برچسب: کارآکاس
تاریخچه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی
15 آبان 1395
بدون دیدگاه

تاریخچه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی

تاریخچه و وظایف کارشناس رسمی دادگستری در دعاوی کلمه کارشناس ریشه در ادبیات کهن ما دارد. در متون پهلوی ذیل کلمه «کارآکاس» معنای کارشناس متبحّر و کارآگاه آورده شده و کلمه کارشناسی را نیز کارآکاسیه آورده‌اند. در متون قوانین مدوّن کهن مانند قانون حمورابی صراحتاً نامی از کارشناس برده نشده ولی در شریعت موسی گاهی…..