برچسب: کمیته
ایجاد کمیته هدفمندسازی پایان‌نامه‌های
 علوم انسانی در دانشگاهها

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ایجاد کمیته هدفمندسازی پایان‌نامه‌های
 علوم انسانی در دانشگاهها


عضو شورای توسعه پژوهش علوم انسانی گفت: در حال تدوین آیین‌نامه‌ای در این شورا هستیم که بر اساس آن قرار است کمیته‌های هدفمندسازی پایان‌نامه‌های علوم انسانی در دانشگاهها راه‌اندازی شود.
..