برچسب: کیفیات جرم انگاری
قانونگذاران توجه کنند  آیا در جرم انگاریها مصلحت بزه دیده لحاظ می‌شود؟
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

قانونگذاران توجه کنند آیا در جرم انگاریها مصلحت بزه دیده لحاظ می‌شود؟

قانونگذاران توجه کنند  آیا در جرم انگاریها مصلحت بزه دیده لحاظ می‌شود؟ عنوان: آیا در جرم انگاریها مصلحت بزه‌دیده لحاظ می‌شود؟ نویسندگان: رحیم نوبهار؛ فاطمه صفاری چکیده باآنکه جرم‌انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان صورت می‌گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم‌انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه‌دیده باشد. این‌ مقاله توضیح…..