برچسب: پيشينه قانون‌گذاري سرقفلي
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی ( قسمت پنجم)   در قسمت پیشین با قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو که با توجه به شرایط اقتصادی ایران در دوران جنگ جهانی دوم وضع‌شده بود و تبصره 1 ماده 1 این قانون در مورد تعدیل اجاره بهای مستغلات و پیش‌بینی حق کسب و پیشه برای اولین بار توسط دکتر میلسپو…..

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت چهارم)
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت چهارم)

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت چهارم) در قسمت پیشین به بررسی قوانین و مقرراتی که در دهه 20 و پیش از آن در رابطه با تعدیل مال‌الاجاره وضع‌شده بود، پرداختیم. می‌توان گفت این مقررات بیانگر حقوقی برای مستأجران بوده است که بعدها اجازه یافتند حقوق مالی خود را در مواردی تحت عنوان حق کسب و پیشه نیز…..

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی( قسمت سوم)
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی( قسمت سوم)

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی( قسمت سوم)  در قسمت‌های پیشین به بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس حین تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 در رابطه با اختلافات موجر و مستأجر پیرامون تخلیه ملک و ارجاع آن به داوری پرداختیم. این مذاکرات اگرچه به نتیجه مطلوب و مؤثری نرسید و منجر به وضع موادی شد که سالها معطل…..

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت 2)
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت 2)

پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی(قسمت 2) در قسمت پیشین به بررسی (قانون راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها) و آیین‌نامه اجرایی آن و قوانین مرتبط با حل اختلافات بین موجر و مستأجر در این زمینه پرداختیم، در این قسمت موضوع پیشینه قانون‌گذاری در مورد نحوه فصل این‌گونه اختلافات را موردبررسی قرار خواهیم داد: در قانون حکمیت اجباری مصوب 1306…..