برچسب: یتیم
شوخی با اخبار

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شوخی با اخبار


مهدی مروت
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری یکی از علل وجود ریز گردها در منطقه سیستان را خشک‌سالی و توجه نکردن به حقآبه کشورمان دانست و گفت:
دولت ما نسبت به پروتکل آب با افغانستان توانایی لازم را نشان نداده که حاصل آن نیز
 ریز گردها هستند.
_ این دیگه شوخی‌بردار نیست
انتخاب: تأثیر گرمای بی‌سابقه تهران برافزایش حوادث ترافیکی
_ یاد اون فیلمی افتادم که…