برچسب: 16 تکفیری
آخرین وضعیت پرونده ۱۶ تکفیری دستگیرشده در استان فارس
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

آخرین وضعیت پرونده ۱۶ تکفیری دستگیرشده در استان فارس

رئیس‌کل دادگستری فارس خبر داد آخرین وضعیت پرونده ۱۶ تکفیری دستگیرشده در استان فارس القاصی از رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده تکفیریهای دستگیرشده، مطابق دستورالعمل مدیریت پرونده‌های مهم خبر داد و گفت: از جمع 16 نفر تروریست دستگیرشده به‌استثناء دو نفر همه از اتباع بیگانه هستند. تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی در…..