برچسب: وکلای خارج از کشور
چند حکایت از وکلای اون ور آب
14 شهریور 1395
بدون دیدگاه

چند حکایت از وکلای اون ور آب

چند حکایت از وکلای اون ور آب حکایت اول: آقای جانسون مرد ثروتمندی بود، او در یک‌خانه زیبا در یک روستا با تعداد زیادی مستخدم زندگی می‌کرد. همسر او قبلاً مرده بود و او فرزندی نداشت . سپس او ناگهان مرد و مردم می‌گفتند : مستخدمهایش او را کشته‌اند. زیرا آنها پولهای او را می‌خواستند…..