برچسب: پهلوی اول
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان
23 آبان 1395
بدون دیدگاه

حقوق سیاسی و اجتماعی زنان

حقوق سیاسی و اجتماعی زنان   پدیدآور: فهیمه ملک‌زاده ناشر: تهران: دادگستر؛ 1395 مشخصات ظاهری: 524 صفحه معرفی مختصر مبحث اصلی موردنظر نگارنده دراین نوشتار حقوق زنان در حوزه حقوق عمومی «حقوق سیاسی و اجتماعی» است. نویسنده دراین نوشتار بر آن است که با نگاهی به حقوق زنان ابعاد آن را از جنبه اجتماعی و…..

مجلس شورای ملی، پیش از ظهور پهلوی اول
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مجلس شورای ملی، پیش از ظهور پهلوی اول

مجلس شورای ملی، پیش از ظهور پهلوی اول   هرچند مجلس به‌عنوان مناسب‌ترین بستر جهت اصلاحات مدنظر مشروطه‌خواهان بود، اما در مرحله عمل، نظرات نخبگان و سران مشروطه نسبت به آن متفاوت از کار درآمد. در عصر دوم و سوم مشروطه، رضاشاه و محمدرضاشاه از طرفی بر ضرورت تحقق اندیشه‌های مشروطه‌خواهی و حکومت قانون صحه…..