برچسب: گاز
وظیفه وزارت نفت برای مشتری‌یابی در خصوص صادرات گاز
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظیفه وزارت نفت برای مشتری‌یابی در خصوص صادرات گاز

با رأی موافق نمایندگان صورت گرفت؛ وظیفه وزارت نفت برای مشتری‌یابی در خصوص صادرات گاز       وزارت نفت در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون مترمکعب در روز موظف شد نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر مشتری گاز ایران نیستند، اقدام کند. نمایندگان در…..

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قرارداد فروش و انتقال گاز
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قرارداد فروش و انتقال گاز

شرط تعهد به دریافت، یکی از عناصر حیاتی قراردادهای بلندمدت فروش و عرضه در حوزه انرژی و به‌طور خاص در قراردادهای فروش و انتقال گاز است. فلسفه و مبنای پیش‌بینی و درج شرط تعهد به دریافت به‌طور مشخص، متمرکز بر اهمیت و ضرورت تضمین سطح حداقلی درآمد فروشنده، به‌علاوه بازگشت سرمایه وی و هم‌چنین پوشش هزینه‌های هنگفت ناشی از اجرای پروژه‌های بالادستی است که تا مرحله آماده‌سازی گاز برای انتقال به خریدار متقبل شده است…

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
آیین نامه‌ی شماره ۵۹۱۲۱/ت ۵۲۹۱۲ هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و
امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) و به استناد بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد…

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
 تصویب‌نامه‌ی شماره ۵۷۲۲۵/ت ۵۳۳۶۷ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵
وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (۳) بند (ت) ماده (۳) و ماده (۷) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ و با توجه به مفاد سیاستهای ابلاغی بخش انرژی، بندهای (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بندهای (۱۲)، (۱۷) و (۱۸) سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و باهدف توسعه میدانها/ مخزنها با اولویت میادین مشترک، اجرای طرحهای توسعه میادین/ مخازن جدید از اکتشاف تا بهره‌برداری و اجرای طرحهای صیانت از مخازن (بهبود و افزایش ضریب بازیافت) تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد…

تا پایان امسال روزانه 140 میلیون متر مکعب
به تولید گاز اضافه می‌شود

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تا پایان امسال روزانه 140 میلیون متر مکعب
به تولید گاز اضافه می‌شود


حجت اسلام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در همایش پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملی گاز ایران افزود: فازهای 18، 19، 20 و 21 پارس جنوبی به مدار خواهد آمد و امیدواریم تا پایان سال جاری روزانه حدود 140 میلیون متر مکعب گاز اضافه شود.

رییس جمهوری با بیان اینکه موضوع نفت و گاز همواره برای مردم جایگاه ویژه ای داشته است، گفت: مسئله نفت و گاز صرفا اقتصادی نیست و سرآغاز تولید آن در ایران کمی پس از پیروزی در انقلاب مشروطه همواره توام با سیاست بوده است.
روحانی با بیان اینکه نفت همواره در سیاست خارجی تاثیرگذار است، اظهار داشت: گاز هم در مرحله بعد وارد عمل شد و تاثیرات آن امروز از لحاظ انرژی پاک، حایز اهمیت بیشتری است…