برچسب: کسبه
نمی‌توان یک روزه بازار را تعطیل کرد

22 تیر 1395
بدون دیدگاه

نمی‌توان یک روزه بازار را تعطیل کرد


رئیس سازمان تعزیرات رسیدگی به وضعیت مغازه‌های لوازم خانگی و موبایل فروشی را از برنامه‌هایی عنوان کرد که این سازمان در آینده نزدیک اجرا خواهد کرد .
وی درباره این موضوع چنین توضیح داد: ما می‌دانیم بیشتر لوازم خانگی بازار قاچاق است ولی …