آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۷ شهریور ۱۳۹۵


آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

آییننامه اجرایی قانون مطبوعات

شماره 69224/ت 52862 هـ مورخ 8/6/1395

هیأت وزیران در جلسه‌‌های 20/4/1395، 17/5/1395 و 3/6/1395 به پیشنهاد شماره 150391/1 مورخ 7/11/1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47) قانون مطبوعات ـ مصوب 1364 ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

فصل اول ـ تعاریف و مشخصات

ماده 1 ـ منظور از مطبوعات و رسانه دراین آیین‌نامه، کلیه رسانه‌‌های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاههای خبری) و غیر برخط (انواع حاملهای داده) است.

ماده 2 ـ رسانه‌‌های چاپی (مطبوعات) و رسانه‌‌های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می‌توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یک‌بار (روزنامه)، هفته‌ای یک‌بار (هفته‌نامه)، ماهی یک‌بار (ماهنامه)، سه ماه یک‌بار (فصلنامه)، شش ماه یک‌بار و سالی یک‌بار (سالنامه) منتشر شوند.

تبصره 1 ـ انتشار فوق‌العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه‌نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.

تبصره 2 ـ ویژه‌نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.

تبصره 3 ـ توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده‌‌های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به‌غیراز مسؤولان رسانه تهیه‌شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره 4 ـ چاپ و انتشار ویژه‌نامه‌‌های محلی توسط رسانه‌‌های مکتوب سراسری به‌طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و درصورتی‌که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهیهای آن از (30) درصد صفحات ویژه‌نامه نباید بیشتر باشد.

ماده 3 ـ رسانه الکترونیکی به رسانه‌‌های اطلاق می‌شود که:

الف ـ با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای تولید و به‌طور منظم و بانام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به‌صورت دوره‌ای مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه منتشر ­شود.

ب ـ محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه‌نگاری و تحریریه‌ای، تولید و به‌طور منظم و بانام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شود مانند خبرگزاریها، پایگاه‌‌های خبری اینترنتی و رسانه‌‌های برخط. تولید و انتشار محتوا دراین گونه رسانه‌‌ها به‌صورت لحظه‌ای و بدون توقف است. (بر خط)

پ ـ به‌عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به‌صورت مستمر برای بیش از (500) گیرنده در (24) ساعت از طریق پیامک یا شبکه‌‌های پیام‌رسان و به‌صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.

تبصره ـ نسخه دیجیتال رسانه‌‌های چاپی دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع‌بند (پ) این ماده توسط رسانه‌‌های چاپی، خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً دراین رسانه‌‌ها درج‌شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

ماده 4 ـ مؤسسه خبری مؤسسه‌ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنی موردنیاز به‌طور منظم، مستمر و بانام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع‌آوری و انتشار محتوا می‌کند.

ماده 5 ـ در هر شماره از رسانه‌‌های موضوع این آیین‌نامه باید نام صاحب‌امتیاز، مدیرمسؤول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معین و محلی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.

تبصره 1 ـ رسانه‌‌های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه‌ای را که رسانه در آن چاپ می‌شود، در شناسنامه اعلام کنند.

تبصره 2 ـ رسانه‌‌های الکترونیکی برخط موظف‌اند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می‌کنند در «شناسنامه» یا «درباره ما» اعلام کنند.

تبصره 3 ـ درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه‌‌های موضوع‌بندهای (ب) و (پ) ماده (3) این آیین‌نامه به‌صورت مستمر و لحظه‌ای، الزامی است.

ماده 6 ـ رسانه اجاره‌ای رسانه‌‌های است که صاحب‌امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیأت و به‌موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌نماید. اجاره‌کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسؤولیتهای صاحب‌امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

تبصره ـ اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات را دارا باشد.

ماده 7 ـ در نام‌گذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه‌‌های موجود و یا با رسانه‌‌هایی که به‌طور موقت یا دائم تعطیل‌شده‌اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

تبصره ـ اضافه کردن هرگونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن‌که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می‌باشد.

ماده 8 ـ ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه‌‌های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به‌صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.

ماده 9 ـ تکثیر رسانه‌‌های موجود از طریق چاپ افست یا عکس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.

ماده 10 ـ مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه‌‌های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه‌‌های مذکور که بر خط‌مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی‌باشد.

ماده 11 ـ به‌منظور بالا بردن سطح آگاهیهای مردم مناطق مختلف کشور، رسانه‌‌های محلی، استانی یا منطقه‌ای موظف‌اند ضمن رعایت ماده (2) قانون مطبوعات درزمینهٔ مصوب، حداقل (50) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.

ماده 12 ـ نقل مطالب از رسانه‌‌ها و احزاب و گروه‌‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به‌منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.

تبصره ـ صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.

ماده 13 ـ تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه در حوزه اختیارات و مسؤولیتهای هیأت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

‌تبصره ـ هیأت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

فصل دوم ـ شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

ماده 14 ـ متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‌ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) ره‌گیری دریافت کنند:

الف ـ عکس پرسنلی

ب ـ تصویر شناسنامه از تمام صفحات

پ ـ تصویر کارت ملّی

ت ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.

ث ـ تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

تبصره ـ تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

ماده 15 ـ چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به‌عنوان مدیرمسؤول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.

تبصره 1 ـ بالاترین مقام درخواست‌کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (9) قانون مطبوعات باشد.

تبصره 2 ـ ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر درزمینهٔ فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات باشد.

تبصره 3 ـ ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.

ماده 16 ـ احزاب، سازمانها و جمعیتهای سیاسی در صورتی می‌توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت‌دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.

ماده 17 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمانهای غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امور خارجه، استعلام از مراکز ذی‌ربط و دریافت مدارک موردنیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می‌آورد.

‌ماده 18 ـ ‌انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:

الف ـ درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.

ب ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.

پ ـ فاقد هرگونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به‌جز آگهیهای مرتبط با صاحب‌امتیاز باشد.

ت ـ رایگان باشد.

‌تبصره 1 ـ ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.

‌تبصره 2 ـ صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمانهای دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.

ماده 19 ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و این آیین‌نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه‌‌های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.

ماده 20 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب‌امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیرمسؤول، کارت مدیرمسؤولی صادر می‌کند.

ماده 21 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند برای اجرای ماده (11) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل‌آورده و در اختیار هیأت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه‌‌ها و سازمانهای ذی‌ربط موظف‌اند همکاری لازم را به عمل‌آورند.

ماده 22 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (15) روز دلایل مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند.

ماده 23 ـ متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (4) و یا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی‌توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.

ماده 24 ـ تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک موردنیاز، از سوی درخواست‌کننده ارائه‌شده باشد.

ماده 25 ـ در صورت فوت صاحب‌امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (16) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می‌گردد.

فصل سوم ـ وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسؤول رسانه‌‌ها

ماده 26 ـ رسانه‌‌ها موظف‌اند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره ـ صاحب‌امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به‌نحوی‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می‌دارد، اطلاع‌رسانی کند.

ماده 27 ـ مکاتبات رسانه‌‌ها با امضای صاحب‌امتیاز یا مدیرمسؤول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسؤول به‌طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی‌شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیرمسؤول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین‌نامه، آن را از وظایف صاحب‌امتیاز و یا مدیرمسؤول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره ـ درصورتی‌که صاحب‌امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسؤول شخص حقوقی است.

ماده 28 ـ مدیران مسؤول رسانه‌‌هایی که به‌صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می‌شود موظف‌اند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و هم‌زمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به‌صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.

تبصره 1 ـ مدیران چاپخانه‌‌ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کند، اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه‌‌های داخلی سازمانها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.

ماده 29 ـ در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیأت نظارت بر مطبوعات، با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب‌امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیرمسؤولی را ظرف ده روزبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفاده‌کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

ماده 30 ـ خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی موظف‌اند پاسخها و توضیحات موضوع ماده (23) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (30) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (24) ساعت منتشر نمایند. تبصره‌‌های ماده (23) قانون یادشده برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.

ماده 31 ـ مدیران مسؤول رسانه‌‌ها موظف‌اند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسؤولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایتهای مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 32 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه‌‌ها می‌تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی‌صلاح استفاده کند.

ماده 33 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسؤولیت نماینده مدیران مسؤول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه‌‌های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسؤول رسانه‌‌های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیأت موضوع تبصره (4) ماده (10) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسؤول برای برگزاری انتخابات دعوت می‌کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسؤول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسؤول رسمیت می‌یابد و اخذ رأی به‌صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.

تبصره 1 ـ چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسؤول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسؤول تشکیل می‌شود و نماینده آنان بارأی اکثریت حاضران انتخاب می‌گردد.

‌تبصره 2 ـ ‌هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می‌یابد و دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره 3 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسؤول را فراهم آورد.

تبصره 4 ـ مدیران مسؤولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (16) قانون مطبوعات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به‌طور منظم منتشرشده باشد، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

ماده 34 ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (8) ماده (9) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیأت نظارت بر مطبوعات می‌رسانند.

هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول اخطار می‌دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می‌شود.

تبصره ـ متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.

ماده 35 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورا برای رسانه‌‌ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته‌بندی رسانه‌‌های موردنظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می‌شود و صرفاً برای اسامی و دسته‌‌های تعیین‌شده مسؤولیت قانونی دارد.

ماده 36 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (2) و مواد (6) و (45) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه‌‌ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.

ماده 37 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاریها و رسانه‌‌های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه‌‌های چاپی درصورتی‌که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه‌‌های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.

ماده 38 ـ مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاریها و رسانه‌‌های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به‌موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیأت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین‌نامه تشخیص داده شوند، نمی‌باشند.

ماده 39 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره 111648/ت 49 مورخ 5/2/1365 و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویبهای شماره 46940/ت 522 مورخ 5/7/1366، شماره 122023/ت 17589 هـ مورخ 22/10/1375، شماره 72790/ت 20783 هـ مورخ 18/11/1377، شماره 13336/ت 22284 هـ مورخ 4/5/1379، شماره 32187/ت 23037 هـ مورخ 6/7/1381، شماره 1715/ت 30346 هـ مورخ 22/1/1383، شماره 63642/ت 32085 هـ مورخ 1/11/1383 و شماره 11985/ت 46956 هـ مورخ 28/1/1391 لغو می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20824 مورخ 13/6/1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *