برچسب: وکالت
تخلیه و تکلیف حق کسب و پیشه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تخلیه و تکلیف حق کسب و پیشه

درخصوص دعوی آقای ه.ی. با وکالت آقایان ع. و ع.ت. به طرفیت آقایان و خانم‌ها 1-ن. 2-س. 3-س. 4-الف. 5-الف. 6-م. 7-الف. 8-س. شهرت همگی م. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه دو دهنه و زیرزمین به دلیل انتقال به غیر با احتساب خسارات دادرسی …

خاطرات قاضی و قضاوت (23)
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

خاطرات قاضی و قضاوت (23)

خودشیفتگی شاید آفت رفتاری خیلی از انسانها باشد . علت آن هم مشخص است . وقتی زمین و زمان برای اجابت خواسته ی شان به ما مراجعه می‌کنند و آنقدر قربان صدقه ی ما میروند …

وکالت از مشاغل سخت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه