمین و با نظارت ستاد پرداخت می‏نماید.

ماده 44 ـ وزارت نفت موظف است با همکاری دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخشهای حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ـ قیمت‌گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده‌های نفتی در تمامی نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام می‌گیرد.

ماده 45 ـ وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظف‌اند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سو آپ) نفت ­ خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند.

تبصره ـ در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، دبیرخانه شورای­ عالی این مناطق حسب مورد به دستگاه‏های مورد اشاره دراین ماده اضافه خواهد شد.

ماده 46 ـ ستاد مسؤولیت نظارت بر فعالیت مطلوب سامانه‌ها و خدماتی که در حیطه وظایف خود ارائه می‌کنند و همچنین نحوه عملکرد دستگاه ها از حیث تکالیف تعیین‌شده دراین آیین‌نامه را بر عهده داشته و موظف است سامانه ‏ کنترل و نظارت بر پیشرفت وظایف دستگاهها را تهیه و اجرا نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20850 مورخ 14/7/1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۹۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *