برچسب: کميته امداد امام خميني
اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به کمیته امداد امام خمینی به‌منظور بیمه نمودن اماکن و لوازم‌خانگی مددجویان تحت پوشش در برابر حوادث احتمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به کمیته امداد امام خمینی به‌منظور بیمه نمودن اماکن و لوازم‌خانگی مددجویان تحت پوشش در برابر حوادث احتمالی

هیأت وزیران در جلسه 12/8/1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد…