برچسب: پولی
سیگنالهای اقتصادی متغیرهای پولی؛ اعتبار بانکها در فصل بهار خشکید   نرخ سود بانکی هنوز هم جذاب است
4 مهر 1395
بدون دیدگاه

سیگنالهای اقتصادی متغیرهای پولی؛ اعتبار بانکها در فصل بهار خشکید نرخ سود بانکی هنوز هم جذاب است

  سیگنالهای اقتصادی متغیرهای پولی؛ اعتبار بانکها در فصل بهار خشکید   نرخ سود بانکی هنوز هم جذاب است چند ماهی است که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی و پولی و مالی نسبت به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند، همان چیزی که اجرای سیاستهای ضد تورمی را به مخاطره می‌اندازد. تحلیلهایی که بر…..