آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۳ شهریور ۱۳۹۵


آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

 

شماره 7420/95/دش 27/4/1395

(مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

شورای عالی حوزه‌های علمیه

آئین‌نامه « ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» که در جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ماده 1 ـ کلیات

امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی ـ سیاسی و تصاحب سهم اقتصادی بیشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهانی، آنها را ناگزیر به تقویت علم و فناوری به‌منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی خود کرده است. در پهنه این رقابت جهانی، ایران اسلامی نیز امکانات، ظرفیتها و فرصتهای موجود و اندیشمندان و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله‌های علمی را فتح و از مرزهای دانش عبور کند. در چنین شرایطی، نقش اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه علمیه و دیگر مراکز علمی ـ فرهنگی، در نیل به این آرمان مقدس، مؤثر و انکارناپذیر است؛ آرمانی که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه‌ریزی جامع و همسو با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های علم و فناوری، سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های توسعه کشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم، به‌منظور پویایی و حفظ سطح مطلوب علمی ـ فرهنگی امکان‌پذیر است.

در کنار اهمیت و ضرورت چنین رویکردی که به‌خودی‌خود زمینه‌ساز توسعه پایدار و همه‌جانبه است؛ بازنگری اساسی در نظام ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مستلزم انگیزه‌ای درخور و عزمی جدی بود تا آیین‌نامه‌ای باهدف هدایت فعالیتهای اعضای هیأت علمی به‌مثابه نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی کشور تدوین شود. در این آیین‌نامه بر دستیابی به اهداف مهم زیر تأکید شده است:

 1. حفظ، تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسلامی و توان علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور
 2. تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور به‌منظور حفظ و ارتقای دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سلامت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی
 3. آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کشور براساس اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمینی و اصلاح هرم اعضای هیأت علمی دانشگاهها
 4. اصلاح و تغییر بنیادین نظام ارزیابی اعضای هیأت علمی براساس اصول زیر:

الف) ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و تقویت انضباط محیط آموزشی به‌منظور تربیت نیروی انسانی منضبط، متعهد و متخصص؛

ب) تقویت و توسعه تحقیق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهشهای بنیادین، کاربردی و توسعه‌ای که باهدف تأمین نیازهای علمی، فناوری، صنعتی و سلامت در کشور، با نگاهی آینده‌پژوهانه تنظیم شده باشد؛

ج) توجه ویژه به هدایت فعالیتهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیأت علمی باهدف شکل‌گیری و تحقق نسل سوم دانشگاهها و توسعه علم مبتنی بر تولید ثروت و کارآفرینی؛

د) توجه ویژه به زبان فارسی؛

ه) ایجاد امکان تصویب ضوابط داخلی برای مؤسسه‌های دارای هیأت ممیزه به‌منظور اجرای مأموریتهای مؤسسه.

ماده 2 ـ اختصارات

 1. وزارتین: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 2. وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 3. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 4. نهاد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 5. مؤسسه: دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی «وزارتین» یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.
 6. آیین‌نامه: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
 7. حوزه علمیه: مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی که بر اساس مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه مجاز به فعالیت و صدور مدرک تحصیلی حوزوی‌اند.
 8. دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و همچنین کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و مصادیق آن به تأیید هیأت امنای «مؤسسه» می‌رسد.
 9. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی که استقلال حقوقی دارد؛ با تصویب مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح ایجاد شده است یا می‌شود و بیش از 50% بودجه سنواتی آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و انجام وظایف و خدمات عمومی را عهده‌دار است.
 10. عضو هیأت علمی: هر یک از اعضای هیأت علمی آموزشی یا پژوهشی که براساس ضوابط و مقررات «وزارتین» به استخدام «مؤسسه» درآمده‌اند.

ماده 3 ـ تعاریف

 1. تدوین کتاب: گردآوری مطالب یا دادههای هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه
 2. تألیف کتاب: ساماندهی مجموعه‌ای از دادههای علمی و نظریات پذیرفته شده براساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معمولاً با نقد یا نتیجه‌گیری همراه است.
 3. تصنیف کتاب: تدوین مجموعه‌ای که حداقل 20% آن را دیدگاههای جدید و نوآوریهای علمی نویسنده یا نویسندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد دیدگاههای دیگران در یک موضوع مشخص همراه باشد؛ اگر چه قبلاً آنها را در مقاله‌های خود منتشر کرده باشند.
 4. تصحیح انتقادی کتاب: معرفی نسخه بدلهای موجود در جهان؛ تشخیص صحیح‌ترین و نزدیک‌ترین نسخه به زمان حیات مؤلف؛ به‌کارگیری روش تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات متن؛ ذکر مآخذ و منابع استفاده شده با استناد به شواهد و کتاب‌شناسی آنها؛ تکمیل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داوری، در بهترین برداشت و نظایر آن.
 5. نشریه علمی معتبر: نشریه علمی معتبر اعم از نشریه علمی معتبر داخلی و خارجی است. نشریه علمی معتبر داخلی نشریه‌ای (کاغذی یا الکترونیکی) است که دارای درجه علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی از یکی از وزارتین یا شورای عالی حوزه‌های علمیه باشد. نشریه علمی معتبر خارجی نشریه‌ای (کاغذی یا الکترونیکی) است که معاونت پژوهشی و فناوری وزارتین درجه اعتبار آن را تعیین می‌کند.
 6. همایش علمی معتبر: همایشی که در آن پس از ارائه مقاله‌های داوری شده، حاضران به نقد و بررسی یا پرسش و پاسخ در خصوص هر مقاله می‌پردازند. در این نوع همایش صرفاً مقاله‌های علمی (بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای یا فناوری) عرضه می‌شود.
 7. نمایه معتبر: مشتمل بر نمایه‌های معتبر ملی و بین‌المللی که معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یا هیأت ممیزه مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم مقبولیت آنها را تأیید کرده باشد.
 8. مقاله پر استناد 1: مقاله‌ای که با توجه به موضوع تخصصی دارای استنادهایی بیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه معتبر باشد. مبنای تعیین مقاله‌های پر استناد برای هیأت علمی شاغل در مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمایه ESI 2 است.
 9. مقاله داغ 3: مقاله‌ای که متناسب با هر رشته دارای استنادهایی بیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه معتبر در دو سال قبل از سال مرجع باشد. مبنای تعیین مقاله‌های داغ برای هیأت علمی شاغل در مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمایه ESI است.
 10. نظریه: مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف، قضایا و پیشنهادها که به‌منظور تبیین و پیش‌بینی ایده‌ها یا حقایق فراهم می‌شود.
 11. خلاقیت: فرآیندی که در آن فرد خلاق با نگرشی نو به ماهیت موضوعی خاص و پردازش تازه آن به تشریح، برداشت، برقراری ارتباط و کشف نادانسته‌ها می‌پردازد.
 12. نوآوری: تحقق بخشیدن، عینی کردن و ارائه نتایج خلاقیت که به‌صورت عرضه مفهوم، تعریف قضیه یا پیشنهادی جدید (معمولاً در قالب مقاله علمی، طراحی محصول یا خدمتی جدید) ظهور می‌کند.
 13. پیوست فرهنگی: سند مشتمل بر مطالعات کارشناسی مبین پیش‌بینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در انواع طرحها، تصمـیمها و اقدامهای

[1].Highly cited Paper

2.Essential Science Indicators

3.Hot Paper

کلان اقتصادی، بهداشتی درمانی، سیاسی، حقوقی قضایی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه.

 1. کرسی نقد و نظریه‌پردازی: نشستی که برای ارزیابی یک نظریه، نوآوری، نقد و مناظره در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی زیر نظر هیأت حمایت از کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هیأت در مراکز علمی برگزار می‌شود.

ماده 4 ـ فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

مجموعه‌ای از فعالیتهای عضو هیأت علمی که مؤید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی و مطابق با قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی است. این فعالیتها عبارتند از:

جدول شماره 1 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

اعضای هیأت علمی «مؤسسه»

تبصره 1: به‌منظور بررسی و تعیین امتیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیأت علمی، در هر مؤسسه کمیسیون فرهنگی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

 1. رئیس مؤسسه به‌عنوان رئیس کمیسیون
 2. رئیس نهاد در مؤسسه (در مؤسسه‌های فاقد نهاد، نماینده نهاد استان)
 3. معاون فرهنگی یا دانشجویی ـ فرهنگی و یا عناوین مشابه به‌عنوان دبیر کمیسیون
 4. معاون آموزشی/ پژوهشی حسب مورد در مؤسسه‌های آموزشی/ پژوهشی
 5. یک نفر عضو هیأت علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیأت اجرایی جذب مؤسسه (در مؤسسه‌های فاقد هیأت اجرایی جذب، نماینده هیأت اجرایی جذب استان) و تأیید رئیس مؤسسه

تبصره 2: اعضای کمیسیون در نخستین جلسه، آیین‌نامه داخلی را در چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین تدوین می‌کنند. آیین‌نامه شامل نحوه تشکیل جلسه‌ها، شیوه رأی‌گیری، تعیین حد نصاب اعضای حاضر برای تشکیل جلسه، رأی‌گیری و… است.

ماده 5 ـ فعالیتهای آموزشی

مجموعه‌ای از فعالیتهای اعضای هیأت علمی به‌منظور آموزش و تربیت دانشجویان و معطوف به حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم است. این فعالیتها عبارتند از:

جدول شماره 2 ـ 1 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی

اعضای هیأت علمی آموزشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: اعضای هیأت علمی دارای سمتهای اجرایی که واحد موظف آنان صفر واحد تعیین شده است (مشاغل موضوع ماده «79» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی)، در زمان تصدی مشاغل مربوطه از حداقل امتیاز کیفیت تدریس و حداکثر امتیاز کمیت تدریس بهره‌مند می‌شوند. امتیاز کمیت تدریس سایر مشاغل دارای کسر واحد موظف به‌صورت کامل و کیفیت تدریس آنان براساس واحد موظف تعیین شده محاسبه می‌شود.

جدول شماره 2 ـ 2 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی

اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: احتساب امتیاز مربوط به ماده «2» صرفاً با تأییدیه مؤسسه متبوع عضو هیأت علمی و به شرط اخذ حداقل امتیاز کیفیت تدریس مندرج در بند 2 ـ 2 جدول شماره 2 ـ 1 امکان‌پذیر است.

جدول شماره 2 ـ 3 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی

اعضای هیأت علمی آموزشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت

تبصره 1: کسب امتیازهای ماده 2 برای مشاغل موضوع ماده 44 آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی در زمان تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست. در صورت انتصاب به سایر مشاغل (با حکم هریک از وزیران)، کسب امتیاز این ماده در دوره تصدی، فقط در حد موظف آموزشی فرد لازم است.

تبصره 2: به‌منظور تسهیل ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی سرآمد در آموزش شاغل در مؤسسه‌های وابسته به وزارت بهداشت و قدردانی از اعضای هیأت علمی آموزشی دانشگاه که تمام هـمت خود را مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته و منحصربه‌فردی در حیطه آموزشی ارائه کرده‌اند و به‌عنوان الگوی رفتاری و حرفه‌ای برای سایر اعضای هیأت علمی و دانشجویان شناخته می‌شوند، توصیه می‌شود هیأت ممیزه/کمیته منتخب دانشگاه نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط اقدام و پس از بررسی پرونده و سوابق ایشان، به شرط احراز کلیه شرایط زیر (به‌عنوان شروط لازم) مراتب را جهت طرح و تأیید نهایی در هیأت ممیزه مرکزی به معاونت آموزشی وزارت منعکس نماید. در ضمن دانشگاه در هر سال می‌تواند حداکثر 2٪ از متقاضیان را از این مسیر به مرتبه بعدی ارتقا دهد.

شرایط:

1- حداقل 6 سال فعالیت آموزشی مستمر و تمام‌وقت در مرتبه فعلی (استادیار یا دانشیار)

2- کسب نمره ارزشیابی کیفیت تدریس 19 یا بیشتر، حداقل در دوسوم مدت توقف در مرتبه فعلی

3- کسب حداقل 60 امتیاز از بند 3 ماده 2 (کمیت تدریس) این آیین‌نامه

4- کسب حداقل 40 امتیاز از بند 4 ماده 2 (راهنمایی پایان‌نامه) این آیین‌نامه

5- کسب مجموع 180 امتیاز از ماده دو و یا 220 امتیاز از مجموع مواد یک تا چهار این آیین‌نامه (بدون در نظر گرفتن سقف امتیاز برای هر یک از فعالیتها)

6- کسب رأی موافق حداقل سه‌چهارم اعضای هیأت ممیزه دانشگاه در خصوص سرآمدی در آموزش

جدول شماره 2 ـ 4 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی

اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت

تبصره: کسب امتیازهای ماده 2 برای مشاغل موضوع ماده 44 آیین‌نامه استخدامی هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست. در صورت انتصاب به سایر مشاغل (با حکم هریک از وزیران)، کسب امتیاز این ماده در دوره تصدی، فقط در حد موظف آموزشی فرد لازم است.

ماده 6 ـ فعالیتهای پژوهشی، فناوری

مجموعه‌ای از فعالیتهای عضو هیأت علمی است که ضمن هدفمند بودن، قابلیت کشف و توسعه حقایق و به‌کارگیری یافته‌های علمی را دارد و باهدف رفع نیاز جامعه، توسعه مرزهای دانش و بسط فناوریهای برخوردار از اولویت در کشور است. این فعالیتها عبارتند از:

جدول شماره 3 ـ 1 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی، فناوری

اعضای هیأت علمی آموزشی «مؤسسه»

تبصره: به‌منظور تسریع در ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی سرآمد در پژوهش (اعم از اعضای هیأت علمی آموزشی یا پژوهشی) شاغل در مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، شرایط و فرآیند زیر مدنظر قرار می‌گیرد:

الف) چنانچه عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری به دانشیاری و یا دانشیاری به اسـتادی یـک مقـاله اصیـل به‌عنوان نویسـنده اول یـا مسـئول در

ـ Nature ـ Science ـ Lancet ـ JAMA یا NeW England Journal منتشر کند؛ حداقل زمان چهارساله توقف به سه سال کاهش می‌یابد.

