برچسب: کاهش خسارت
مقایسه قاعده اقدام باقاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا
26 آبان 1395
بدون دیدگاه

مقایسه قاعده اقدام باقاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا

مقایسه قاعده اقدام باقاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا   نام و نام خانوادگی: سکینه نبی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: عارفه فدوی اصغری عباس کریمی سال دفاع: 1394 چکیده: این پژوهش، سعی در بررسی و مقایسه قاعده اقدام و قاعده پذیرش خطر در نظام کامن‌لا دارد……