برچسب: پیشگیری از جرم
پیشگیری از جرم
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشگیری از جرم

مترجمان: دکتر امین اله زمانی،‌ مریم مهذب ناشر: مجد سال انتشار: 1395 قیمت: 22000 تومان افزایش نرخ ارتکاب جرایم و فقدان امکانات و هزینه‌های لازم جهت اعمال سیاستهای کیفری، موجب شده است که موضوع پیشگیری از جرم به عنوان واکنشی پیش‌بینی نسبت به پدیده مجرمانه، مورد توجه محافل دانشگاهی و مقامات سیاستگذار و مجریان مربوط…..

نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرم
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرم

ا تشکیل اجتماعات بشری و شکل گیری شهرها، روند وقوع جرم رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون میگردد و لزوم مبارزه با آن و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از جرم، امری انکار ناپذیر و ضروری می نماید. علماء علم جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیشگیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچگاه از نظر دور داشت، نقش موثر مدیریت اجتماعات بشری است که ازآن بعنوان مدیریت شهری یاد مینمائیم..

نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم

ا نگاهی به آموزه های دینی می بینیم که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیا الهی بوده است. و بالاتر از آن از آنجا که رسالت دین رهایی انسان از تباهی و فساد و گمراهی می باشد لذا پیشوایان دینی برای تحقق آن از هیچ تلاشی دریغ نمی کردند و قبل از مبارزه با معلول با علت و زمینه گناه و جرم مبارزه می کردند و بر این اساس پیشگیری از انحراف و کژی درصدر وظایف رهبران دینی قرار داشته است…

بررسی آیین‌نامه «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» بر پایه یافته‌های جرم‌شناسی پیشگیرانه
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی آیین‌نامه «پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه» بر پایه یافته‌های جرم‌شناسی پیشگیرانه

در پهنه‌ سیاست جنایی ایران برای پیشگیری از مفاسد مالی- اداری مقررات متعددی به تصویب رسیده است. «آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» نیز در این راستا تدوین و تصویب‌شده است…

بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم
۲ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

زمینه و هدف: شرایط کاملاً متحول و تغییرهای سریع محیطی، ضرورت اثربخشی سازمانها را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. یکی از عوامل ایجادکننده اثربخشی در سازمانها به‌ویژه سازمانهای خدماتی مانند پلیس، توسعه مهارتهای انسانی مدیران است …

نقش نهادهای مردمی در پیش‌گیری از وقوع جرم
۱۲ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقش نهادهای مردمی در پیش‌گیری از وقوع جرم

نقش نهادهای مردمی در پیش‌گیری از وقوع جرم   پیش‌گیری از وقوع جرم، بر سه اصل آموزش، نظارت و برخورد استوار است؛ مردم باید بیش‌از‌پیش نسبت به موضوعات آگاه شوند و خودشان نیز در فرآیند مشارکت در امر پیش‌گیری از جرم شرکت کنند. در واقع نظارت سیستمی و نظارت مردمی، به‌عنوان پایه دوم در امر…..

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران
۸ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران

روند پیشگیری از وقوع جرم در ایران پیشگیری از جرم در جهان امروزه به‌عنوان فعالیتی نمود یافته که از یک سری قوانین و مقررات خاص باید تبعیت کند، این تبعیت عاملی است در جهت رسیدن به اهداف موردنظر و صرف اینکه دراین کار حسن نیت و یا ازخودگذشتگی باشد، کفایت نمی‌کند. این مسأله در خصوص…..

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری

مددکار اجتماعی؛ محور اجرای عدالت ترمیمی در دادگستری نویسندگان: ابوالقاسم خدادادی، فاطمه حسینی چکیده بی تردید، تحولات اخیر حقوق کیفری ایران، بیان گر گرایش قانونگذار به آموزه‌های عدالت ترمیمی است؛ اما بیم آن می رود این اندیشه‌ها، صرفا در کتاب قانون بماند و هیچگاه مجال ظهور و بروز پیدا نکند یا آنکه به نادرستی اجرا…..