برچسب: ویدئو
درسهایی از فیلترینگ ویدئو
 و اینترنت

۱۰ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درسهایی از فیلترینگ ویدئو
 و اینترنت


ویدئو در سال 1362 ممنوع و در سال 1372 آزاد شد. طبق آمار در سالهای پایانی ممنوعیت ویدئو، حجم پول در گردش آن در شبکه‌های زیرزمینی حدود 45 میلیارد تومان بوده است. در همان سالها کل سرمایه در گردش سینما فقط 3 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی آن دوستانی که هفته‌به‌هفته با کیفهای بزرگ به خانه‌ها می‌آمدند و ما از آنها فیلم کرایه می‌کردیم جزو همان 45 میلیارد تومان بوده‌اند…