برچسب: پیگیری
پروانه صلاحیت حرفه‌ای انقلابی در بخش پرستاری

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پروانه صلاحیت حرفه‌ای انقلابی در بخش پرستاری


عضو هیات علمی دانشکده پرستاری، مامایی بقیه‌الله گفت: صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاری، انقلابی جدید در این حرفه در کشور ایجاد می‌کند و هرج و مرج خدمات پرستاری در منزل را از بین می‌برد.
دکتر عباس عبادی، با بیان اینکه رعایت مبانی آکادمیک، ایجاد سازمانهای مستقل حرفه‌ای و ایجاد کدهای اخلاقی از جمله اصول حاکم بر یک حرفه است…

دستگاههای مختلف که وظیفه پیگیری حجاب و عفاف را دارند، واقعا خوب عمل نمی کنند
۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستگاههای مختلف که وظیفه پیگیری حجاب و عفاف را دارند، واقعا خوب عمل نمی کنند

مینو‌اصلانی با اشاره به اینکه دولتها ممکن است نگاه سیاسی به مسأله حجاب داشته باشند، افزود: درنتیجه این نگاه، مصوبه حجاب و عفاف در یک فراز و فرود قرار می گیرد.
چون مجری این قانون، قوه مجریه است، پشتوانه دیگری برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است، بنابراین باید یک پشتوانه دیگر برای نظارت برای اجرای این قانون ایجاد شود…