برچسب: پایان نامه علوم انسانی
پایان‌نامه‌های علوم انسانی هدفمندسازی می‌شوند
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پایان‌نامه‌های علوم انسانی هدفمندسازی می‌شوند

اجرا از نیمسال دو معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: دسـتورالعـمل هدفمنـدسازی رســالـه‌هـای دوره دکتـری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی و هنر تدوین شده است…