برچسب: کالای متروکه
جعل اسناد گمرکی
20 بهمن 1395
بدون دیدگاه

جعل اسناد گمرکی

 جعل اسناد گمرکی جعل اسناد گمرکی عبارت است از هرگونه اقدامی در اسناد گمرکی اعم از خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، یا ساختن نوشته یا سند، یا ساختن مهر…..

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران
7 آذر 1395
بدون دیدگاه

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران

بر اساس قانون گمرک و آئین‌نامه اجرایی آن در خصوص جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهار ماه خواهد بود و درصورتی‌که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می‌گردد…

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران   نویسندگان: یاسر عبدی، فخرالدین اصغری چکیده بر اساس قانون گمرک و آئین‌نامه اجرایی آن در خصوص جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهار ماه خواهد بود و درصورتی‌که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای…..