برچسب: کارمند ثبت
رجال مؤلف و موفقان حقوق خوانده
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

رجال مؤلف و موفقان حقوق خوانده

رجال مؤلف و موفقان حقوق خوانده علمایی که حقوق خوانده بودند اما در رشته‌های دیگر ادامه تحصیل دادند. 1- محمد جعفر مهجو 1301-1374 2- علی اکبر شهابی 1288-1367 3- محمود شهابی 1282-1365 4- اللهیار صالح 1276- 1360 5- علی پاشا صالح 1280-1369 حقوق نگار 6- احمد آرام مترجم 1281- 1377، 3 سال حقوق خواند و…..