ب) چنانچه عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری به دانشیاری و یا دانشیاری به استادی موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شود؛ حداقل زمان چهارساله توقف به دو سال کاهش می‌یابد. استفاده از این امتیاز صرفاً برای یک‌بار در طول خدمت امکان‌پذیر است.

ج) چنانچه عضو هیأت علمی با مرتبه استادیاری یا دانشیاری، موفق به تولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری‌سازی دارو یا تجهیزات پزشکی شود که با تأیید سازمان غذا و دارو وارد بازار شده باشد با تأیید هیأت ممیزه مرکزی، حداقل زمان چهارساله توقف به سه سال کاهش می‌یابد.

جدول شماره 3 ـ 2 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی، فناوری

اعضای هیأت علمی پژوهشی «مؤسسه»

ماده 7 ـ فعالیتهای علمی، اجرایی

مجموعه‌ای از فعالیتهای مبتنی بر مؤلفه‌های علم، دانش، پژوهش و فناوری که هدف آن تقویت مدیریت اجرایی و توسعه زیرساختها در حوزه‌های مرتبط است. این فعالیتها عبارتند از:

جدول شماره 4 ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی، اجرایی

اعضای هیأت علمی «مؤسسه»

تبصره 1: میزان امتیاز فعالیتهای علمی، اجرایی بندهای 5 تا 12 توسط مقام بالاتر (صادرکننده حکم انتصاب فرد) تعیین می‌شود. همچنین امتیاز فعالیتهای علمی، اجرایی اعضای هیأت علمی مشمول بندهای مذکور که در خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هیأت علمی و وزارتین فعالیت می‌نمایند، در صورتی قابل احتساب خواهد بود که با موافقت رئیس مؤسسه متبوع انجام شده باشد.

تبصره 2: امتیاز سایر فعالیتهای علمی، اجرایی اعضای هیأت علمی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است؛ در شیوه‌نامه اجرایی توسط وزارتین (حسب مورد) تعیین و اعلام خواهد شد.

جدول شماره 6 ـ 1 ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره 1: حداقل امتیاز مندرج در ستون «5» براساس مفاد بند «2 ـ 2» مندرج در جدول شماره 2 ـ 1 می‌باشد.

تبصره 2: متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می‌تواند حداکثر 50٪ امتیاز مندرج در ستون «8» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند «10» و بندهای 2 و 3 بند «12 ـ الف» مندرج در جدول شماره 3 ـ 1 کسب نماید.

جدول شماره 6 ـ 2 ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می‌تواند حداکثر 50% امتیاز مندرج در ستون «5» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند 11 و بندهای 2 و 3 بند «13 ـ الف» مندرج در جدول شماره 3 ـ 2 کسب نماید.

جدول شماره 6 ـ 3 ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت

ماده 8 ـ مؤسسه‌های دارای هیأت ممیزه مستقل می‌توانند با توجه به مأموریتهای خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه و رعایت حداقلهای تعیین‌شده، ضوابط و مقررات خاص خود را در خصوص مفاد ماده سه این آیین‌نامه که به تأیید حداقل دوسوم کل اعضای هیأت ممیزه می‌رسد، پس از تأیید هیأتهای ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به اجرا در آورند.

ماده 9 ـ ارزیابی کیفیت انجام فعالیتهای موضوع مواد چهارگانه این آیین‌نامه به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر به درخواست متقاضیان ارتقای مرتبه و همچنین بررسی رکود علمی، احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اعضای هیأت علمی مؤسسه براساس جداول فوق توسط مراجع ذی‌صلاح انجام می‌پذیرد.

ماده 10 ـ با ابلاغ این آیین‌نامه کلیه اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از این‌که پرونده آنان در تاریخ لازم‌الاجراشدن آیین‌نامه در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی یا هیأت ممیزه ذی‌ربط مورد طرح و بررسی قرار گرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیته‌ها، کمیسیونها یا هیأتهای یاد شده باشد، می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه، اعمال این آیین‌نامه را در بررسی پرونده ارتقای مرتبه خویش تقاضا نمایند.

ماده 11 ـ شیوه‌نامه‌های اجرایی این آیین‌نامه حسب مورد توسط وزرای مربوطه، حداکثر 3 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به‌منظور اجرا ابلاغ می‌شود.

ماده 12 ـ در راستای اجرای بندهای «الف» ماده 16 و «ب» ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه مصوب 15/10/1389 و باهدف دستیابی به جایگاه مناسب علم و فناوری در منطقه و جهان، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی، مورد بازنگری قرار گرفت. این آیین‌نامه مشتمل بر 12 ماده و 65 تبصره در جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ 1/7/1395 برای کلیه مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین و سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور، لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

به نقل از شماره 20792 روزنامه رسمی مورخ 5/5/1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *