برچسب: پروتکل
آشنایی با اسناد الزام آور منطقه ای مرتبط با حفاظت از خاک
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آشنایی با اسناد الزام آور منطقه ای مرتبط با حفاظت از خاک

برشی از یک مقاله- پریسا طهوری – محمدرضا پروین در موضوع حفاظت از خاک علاوه بر این که کشورها در عرصه ملی و بین‌المللی به تنظیم اسناد مربوط اقدام می‌نمایند، در سطـح منطقه‌ای نیز بسیاری از کشورها اقدام به تنظیم و تدوین اسناد الزام‌آوری نموده اند که البته مشخصه‌ آن ها الزامی بودن آن‌ها برای…..

دادگاه اروپایی حقوق بشر

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دادگاه اروپایی حقوق بشر


نیای حقوق: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد.
با لازم‌الاجرا شدن این پروتکل سیستم دومرحله‌ای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله تبدیل شد.
دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، راسا به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادیهای مصرح در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت….