برچسب: کنوانسیون ژنوسید
مسؤولیت کیفری دولتها براساس  کنوانسیون  ژنوسید( نسل‌زدایی)
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری دولتها براساس کنوانسیون ژنوسید( نسل‌زدایی)

مسؤولیت کیفری دولتها براساس  کنوانسیون  ژنوسید( نسل‌زدایی)   نویسندگان: ستار عزیزی، محمد حاجی چکیده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (2007)» اعلام‌ کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسؤولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد…..