برچسب: کارشناسان رسمی
اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

پرسش: آیا اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی را دارد یا خیر؟ …

مقررات تبصره ذیل ماده 91 قانون کانون کارشناسان رسمی در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقررات تبصره ذیل ماده 91 قانون کانون کارشناسان رسمی در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

مقررات تبصره ذیل ماده 91 قانون کانون کارشناسان رسمی در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند نظرمشورتی شماره 1658/7 مورخ 26/3/87 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب…..

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند
۸ آبان ۱۳۹۵
یک دیدگاه

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابل‌اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌نمایند   نظرمشورتی شماره 4994/7 مورخ 14/8/87 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب…..