برچسب: گواهی نامه بانک
تکلیف بانکها در مواجهه با چکهایی که با کسر موجودی مواجه‌اند چیست؟
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تکلیف بانکها در مواجهه با چکهایی که با کسر موجودی مواجه‌اند چیست؟

تکلیف بانکها در مواجهه با چکهایی که با کسر موجودی مواجه‌اند چیست؟   بانکها موظف‌اند مبلغ موجود در حساب را به دارنده‌ چک بپردازند و دارنده‌ چک، با قید مبلغ دریافت ‌شده پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌‌نامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌کند و چک…..