برچسب: گواهی انحصار وراثت
پرسش و پاسخ حقوقی
20 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

حق کارفرما برای فسخ قرارداد موکول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف…

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن
24 فروردین 1396
بدون دیدگاه

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است…

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت

مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت     همین‌که فردی فوت می‌کند، دیگرکسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن‌ودفن و بدهیها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به‌عنوان ورثه باقی‌مانده‌اند…..