برچسب: گروه حقوق کیفری
مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری
29 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری نویسندگان: ابوالقاسم خدادادی، فاطمه حسینی چکیده بی تردید، تحولات اخیر حقوق کیفری ایران، بیان گر گرایش قانونگذار به آموزه‌های عدالت ترمیمی است؛ اما بیم آن می رود این اندیشه‌ها، صرفا در کتاب قانون بماند و هیچگاه مجال ظهور و بروز پیدا نکند یا آنکه به نادرستی اجرا…..