برچسب: پرونده دختران قوچان
اولین وکیل ایران که بود و چه کرد؟
16 شهریور 1395
بدون دیدگاه

اولین وکیل ایران که بود و چه کرد؟

اولین وکیل ایران که بود و چه کرد؟     اولین دادگاه قانونی در ایران، در سال 1286 تشکیل شد؛ برای رسیدگی به پرونده‌ای که به نام «پرونده‌‌ی دختران قوچان» مشهور است. در مورد ماجرای دختران قوچان، فروششان، پیگیریهای مجلس و دادگاهی که تشکیل شد افسانه نجم‌آبادی در کتاب «حکایت دختران قوچان» به‌تفصیل بحث کرده…..