برچسب: کارمندان قضایی
نگاهی حقوقی به جرم هتک حرمت منازل

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی حقوقی به جرم هتک حرمت منازل


از زمانهای گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است. مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به‌طوری‌که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ‌کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب‌خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد…