برچسب: پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

پیشگیری از جرم

مترجمان: دکتر امین اله زمانی،‌ مریم مهذب ناشر: مجد سال انتشار: 1395 قیمت: 22000 تومان افزایش نرخ ارتکاب جرایم و فقدان امکانات و هزینه‌های لازم جهت اعمال سیاستهای کیفری، موجب شده است که موضوع پیشگیری از جرم به عنوان واکنشی پیش‌بینی نسبت به پدیده مجرمانه، مورد توجه محافل دانشگاهی و مقامات سیاستگذار و مجریان مربوط…..

نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرم
25 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرم

ا تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد مینمائیم..

نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
20 فروردین 1396
بدون دیدگاه

نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم

ا نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیا الهی بوده است. و بالاتر از آن از آنجا که رسالت دین رهایی انسان از تباهی و فساد و گمراهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف و کژی درصدر وظایف رهبران دینی قرار داشته است…

بررسی آیین‌نامه «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» بر پایه یافته‌های جرم‌شناسی پیشگیرانه
9 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بررسی آیین‌نامه «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» بر پایه یافته‌های جرم‌شناسی پیشگیرانه

در پهنه‌ سیاست جنایی ایران برای پیشگیری از مفاسد مالی- اداری مقررات متعددی به تصویب رسیده است. «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» نیز در این راستا تدوین و تصویب‌شده است…

بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم
2 اسفند 1395
بدون دیدگاه

بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

زمینه و هدف: شرایط کاملاً متحول و تغییرهای سریع محیطی، ضرورت اثربخشی سازمانها را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. یکی از عوامل ایجادکننده اثربخشی در سازمانها به‌ویژه سازمانهای خدماتی مانند پلیس، توسعه مهارتهای انسانی مدیران است …

نقش نهادهای مردمی در پیش‌گیری از وقوع جرم
12 دی 1395
بدون دیدگاه

نقش نهادهای مردمی در پیش‌گیری از وقوع جرم

نقش نهادهای مردمی در پیش‌گیری از وقوع جرم   پیش‌گیری از وقوع جرم، بر سه اصل آموزش، نظارت و برخورد استوار است؛ مردم باید بیش‌از‌پیش نسبت به موضوعات آگاه شوند و خودشان نیز در فرآیند مشارکت در امر پیش‌گیری از جرم شرکت کنند. در واقع نظارت سیستمی و نظارت مردمی، به‌عنوان پایه دوم در امر…..

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران
8 آبان 1395
بدون دیدگاه

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران پیشگیری از جرم در جهان امروزه به‌عنوان فعالیتی نمود یافته که از یک سری قوانین و مقررات خاص باید تبعیت کند، این تبعیت عاملی است در جهت رسیدن به اهداف موردنظر و صرف اینکه دراین کار حسن نیت و یا ازخودگذشتگی باشد، کفایت نمی‌کند. این مسأله در خصوص…..

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری
29 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری نویسندگان: ابوالقاسم خدادادی، فاطمه حسینی چکیده بی تردید، تحولات اخیر حقوق کیفری ایران، بیان گر گرایش قانونگذار به آموزه‌های عدالت ترمیمی است؛ اما بیم آن می رود این اندیشه‌ها، صرفا در کتاب قانون بماند و هیچگاه مجال ظهور و بروز پیدا نکند یا آنکه به نادرستی اجرا…..