برچسب: کنوانسیون منع شکنجه
مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه
6 مهر 1395
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه

مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه نویسندگان: حسن‌پور بافرانی ؛ رئوف رحیمی چکیده هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیرانسانی و مغایر باکرامت و حیثیت انسان می‌دانند و ارتکاب آن را منع می‌کنند؛ درعین‌حال تفاوتهای زیادی، هم در تعریف و…..