برچسب: پرستاری
پروانه صلاحیت حرفه‌ای انقلابی در بخش پرستاری

۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پروانه صلاحیت حرفه‌ای انقلابی در بخش پرستاری


عضو هیات علمی دانشکده پرستاری، مامایی بقیه‌الله گفت: صدور پروانه صلاحیت حرفه‌ای پرستاری، انقلابی جدید در این حرفه در کشور ایجاد می‌کند و هرج و مرج خدمات پرستاری در منزل را از بین می‌برد.
دکتر عباس عبادی، با بیان اینکه رعایت مبانی آکادمیک، ایجاد سازمانهای مستقل حرفه‌ای و ایجاد کدهای اخلاقی از جمله اصول حاکم بر یک حرفه است…