برچسب: پیام آموزش
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره39)

لزوم اجرای فوری احکام قطعی دادگاهها نظریه شماره 3758/7 – 21/5/1385 با توجه به ماده واحده قانون نحوه اجرای پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می­توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه­ ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم­به و اجرای مفاد اجراییه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوه قضاییه (منتشر شده در پیام آموزش شماره38)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر شده در پیام آموزش شماره38)

نظریه شماره 8610/7 – 14/11/1385 با توجه به این که در فرض استعلام خواهان می­خواهد رابطه قرابت خود را با پدر و مادری که قبلاً فوت شده­اند و هر دو مجهول­الوارث یا بلاوارث هستند اثبات نماید، باید این دعوی را به طرفیت دادستان اقامه کند. نظریه شماره 8358/7 – 2/11/1385 با تصویب قانون آیین دادرسی…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره37)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره37)

نظریه شماره 7685/7 – 2/9/1385 1- در رابطه با درخواست طلاق از سوی زوجه­ای که زوجش متواری و مجهول المکان است و زوج از طریق مطبوعات دعوت به رسیدگی می­شود، اگر در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد و دسترسی هم به او ممکن نشد با عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده، اجرای ماده واحده…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره35و36)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره35و36)

اعتبار اقرار نامه رسمی زوجیت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی سؤال: برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا آن که اقرارنامه­های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می­شود کفایت می­کند؟ نظریه شماره 8467/7 – 19/12/1386: «علی الاصول اقرارنامه­های رسمی زوجیت که…..

نظریه های  مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره34)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره34)

تقسیط دیه بر اساس مبلغ ریالی نظریه شماره493/7- 4/2/1386: «اگر به فرض دادگاه محکوم را از پرداخت دیه معسر تشخیص دهد و لذا با تبدیل عین دیه به ریال یا تومان، آن را از قرار ماهی پنجاه هزار تومان تقسیط کند و محکوم علیه را مکلف به پرداخت ماهانه این مبلغ در حق محکوم‌له نماید،…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره33)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره33)

نظریه شماره: 5148/7-6/8/1386 «اگر به تشخیص دادگاه بیم تجری مرتکب جرم احراز گردد که موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف باشد (مانند چاقوکشی) صدور حکم به حبس تعزیری وفق تبصره قانونی مزبور بلامانع است. درخصوص ماده یک الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12 مهرماه سال 1312 با اصلاحات بعدی، اگر چه دادگاه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی   قوه قضاییه(منتشر در پیام آموزش شماره22)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه(منتشر در پیام آموزش شماره22)

سؤال: برابر تبصره (3) ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ماده (122) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اگر مختلس وجه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد کند، دادگاه اجرای مجازات حبس را درباره وی معلق می­نماید. در این دو ماده قانونی به شرایط تعلیق که در مواد (25) الی…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره31)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره31)

سؤال: آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟[1] نظریه شماره: 3424/7-10/2/1386 با توجه به…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی  (منتشر در پیام آموزش شماره30)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی (منتشر در پیام آموزش شماره30)

نظریه شماره: 7897/7-18/8/1381 «در مواردی که مقنن برای جرمی بیش از یک مجازات مقرر کرده است، دادگاه مجاز نیست که در صورت احراز جهت یا جهات مُخَفَّفه یک مجازات را در مقام تخفیف حذف کند. بنابراین در جرم کلاهبرداری، هم مجازات حبس و هم جزای نقدی باید در صورت حکم رعایت نشود و به بهانه…..

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره29)
17 اسفند 1393
بدون دیدگاه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش شماره29)

سؤال: ماده (10) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ملاک تعیین صلاحیت دادگاه نظامی را در مواردی که حبس با مجازات­های دیگر توأم باشد، حبس دانسته است. درخصوص مصادیق ماده (10) در صورتی­که مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده باشد دو فرض متصور است. 1- مجازات جرمی «حبس و جزای نقدی» به روش اجتماع پیش­بینی…..