برچسب: پروفایل های تجاری
ضمان ناشی از استیفاء از داده ها ی ارتباطی افراد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضمان ناشی از استیفاء از داده ها ی ارتباطی افراد

ممکن است داده‌های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکتهای تجاری، تحصیل و پس از پردازش، براساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل‌های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود…