برچسب: کلینیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 گشایش یافت
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 گشایش یافت

کتر محمد فرهادی در مراسم گشایش دانشکده حقوق و علوم سیاسی و کلینیکهای حقوقی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر ضرورت تهیه برنامه کلان ساماندهی آموزش عالی در نقشه جامع علمی کشور، اظهار کرد: هرچند طرح کلی آمایش سرزمینی در کشور وجود ندارد اما طرح آمایش آموزش عالی ایران هم‌اکنون تصویب و ابلاغ‌شده است.
وی افزود…