برچسب: پرداخت بدهی مالیاتی
مسؤولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدیران نسبت به بدهی مالیاتی شرکت

در ماده 122 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم آمده است: مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به‌موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت…