برچسب: کالای ممنوع
جریمه داشتن ماهواره
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جریمه داشتن ماهواره

ه موجب بند ث ماده ١ قانون کالا و ارز مصوب ۳ دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی کالای ممنوع:
کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است…