برچسب: چالش های حقوق بشری
بررسی فقهی چالشهای حقوق بشری ناظر بر حقوق خانواده
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی فقهی چالشهای حقوق بشری ناظر بر حقوق خانواده

هدف حقوق اسلامی که منشعب از فقه غنی اسلامی است حفظ مصلحت خانواده و فرزندان است و می‌خواهد این کانون عاطفی و تربیتی را از گزند خودخواهیها مصون دارد، هرچند به بهای کاستن از آزادیهای فردی باشد. حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه که آغاز آن را بتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب کبیر فرانسه دانست، نیست…